Viete, kam chodia vodiči a vodičky MHD na záchod?

Mnohým cestujúcim vo vozidlách MHD ani nenapadne, kam a kedy chodieva vodič alebo vodička autobusu alebo trolejbusu na záchod.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Skrytých činností, ktoré musí zabezpečovať dopravný podnik, aby sa cestujúci včas a bezpečne dostali do cieľa svojej cesty, je viac.

Čo sa týka záchodov, platí pravidlo, že aspoň na jednej konečnej zastávke každej linky musí byť k dispozícii WC pre vodičov.

Niekde je na tento účel vybudované komfortnejšie zázemie (napr. konečná na Sídlisku III), ale pochopiteľne nie všetky linky majú konečnú práve tam.

Všade inde sú použité prenosné záchody, o ktoré sa stará ďalšia mestská firma - Technické služby mesta Prešov, a. s.

V našej mestskej časti také záchody môžete nájsť napríklad na Slávičej ulici (konečná linky č. 22) a na obratisku na konci ulice Za Kalváriou.

Zázemie na Slávičej ulici si môžete pozrieť v prezentácii:

http://picasaweb.google.com/106906582395302722934/SlaviciaUlicaZachodyPreVodicovMHD?authkey=Gv1sRgCKzg1dvQqO3wLQ

Vodičom a najmä vodičkám teda nie je v niektorých prípadoch čo závidieť, najmä v chladnom a mrazivom období.

Poďakovanie

Dnešným dňom sa skončilo moje pôsobenie ako člena predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov, a. s.

Mestské zastupiteľstvo v Prešove nás spolu s doterajším výkonným riaditeľom podniku Petrom Janusom odvolalo z pozícií členov predstavenstva.

Ako zaznelo počas rozpravy, dôvodmi odvolania bolo zabezpečenie "proporcionálneho zastúpenia politických klubov v riadiacich orgánoch mestských spoločností", ktoré dovtedy proporcionálne nebolo.

Dnes vôľu zastupiteľstva potvrdil primátor na valnom zhromaždení tejto stopercentnej mestskej akciovej spoločnosti.

Štafetu a riadenie podniku po nás prebrali dvaja noví členovia predstavenstva:

  • poslankyňa Marta Kolárová,
  • a poslanec Milan Laca.

Ostatní traja členovia dovedna päťčlenného predstavenstva sa nemenia:

  • poslankyňa Štefánia Andraščíková, predsedníčka predstavenstva,
  • poslanec René Pucher,
  • a poslanec Vasiľ Janko.

Dúfam, že predstavenstvo v novom zložení bude podnik viesť správnym smerom.

Moje pôsobenie v dopravnom podniku sa začalo pred rokom. Za tú dobu sa podarilo rozšíriť a obmeniť vozový park o štyri nové trolejbusy Škoda 31 Tr SOR.

Ďalšie nové trolejbusy sú už vyrobené a mali by do konca roka omladiť vozový park. Spomenuté nákupy trolejbusov boli zabezpečené bez potreby externej investičnej dotácie a splácanie je nadimenzované tak, že by sa mali splácať z odpisov.

Spustilo sa a prebieha výberové konanie na 20 nových autobusov (krátkych aj klbových), ktoré by mali byť dodané postupne v najbližších rokoch. Kritériami v tomto verejnom obstarávaní nie je len obstarávacia cena, ale aj predpokladané náklady na prevádzku a údržbu počas životnosti vozidiel, čo je na slovenské pomery zatiaľ dosť inovatívny prístup.

Po niekoľkomesačných rokovaniach sa podarilo podpísať kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou, tak predísť štrajku a dosiahnuť sociálny zmier so zamestnancami podniku tak, že by v nasledujúcich šesťnástich mesiacoch (presnejšie až do 31. 12. 2013) nemalo dôjsť ku zvyšovaniu miezd, ako bolo zvykom v uplynulých rokoch a čo napríklad v polovici minulého roku viedlo k redukcii spojov, ktoré trvá dodnes.

Dohodnutie sociálneho zmieru pomôže stabilizovať ekonomiku podniku, aj keď zmeny cien iných dôležitých vstupov (elektrická energia, nafta) sa presne plánovať nedajú.

Počas uplynulých 12tich mesiacov nedošlo k zvyšovaniu cestovného.

Pri verejnom obstarávaní sa v podniku využívajú väčšinou elektronické aukcie, najmä pri obstarávaní nákupu vozidiel, náhradných dielov, elektriny, nafty a ďalších komodít.

Koncom minulého roka sa podarilo výhodne zakúpiť štyri nové automaty na predaj cestovných lístkov, ktoré rozšíril predajné kapacity tam, kde už nestačili a cestujúci museli čakať.

