Vymrvený asfalt je opravený, lenže... Kto by mal zodpovedať za sledovanie nedostatkov?

Na konkrétnom prípade by som chcel poukázať na jeden zo systémových problémov v meste, naznačiť jeho riešenie a dozvedieť sa váš názor.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Tisíce ľudí denne, dlhé mesiace, prechádzali autami okolo jedného z mnohých kanalizačných poklopov v meste na frekventovanej ulici Obrancov mieru.

Prechádzam tam aj ja. Nejaký čas som čakal, či si vznikajúcu poruchu na vozovke všimne správca cesty. Zrejme vplyvom nekvalitnej práce sa postupne vymrvoval asfalt okolo kanalizačného poklopu a postupne vznikala nepríjemná prekážka na ceste.

Správca ciest a jeho financovanie

Keďže ide o mestskú cestu, správcom cesty je jedna z polosúkromných mestských firiem. Volá sa Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. Jej väčšinovým vlastníkom je Mesto Prešov, teda my všetci.

Firma koná v zastúpení mesta, ktorá má hlavnú zodpovednosť za to, aby boli cesty v poriadku, zjazdné a bezpečné. Mesto má s firmou uzatvorenú zmluvu, no pre vodiča jazdiaceho po ceste to nie je v momente jazdy dôležité. Vodič očakáva, že cesta bude v poriadku.

Podľa zmluvy by za normálnych okolností mal mať správca zavedený spôsob pravidelného a relatívne častého dohľadu nad desiatkami kilometrov prešovských ciest, aby podľa ich dopravného významu odhalil podobné poruchy včas a zorganizoval ich opravu efektívnym spôsobom. Na to platíme dane.

Lenže tak dobre to v našom meste teraz nefunguje. Pátral som po príčine. Správcovská firma nedostáva dostatok peňazí na to, aby správcovskú činnosť vykonávala poriadne.

V minulosti totiž materská firma tejto polosúkromnej firmt súčasne vykonávala aj opravy porúch, osadzovanie dopraveného značenia, údržbu semafórov, takže náklady na sledovanie kvality ciest sa "rozpustili" vo faktúrach za opravy.

Odkedy sa primátor rozhodol, že opravy bude vykonávať Doprastav, správcovská firma má na starosti už len zimný dispečing a na sledovanie stavu ciest dostáva zanedbateľné čiastky.

Navrhol som verejne na mestskom zastupiteľstve, aby sme správcovsku firmu brali vážne, keďže mesto s ňou má podpísanú zmluvu a zariadili, aby firma mala dosť prostriedkov na to, aby sme mali prehľad o aktuálnom stave prešovských ciest. Mať takýto prehľad jej dokonca prikazuje uzatvorená zmluva, no tá tiež na druhej strane predpokladá, že mesto bude za takúto činnosť riadne platiť.

Hoci môj návrh získal podporu, dodnes sa nič zatiaľ nezmenilo, správca je naďalej finančne poddimenzovaný a peniaze za údržbu ciest plynú inam. Na stav ciest nikto systematicky a až tak dôsledne nedozerá, opravuje sa najmä na základe podnetov alebo keď je nejaký problém očividný.

Odkaz primátorovi

Poďme späť ku vymrvenému asfaltu. Vidiac, že správca netuší, že má na ceste dieru, som upozornil radnicu cez systém odkazprestarostu.sk. Takto je to totiž dosť rýchle, pohodlné a najmä cez tento systém získam podľa skúseností najrýchlejšie nejakú spätnu väzbu.

Nečudo, veď len na tomto portáli každý vidí, ako riešenie podnetu napreduje či nenapreduje.

Podnet je zaznamenaný konkrétne na adrese: www.odkazprestarostu.sk/10211

Samozrejme, nie je systémové hlásiť dieru jednu po druhej, ale na druhej strane, keď nefunguje to, čo by malo, ako inak si pomôcť?

Na základe môjho podnetu sa ukázalo, že za poklop a asfalt okolo neho sú zodpovedné vodárne a až na základe môjho podnetu zrejme niekto konečne zdvihol telefón, upozornil vodárne a tie na situáciu reagovali opravou.

Mesto to nestálo nič a diera okolo poklopu je opravená. Ale až po upozornení na problém.

Čo zlyhalo?

Zdôrazňujem ešte raz, že náš mestský rozpočet tá oprava okrem oslovenia vodární, nestála nič.

Zlyhalo však to, že nikto z kompetentných o tej chybe nevedel alebo aj keď vedel, tak nič neurobil. To, že zodpovední úradníci po tej ceste zrejme chodia tiež, momentálne pominiem, je to okrajová záležitosť, keďže nechodia po všetkých uliciach mesta, takže spoliehať sa na osobnú iniciatívu úradníkov nemožno.

