Videozáznamy z prešovského zastupiteľstva sú už aj v sieti YouTube.com

Všeobecnej pozornosti ušlo, že videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sú pohodlne dostupné každému už aj cez internet.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Obvykle sú podobné počiny medializované vedením prešovskej radnice.

V tomto prípade je zatiaľ ticho a chýba mu aj propagácia, aby verejnosť o tejto možnosti vedela.

Otázku zverejňovania videozáznamov som otvoril v zastupiteľstve po zistení, že televízna firma má podľa zmluvy odovzdávať radnici videozáznam na dátovom nosiči, za čo dostáva odmenu.

Žiadal som, aby boli tieto videozáznamy zverejňované. Keďže zaznievali protiargumenty, že je to drahé, navrhol som využiť bezplatnú sieť YouTube.com, ako napríklad v Rožňave.

Po čase sa na chvíľu objavili videozáznamy na mestskej internetovej stránke, potom opäť zmizli a už neboli dostupné.

Náprava nastala až po mojej interpelácii primátora.

Primátor k tomu v odpovedi na interpeláciu (až takmer po troch mesiacoch) napísal: "Videozáznamy zo zasadnutí MsZ neboli vo vami uvedenom čase k dispozícii na webe z dôvodu výpadku serverov. V súčasnosti je táto vec už vyriešená a ako ste požadovali, záznamy sú k dispozícii okrem webovej stránky mesta presov.sk a mediaservis.sk aj na stránke youtube.com."

Môžete si pozrieť list s odpoveďou primátora na moju interpeláciu z 25. mája 2012.

Prečo YouTube.com?

Sprístupnenie videozáznamov na sieti YouTube.com prináša možnosť podstatne lepšej kontroly volených predstaviteľov mesta zo strany obyvateľov mesta a médií.

Donedávna mohli videozáznamy sledovať len abonenti káblovej televízie. Pokrýva len určitú časť mesta, takže pre mnohých obyvateľov bol záznam zo zastupiteľstva nedostupný. Záznam je vysielaný v slučke, takže divák môže pozerať len práve to, čo televízia vysiela.

Záznam na internete si môže pozrieť ktokoľvek, kdekoľvek (nie len v dosahu káblovky - ale kdekoľvek na svete, kde je internet), len presne to, čo vidieť chcekedykoľvek (nie len vtedy, keď káblovka vysiela záznam, čiže len v tých hodinách a len niekoľko dní - ale naozaj hocikedy, keď si občan má chuť alebo potrebu si záznam pozrieť).

Na rozdiel od videozáznamu na mestskej stránke, je záznam na stránke YouTube.com ľahko prepojiteľný zo sociálnymi sieťami, takže dianie na zasadnutí zastupiteľstva a vystúpenia volenych predstaviteľov sa tak oveľa jednoduchšie môžu stať predmetom širšej verejnej diskusie.

To by mohlo prispieť k vytvoreniu tlaku na prijímanie kompetentnejších, prospešnejších a zodpovednejších rozhodnutí zo strany poslancov a primátora.

Pre médiá je to zasa možnosť získania ďalšieho doplňujúceho mediálneho obsahu pre internetové portály.

Ako prehrať záznam zo zasadnutí zastupiteľstva?

V čase písania tohto článku napríklad záznam z posledného zasadnutia dostupný na adrese:

http://www.youtube.com/watch?v=MFY_X8OuvfI&list=PLMXKYZIcZauJnbpEkjAZ2beTxY_tTLPzO

Vo veľmi prehľadnej forme nájdete prehľad všetkých záznamov na adrese:

http://www.youtube.com/user/PresovMediaServis/videos?view=1

Zatiaľ posledné zverejnené video v dĺžke niečo vyše jednej minúty zachytáva, ako sa žiaľ nečakane skončilo zasadnutie pre nízku účasť poslancov, v podstate po prerokovaní len troch bodov z rozsiahleho programu zasadnutia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...