V treťom novebrovom týždni technické služby zbierali lístie z domácností

Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaznela interpelácia, že lístie padá neskôr ako po iné roky. V rámci poslaneckého kontrolného dňa som sa zameral aj na zber lístia.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vozidlo technických služieb som zastihol na ulici Pod Wilec hôrkou.

Obyvatelia starostlivo zhromaždili lístie v modrých plastových vreciach, ktoré zamestnanci technických služieb vyprázdnili.

Vrecia ponechali na mieste na opakované využitie.

V tom istom čase prebiehal na ulici aj zber komunálneho odpadu.

Fotografie zberu biooodpadu (lístia) a aj komunálneho odpadu môžete nájsť medzi fotografiami lokality Pod Wilec hôrkou.

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/PodWilecHorkouFotografieUliceAOkolia?authkey=Gv1sRgCI-Ov9vzjtPoyQE

Služby zberu komunálneho odpadu a bioodpadu zabezpečuje mestská akciová spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s.

Na zabezpečenie týchto služieb sa obyvatelia mesta a pôsobiace firmy skladajú prostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z toho istého zdroja je financované aj sezónne rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov (VOK), tzv. "vokov", ktoré ste si doposiaľ mohli všimnúť v uliciach mesta na jar a na jeseň.

V ten istý deň som zastihol aj pracovníkov, ktorí sa starajú o zeleň a trávniky v meste, ako zbierajú lístie na Sídlisku 2 na Levočskej ulici pri bytovkách.

Zdokumentovať zber bioodpadu som sa rozhodol preto, že na zasadnutí výboru mestskej časti niekedy počúvam, že nikto lístie nezbiera, tak som sa rozhodol presvedčiť sa o tom na vlastné oči.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...