Preto som trval na tom a, napriek počiatočnému naozaj značnému odporu primátora, pred časom presadil, aby úradníci na radnici reagovalo aj na podnety doručené cez portál "Odkaz pre starostu".

Princíp portálu totiž považujem za správny, lebo umožňuje verejnú kontrolu vybavovania podnetov a je nezávislý od vedenia mesta.

Odkazy na články z médií, ktoré popisujú odmietavý postoj primátora voči takémuto spôsobu nahlasovania chýb, pripájam nižšie. Pre Korzár vtedy (12. 8. 2011) povedal:

Nepotrebujem na komunikáciu medzi občanom a mestom žiadny ďalší súkromný portál, za ktorým ja neviem, kto je."

Primátor sa mýli, no v jeho omyle s ním žijeme všetci

O rok a pol (20. 2. 2013) už pre Korzár povedal pri hodnotení spolupráce s portálom Odkaz pre starostu toto:

 „Hovorí sa hlas ľudu, hlas boží. Chápem, že ľuďom viac ako na veľkých projektoch záleží na jednotlivých malých problémoch, ktoré sa ich týkajú najviac."

Odvtedy sa týmito vlastnými slovami neúnavne každý deň riadi a do tohto svojho omylu zaplieta ďalších nič netušiacich obyvateľov.

Necháva sa fotografovať, ako osobne "rieši" nekonečné množstvo neraz banálnych problémov. Tie by však mali vyriešiť jeho podriadení. Koncepčné problémy mesta ostávajú nedoknuté. Pri takomto štýle jeho práce na to ani nemôže mať čas. Trpíme tým všetci, ale málokto si to popri svojich starostiach stihne uvedomiť. Ostáva len povrchný pocit, že je aspoň doslova všade a "niečo robí".

Možno nie je ďaleko od pravdy poznámka, že je jednoduché nechať vec upadnúť a potom ju s fanfárami dať do poriadku.

Snažím sa v orgánoch mesta doslova vybojovať, aby konečne prikázal podriadeným vypracovať napríklad koncepciu zmiernenia parkovacích problémov na našich sídliskách, či opatrenia vo vnútromestskej doprave, aby sme za prácou, do školy, za relaxom, či za lekárom necestovali v zbytočných zápchach.

Podobných oblastí je omnoho viac, aj spomínaný chýbajúci systém v údržbe ciest a chodníkov. Naozaj som sa nikde okrem Prešova nestretol s tým, aby primátor osobne chodil riešiť vylámané dosky na lavičkách či diery na ceste.

A aj bez primátora či starostu v uliciach sú tam lavičky v poriadku a diery na ceste nevidieť.

Všetko, čo som spomenul, sú problémy, kde by mesto malo prísť s návrhom na riešenie, pričom len od mesta a jeho vedenia sa čaká, že príde s nápadmi, ako na to. Tam je úloha primátora, ako iniciátora, a armády jemu podriadených úradníkov, nezastupiteľná.

Takto to však dnes nefunguje. Mám niekedy pocit, že sme ako Prešovčania stratili nádej, že by to mohlo a malo byť inak. Tento pocit vo mne zosilnie, keď idem za hranice mesta a vidím, že inde sú ďalej a veci fungujú. Vtedy viem, že ďalej sa môžeme dostať aj my, že sa to dá.

Kým sa to zmení, aspoň dovtedy nekráčajme bezmocne po uliciach a ak vidíme, že niečo nie je v poriadku, venujme svojmu mestu niekoľko minút a nespoliehajme sa, že niekto na nedostatok upozorní namiesto nás. Lebo často jednoducho neupozorní...

Podnet cez portál odkaz pre starostu, podnet cez oficiálne kontakty radnice, zatelefonovanie alebo zamailovanie poslancovi či tip primátorovi, hoci aj cez facebook - čokoľvek z toho ťukne a rozbehne spiacu mašinériu, ktorá by bez podnetu kohokoľvek z nás ostávala naďalej bez pohybu.

Verím, že tento dnešný stav je len dočasný a aj v Prešove budú veci raz opäť fungovať normálne, že každá vec v meste bude mať svojho svedomitého správcu pod verejnou kontrolou a ten bude aj sám, nielen na základe podnetov, vedieť ustriehnuť, že sa v meste niečo pokazilo a treba to opraviť.

Poznámka na záver

Napriek ladeniu predchádzajúceho odseku chcem pripomenúť, že vďaka šikovným ľudom v meste funguje mnoho vecí tak ako má. To by však mala byť samozrejmosť, preto sa môj pohľad teraz sústredil na to, čo nefunguje, prečo to nefunguje a ako na to.

Čo si o tom myslíte?

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.