Vyasfaltovaná panelová cesta na Terchovskej ulici uľahčí pohyb áut ale aj chodcov

Pripisovanie zásluh pred voľbami je obľúbenou "disciplínou" aj v Prešove. Chcem však poukázať na niečo iné.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

V našom meste momentálne nefungujú celkom dobre také tie úplne obyčajné "normálne veci". Napríklad to, že ak je niekde roky rozbitá cesta, tak je pomerne samozrejmé, že netreba veľa úsilia na to, aby bola prinavrátená do dobrého stavu.

Obyvatelia z konca Terchovskej ulici (toho, ktorý nadväzuje na Malkovskú ulicu) sa opakovane sťažovali na rozpadávajúcu sa panelovú cestu. Jej stav bol taký nebezpečný, že sa z cestných panelov začala drať navonok vnútorná železná výstuž.

Vytrvalosť, no najmä predvolebné obdobie, konečne priniesli výsledok, na panelový podklad bol položený asfaltový koberec.

Prejazdnosť komunikácie sa zlepšila. Verím, že to pomôže aj peším obyvateľom Terchovskej ulice, keď budú kráčať na nové obratisko MHD, z časti ulice, ktorá zatiaľ nebude pokrytá linkou, keďže je v pešej dostupnosti nového obratiska.

Myslím si, že je dôležité, aby boli v celom meste pre chodcov vytvárané také podmienky na pohyb, aby sa chodci nemuseli báť pri pohybe po meste ostatných účastníkov cestnej premávky.

Prečo?

V Prešove sme doposiaľ túto stránku rozvoja mesta zanedbávali. Prednosť totiž zatiaľ dostávajú "chlebové témy a hry".

Vedie to k tomu, že chôdza pešo po meste nie je často ani za dobrého počasia príjemná a ani bezpečná. K tomu neporiadok s parkovaním a výsledkom je, že obyvatelia mesta radšej sadnú do auta, aby sa bezpečne prepravili tam, kam potrebujú, aj keď by nutne nemuseli.

Dosiahnúť v tomto obrat a zmenu k lepšiemu, je výzvou do ďalšieho obdobia. Ulice musia byť príjemné pre chodca.

Viem, že nový asfalt na Terchovskej ulici tento problém zásadne nevyriešil, no považujem za potrebné osvetliť, ako uvažujem o rozvoji mesta na čo apelujem pri svojej poslaneckej činnosti v orgánoch mesta.

Čo ďalej?

Samotná Terchovská ulica, a tiež ulice, ktoré sú z nej napojené (Súľovská, Ku Kyslej vode, Turistická, Ku Brezinám, Malkovská) trpia dlhodobým zanedbávaním zo strany vedenia mesta. Je nepochybne na nich čo vylepšovať. Trpia tým, že sú na okraji mesta a zopár z nich je zatiaľ riedko obývaných.

Drobným impulzom na zmenu by malo byť očakávané zavedenie verejnej dopravy do tejto časti mesta.

Väčším impulzom bude v budúcnosti výstavba diaľničného obchvatu mesta, ktorý by mal podľa už vydaného územného rozhodnutia prechádzať práve cez túto časť mesta. Počas výstavby diaľnice pribudne práve kvôli plánovanému tunelu niekoľko ďalších ciest, ktoré sprístupnia pripravované stavebné parcely.

Podmienkou samozrejme je, aby aj vláda Slovenskej republiky rozhodla o financovaní tejto časti diaľnice D1. To je však komplexnejšia téma, ktorej sa venujem v jednom z článkov. Odkaz nájdete nižšie.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Opravená orientačná tabuľa. Detail, ale tiež významný pre imidž mesta. Stanica nám však robí hanbu 

Spomaľovač na Kollárovej by mal vodičom zabrániť skracovaniu cesty. Je to naozaj tak? A čo Kysucká ulica? 

Dá Európska komisia peniaze na obchvat Prešova? V októbri by malo byť jasnejšie 

Nové zastávky na Cemjate, zatiaľ v nedohľadne 

Obratisko na Terchovskej ulici je pred kolaudáciou 

Poslanec je povinný voliča informovať, nie blokovať na facebooku 

Máte občiansky s čipom? Prešovská radnica konečne akceptuje elektronický podpis 

Sanácia zosuvov nepokročila ani tento rok, občania sa pýtajú prečo 

Obyvatelia sídliska sa starajú o pieskovisko. Prekáža im nekoncepčnosť v starostlivosti o zeleň 

Zastávka na ulici Marka Čulena je opravená, hodil by sa prístrešok 

Obnova aleje skrášlila exponovanú Čapajevovu ulicu 

Obratisko Terchovská je vo výstavbe. Ako to zapadá do mojej vízie rozvoja Prešova? 

Prešov zverejňuje súťažné podklady, záujemcovia už nemusia chodiť na úrad 

Vyše pol tisíca občanov žiada petíciou linku MHD a vybudovanie obratiska na Terchovskej ulici 

Stretli sme sa k rozšíreniu verejného osvetlenia v našej mestskej časti 

Schválili sme územný plán, konečne sú v ňom aj pokrokové veci 

Podarilo sa vysporiadať pozemky za Kalváriou, jedna z prekážok rozvoja lokality je odstránená 

Občania opäť rozbili prístrešok MHD na Horárskej ulici 

Zúčastnil som sa pracovného rokovania k obratisku MHD na Terchovskej ulici 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...