Výruby: Radnica informuje občanov nedostatočne

Potešiteľné je, že v našej mestskej časti budú nanovo vysadené aleje v lokalite medzi Sídliskom II a Kolmankou. K dokonalosti chýba, že obyvatelia o tom neboli informovaní. Na zasadnutí komisie som preto navrhol uznesenie, aby tento nedostatok bol napravený.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

O projekte obnovy uličných alejí som informoval na mojej poslaneckej internetovej stránke už v novembri. Odkaz na článok z tohto obdobia si môžete pozrieť na konci tejto stránky.

Tí, ktorí sledujú moju stránku alebo Facebook, sa o tom dozvedeli.

Vo februári sa na zasadnutie výboru mestskej časti prišli sťažovať obyvatelia, že mesto rúbe stromy na ulici, oni o ničom nevedia a bolo rozhodnuté o nich bez nich.

Rozhodne nie je správne, ak obyvatelia nie sú informovaní o tak závažnom zásahu do ich životného prostredia.

Preto som na najbližšom zasadnutí komisie pre životné prostredie členom komisie navrhol, aby sme prijali uznesenie v znení:

Uznesenie číslo 13/2012 k výsadbe verejnej zelene na území mesta Prešov

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie žiada mestský úrad zverejniť informáciu o postupe prác na projekte obnovy verejnej zelene na internetovej stránke mesta, v tlačenom periodiku mesta a vydať tlačovú správu pre médiá.

Komisia toto uznesenie schválila.

(Odkaz na zápisnicu a uznesenia v čase písania tohto článku nájdete na konci textu.)

Následne o situácii a nespokojnosti informoval Korzár.

Považujem za dôležité, aby boli obyvatelia nielen v tomto prípade informovaní o dianí v ich okolí a mohli sa k nemu vyjadrovať. Základom je však "byť informovaný".

Hoci radnica má k dispozícii niekoľko informačných kanálov, cez ktoré sa takéto informácie môžu šíriť, nevyužíva ich zatiaľ dostatočne, o čom svedčí aj nedorozumenie pri obnove uličných alejí.

Minulý týždeň konečne radnica informovala o dôvodoch výrubu, časovom postupe vysadby a druhoch nových stromov na internetovej stránke mesta.

Článok preberám v pôvodnom znení z internetovej stránky mesta www.presov.sk:

Jar v Prešove v znamení nových alejí

V Prešove sa od jesene minulého roku realizuje projekt výsadby stromov vo viacerých častiach  mesta. Ako si obyvatelia jednotlivých mestských častí všimli, stromov nám stále pribúda. Na sídlisku Sekčov bolo vysadených vyše dvesto stromov, konkrétne na území parku Keratsini a na uliciach v jeho okolí. Druhou, už dokončenou časťou projektu je výsadba drevín na rekonštruovanom verejnom priestranstve pri nákupnom centre Centrál na sídlisku II. Na jeseň bola vysadená aj nová červenolistá slivka pri kostole sv. Mikuláša, ktorá nahradila pôvodný strom, zlomený vlaňajšou letnou búrkou.

„Na jar tohto roku bude projekt výsadby stromov pokračovať obnovou uličných alejí v dvoch starších častiach mesta,“ uviedol hlavný architekt mesta Vladimír Ligus. Podľa jeho slov je prvou oblasť rodinných domov medzi Kollmannovou záhradou a sídliskom II., obnovovať sa budú aleje na Kollárovej, Gorkého, Mojmírovej, Fučíkovej a Októbrovej ulici a ulici 19.januára. „Nové aleje budú vysadené tak, že na každej z uvedených ulíc bude vysadený iný druh stromov, týmto spôsobom bude mať každá ulica svoj charakteristický vzhľad, vlastnú varietu zelene a celá lokalita bude krajšia vďaka pestrejšej výsadbe,“ opísal hlavný architekt.

Podrobnosti o konkrétnych druhoch vysvetlila Júlia Brtková z oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ v Prešove. „Na Fučíkovej ulici bude vysadená lipa malolistá varieta „Rancho“, na ulici 19.januára varieta „Nana“ jaseňa štíhleho, jasene štíhle budú aj na Októbrovej ulici, ale v tomto prípade to bude guľovitá varieta „Globosa“,“ uviedla J. Brtková. „Na Kollárovej ulici sa budú sadiť javory mliečne varieta „Columnare“, na Gorkého ulici okrasné slivky čerešňoplodé varieta „Nigra“, ďalej na Mojmírovej ulici bude pôvodná výsadba nahradená novým druhom – varietou „Fastigiata“ hraba obyčajného,“ dodala.

Celkovo by tak v týchto uliciach malo byť vysadených 340 nových stromov, ktoré nahradia pôvodné, prestarnuté, choré a poškodené dreviny.

Príprava na novú výsadbu sa vykonáva v súčasnom zimnom období výrubom starých stromov a bude dokončená na jar obnovou výsadbových mís. V jarných mesiacoch za priaznivého počasia bude nasledovať aj samotná výsadba nových stromov.

Druhou lokalitou plánovanej obnovy alejí je Táborisko. „Tu budú obnovované aleje na uliciach Krátkej, Dilongovej, Puškinovej, Hodžovej a Burianovej a aj uliciach Jána Hollého a Kapitána Nálepku,“ opísal V. Ligus. „Na ulici Jána Hollého budú existujúce aleje doplnené guľovitými javormi mliečnymi „Globosa“, na Puškinovej ulici bude nová alej javorov poľných varieta „Nanum“, na Dilongovej ulici lipy striebristé varieta „Silver Globe“, na Hodžovej ulici budú vysadené bresty horské varieta „Nana“, existujúca výsadba na Krátkej ulici bude doplnená javormi mliečnymi varieta „Crimson King“, na Burianovej ulici bude nová obojstranná aleja jaseňov mannových varieta „Mecsek“ a na ulici Kpt.Nálepku výsadba brestov vysokých varieta „Argenteomarginata“,“ podrobne  vysvetlila J. Brtková. Celkove tak v tejto oblasti bude 229 nových stromov, ktoré budú vysadené už do existujúcich zelených pásov.

Hlavný architekt upozornil, že vysadzované budú vzrastlé stromy výšky cca 2,5 metra s obvodom kmeňa okolo 14 cm, čo by im malo dať vysokú šancu na úspešné prijatie, rast a odolnosť voči vandalom. Realizátor výsadby sa bude o vysadené stromy starať ešte ďalšie tri roky, potom starostlivosť preberie mesto Prešov. „Veríme, že všetky obnovené aleje budú zakrátko aspoň také pekné, ako nedávno obnovené aleje na Plzenskej ulici,“ dodal na záver V. Ligus.

Fotografie lokality pred výrubom a počas výrubu si môžete pozrieť v galériách:

Pozrieť si môžete aj zábery zo spomínanej výsadby zelene pri Centrále:

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.