V tomto roku sme ešte stihli pripraviť finančný plán na najbližšie tri roky, ktorý ráta s potrebnou obmenou vozidiel tak, aby aj v budúcnosti bolo zabezpečené riadne fungovanie verejnej dopravy v meste pri zachovaní potrebnej bezpečnosti prevádzky. Keďže približne tretinu "príjmov" podniku tvorí dotácia z mestského rozpočtu (v tomto roku ide o 3,6 mil. eur) o tom, ako to bude v budúcich rokoch naozaj, však rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Navrhol som aj zmeny v prepravnom poriadku, ktoré by mohli ušetriť náklady, zrýchliť dopravu a komfort cestujúcich (dopytové otváranie, zmeny režimu zastávok na znamenie, vyjasnenie povinností pri preprave cestujúcich so zníženou schopnosťou pohybu a pod.).

Keďže proces schvaľovania prepravného poriadku trvá nejaký čas, túto tému už dokončí a možno uvedie do života predstavenstvo v novom zložení.

Z drobností, ktoré si môže všimnúť každý cestujúci, sa mi podarilo dosiahnuť, že cestovné poriadky na zastávkach sú oproti minulosti väčšie, čo ocenia cestujúci s horším zrakom. Poriadky tiež obsahujú aj ďalšie nové užitočné informácie pre návštevníkov mesta (označenie zastávok s automatom pre predaj cestovných lístkov).

Poznatky z pôsobenia v dopravnom podniku som prenášal do orgánov mesta a ich rozhodovacej činnosti. Prvou vážnejšou témou bolo schvaľovanie rozpočtu mesta na tento rok, kde sa rozhodovalo aj o dotácii pre dopravný podnik. Podarilo sa zachovať prepravné výkony v tomto roku aspoň na úrovni toho predchádzajúceho.

Ako člen dopravnej komisie som poznatky prenášal najmä do práce tejto komisie. Pri súčasnej zmene územného plánu by preto mali byť novými výstupmi aj výkresy verejnej dopravy a zastávok, ktoré doposiaľ v územnom pláne neboli a tak sa na mnohé súvislosti pri rozvoji mesta, ktoré sa týkali verejnej dopravy, jednoducho niekedy zabúdalo.

Na jednom z posledných zasadnutí predstavenstva som navrhol a presadil, aby bol vypracovaný a z podniku do orgánov mesta prišiel materiál o dopravných prieskumoch, ktorý pomôže hlbšie nezainteresovaným poslancom a členom komisií pojať súvislosti, ktoré verejná doprava v Prešove musí rešpektovať. So zámerom, aby ich pri svojej rozhodovacej činnosti zohľadňovali.

Materiál je vypracovaný, ale či dôjde k jeho predloženiu do orgánov mesta, to už je v rukách predstavenstva v novom zložení.

Keďže pred rokom začala rezonovať aj téma privatizácie dopravného podniku, potrebné informácie som získaval aj na zasadnutí komisie pre správu mestských organizácií, kde svoje zámery prišli prezentovať zástupcovia údajného strategického investora. Predloženú ponuku investora som zhodnotil ako nevýhodnu z dlhodobého hľadiska a tento názor som tlmočil a prejavil aj v orgánoch mesta.

Ďalšie témy, ktorým som sa v súvislosti s dopravným podnikom a verejnou dopravou venoval a zrejme aj naďalej venovať budem, sú:

  • integrovaná doprava (spolupráca viacerých dopravcov pri zabezpečovaní verejnej dopravy na území s cieľom zeefektívniť a zlepšiť jej úroveň, ak sa o téme chcete dozvedieť viac, kliknite na článok s názvom Fotoreportáž: Integrovaná verejná doprava v Nemecku na konci tohoto textu),
  • preferencia verejnej dopravy (opatrenia pre urýchlenie a zvýhodnenie verejnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou).

Napriek zlej ekonomickej situácii, ktorá sa prejavovala meškaním zálohovych platieb dotácie od radnice, sa darilo chod podniku udržať tak, že cestujúci si pri poskytovaných službách nevšimli z tohto dôvodu žiadne výpadky.

Ďalšie drobnosti, ktoré tu nedostali priestor, ale som sa im v súvislosti s verejnou dopravou a dopravným podnikom venoval, nájdete v odkazoch na konci tohto textu.

Úplne na záver sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom - kolegom z dopravného podniku za dobrú spoluprácu a v neposledom rade aj ďalším ľudom, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas môjho pôsobenia v predstavenstve dopravného podniku. Ďakujem.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...