V treťom novebrovom týždni technické služby zbierali lístie z domácností

Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaznela interpelácia, že lístie padá neskôr ako po iné roky. V rámci poslaneckého kontrolného dňa som sa zameral aj na zber lístia.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vozidlo technických služieb som zastihol na ulici Pod Wilec hôrkou.

Obyvatelia starostlivo zhromaždili lístie v modrých plastových vreciach, ktoré zamestnanci technických služieb vyprázdnili.

Vrecia ponechali na mieste na opakované využitie.

V tom istom čase prebiehal na ulici aj zber komunálneho odpadu.

Fotografie zberu biooodpadu (lístia) a aj komunálneho odpadu môžete nájsť medzi fotografiami lokality Pod Wilec hôrkou.

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/PodWilecHorkouFotografieUliceAOkolia?authkey=Gv1sRgCI-Ov9vzjtPoyQE

Služby zberu komunálneho odpadu a bioodpadu zabezpečuje mestská akciová spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s.

Na zabezpečenie týchto služieb sa obyvatelia mesta a pôsobiace firmy skladajú prostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z toho istého zdroja je financované aj sezónne rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov (VOK), tzv. "vokov", ktoré ste si doposiaľ mohli všimnúť v uliciach mesta na jar a na jeseň.

V ten istý deň som zastihol aj pracovníkov, ktorí sa starajú o zeleň a trávniky v meste, ako zbierajú lístie na Sídlisku 2 na Levočskej ulici pri bytovkách.

Zdokumentovať zber bioodpadu som sa rozhodol preto, že na zasadnutí výboru mestskej časti niekedy počúvam, že nikto lístie nezbiera, tak som sa rozhodol presvedčiť sa o tom na vlastné oči.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.