Vlastníci si nárokuju od mesta škodu 700 000 eur. Ako rozhodol primátor, mi nikto nechce povedať

Pred rokom dostali všetci poslanci v oficiálnych materiáloch požiadavku vlastníkov pozemkov pri Kolmanke na náhradu škody vo výške 700 000 eur.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na tzv. predbežné prerokovanie nároku na náhradu škodu malo mesto podľa zákona šesť mesiacov. Keďže táto lehota uplynula, snažil som sa zistiť na odpoveď na prvý pohľad jednoduchú otázku:

Ako mesto rozhodlo o náhrade škody 700 000 eur?

Obyčajným spytovaním sa mi to zistiť nepodarilo, tak som využil možnosť interpelácie niekoho z vedenia mesta. Je to právomoc, ktorú má poslanec. Spočíva v tom, že sa môže pýtať primátora a jeho podriadených na rôzne otázky týkajúce sa chodu mesta. Poslanec by mal dostať odpoveď. Buď ústne alebo písomne.

Suma 700 000 eur je aj na prešovské pomery závratná. Očákaval som, že z prítomneho vysokého vedenia mesta si niekto takúto vec a rozhodnutie o nej bude pamätať a hneď dostanem odpoveď.

Mýlil som sa, prvý pokus vedenie mesta mlčky odignorovalo. Hneď, ako som opäť dostal slovo, som to "reklamoval".

Akú odpoveď som dostal, si môžete pozrieť na zázname z rokovania.

Ide o kauzu pozemku pri Kolmanovej záhrade, kde údajnou chybou pri schvaľovaní územného plánu vraj došlo k preklasifikovaniu zelene na stavebné parcely.

Predtým, ako táto zmena územného plánu vôbec nadobudla účinnosť, stihol mestský úrad vydať vlastníkovi potvrdenie, že na pozemku môže stavať.

Háčikom v celej kauze je to, že z materiálov, ktoré poslanci dostali na schválenie, vôbec nevyplývalo, že menia určenie pozemkov pri Kolmanke zo zelene na stavebné parcely.

Práve naopak, text materiálu ich utvrdil v tom, že pri Kolmanke naďalej ostáva zeleň.

Vlastník sa na základe potvrdenia úradu o zmene na stavebné parcely domáha náhrady škody, ktorá mu mala vzniknúť tým, že pred rokom zastupiteľstvo rozhodlo, že na parcelách pri Kolmanke má byť zeleň a nie zástavba rodinných domov.

Poučenie z kauzy

Kauza pekne ukazuje, aký dôležitý je územný plán a aj to, aké financie sa "krútia" v súvislostiach okolo každej jeho zmeny.

Podrobnosti a dôkazy k tejto kauze nájde čitateľ v prípade záujmu v článkoch nižšie.

Chronológia kauzy a aj kópie dokumentov, ktoré dosvedčujú, že v tejto veci niečo poriadne smrdí, sú v článku s názvom "Poslanci rozhodnú o výstavbe rodinných domov v Kolmanovej záhrade".

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...