Výruby: Radnica informuje občanov nedostatočne

Potešiteľné je, že v našej mestskej časti budú nanovo vysadené aleje v lokalite medzi Sídliskom II a Kolmankou. K dokonalosti chýba, že obyvatelia o tom neboli informovaní. Na zasadnutí komisie som preto navrhol uznesenie, aby tento nedostatok bol napravený.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

O projekte obnovy uličných alejí som informoval na mojej poslaneckej internetovej stránke už v novembri. Odkaz na článok z tohto obdobia si môžete pozrieť na konci tejto stránky.

Tí, ktorí sledujú moju stránku alebo Facebook, sa o tom dozvedeli.

Vo februári sa na zasadnutie výboru mestskej časti prišli sťažovať obyvatelia, že mesto rúbe stromy na ulici, oni o ničom nevedia a bolo rozhodnuté o nich bez nich.

Rozhodne nie je správne, ak obyvatelia nie sú informovaní o tak závažnom zásahu do ich životného prostredia.

Preto som na najbližšom zasadnutí komisie pre životné prostredie členom komisie navrhol, aby sme prijali uznesenie v znení:

Uznesenie číslo 13/2012 k výsadbe verejnej zelene na území mesta Prešov

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie žiada mestský úrad zverejniť informáciu o postupe prác na projekte obnovy verejnej zelene na internetovej stránke mesta, v tlačenom periodiku mesta a vydať tlačovú správu pre médiá.

Komisia toto uznesenie schválila.

(Odkaz na zápisnicu a uznesenia v čase písania tohto článku nájdete na konci textu.)

Následne o situácii a nespokojnosti informoval Korzár.

Považujem za dôležité, aby boli obyvatelia nielen v tomto prípade informovaní o dianí v ich okolí a mohli sa k nemu vyjadrovať. Základom je však "byť informovaný".

Hoci radnica má k dispozícii niekoľko informačných kanálov, cez ktoré sa takéto informácie môžu šíriť, nevyužíva ich zatiaľ dostatočne, o čom svedčí aj nedorozumenie pri obnove uličných alejí.

Minulý týždeň konečne radnica informovala o dôvodoch výrubu, časovom postupe vysadby a druhoch nových stromov na internetovej stránke mesta.

Článok preberám v pôvodnom znení z internetovej stránky mesta www.presov.sk:

Jar v Prešove v znamení nových alejí

V Prešove sa od jesene minulého roku realizuje projekt výsadby stromov vo viacerých častiach  mesta. Ako si obyvatelia jednotlivých mestských častí všimli, stromov nám stále pribúda. Na sídlisku Sekčov bolo vysadených vyše dvesto stromov, konkrétne na území parku Keratsini a na uliciach v jeho okolí. Druhou, už dokončenou časťou projektu je výsadba drevín na rekonštruovanom verejnom priestranstve pri nákupnom centre Centrál na sídlisku II. Na jeseň bola vysadená aj nová červenolistá slivka pri kostole sv. Mikuláša, ktorá nahradila pôvodný strom, zlomený vlaňajšou letnou búrkou.

„Na jar tohto roku bude projekt výsadby stromov pokračovať obnovou uličných alejí v dvoch starších častiach mesta,“ uviedol hlavný architekt mesta Vladimír Ligus. Podľa jeho slov je prvou oblasť rodinných domov medzi Kollmannovou záhradou a sídliskom II., obnovovať sa budú aleje na Kollárovej, Gorkého, Mojmírovej, Fučíkovej a Októbrovej ulici a ulici 19.januára. „Nové aleje budú vysadené tak, že na každej z uvedených ulíc bude vysadený iný druh stromov, týmto spôsobom bude mať každá ulica svoj charakteristický vzhľad, vlastnú varietu zelene a celá lokalita bude krajšia vďaka pestrejšej výsadbe,“ opísal hlavný architekt.

Podrobnosti o konkrétnych druhoch vysvetlila Júlia Brtková z oddelenia verejnoprospešných činností MsÚ v Prešove. „Na Fučíkovej ulici bude vysadená lipa malolistá varieta „Rancho“, na ulici 19.januára varieta „Nana“ jaseňa štíhleho, jasene štíhle budú aj na Októbrovej ulici, ale v tomto prípade to bude guľovitá varieta „Globosa“,“ uviedla J. Brtková. „Na Kollárovej ulici sa budú sadiť javory mliečne varieta „Columnare“, na Gorkého ulici okrasné slivky čerešňoplodé varieta „Nigra“, ďalej na Mojmírovej ulici bude pôvodná výsadba nahradená novým druhom – varietou „Fastigiata“ hraba obyčajného,“ dodala.

Celkovo by tak v týchto uliciach malo byť vysadených 340 nových stromov, ktoré nahradia pôvodné, prestarnuté, choré a poškodené dreviny.

Príprava na novú výsadbu sa vykonáva v súčasnom zimnom období výrubom starých stromov a bude dokončená na jar obnovou výsadbových mís. V jarných mesiacoch za priaznivého počasia bude nasledovať aj samotná výsadba nových stromov.

Druhou lokalitou plánovanej obnovy alejí je Táborisko. „Tu budú obnovované aleje na uliciach Krátkej, Dilongovej, Puškinovej, Hodžovej a Burianovej a aj uliciach Jána Hollého a Kapitána Nálepku,“ opísal V. Ligus. „Na ulici Jána Hollého budú existujúce aleje doplnené guľovitými javormi mliečnymi „Globosa“, na Puškinovej ulici bude nová alej javorov poľných varieta „Nanum“, na Dilongovej ulici lipy striebristé varieta „Silver Globe“, na Hodžovej ulici budú vysadené bresty horské varieta „Nana“, existujúca výsadba na Krátkej ulici bude doplnená javormi mliečnymi varieta „Crimson King“, na Burianovej ulici bude nová obojstranná aleja jaseňov mannových varieta „Mecsek“ a na ulici Kpt.Nálepku výsadba brestov vysokých varieta „Argenteomarginata“,“ podrobne  vysvetlila J. Brtková. Celkove tak v tejto oblasti bude 229 nových stromov, ktoré budú vysadené už do existujúcich zelených pásov.

Hlavný architekt upozornil, že vysadzované budú vzrastlé stromy výšky cca 2,5 metra s obvodom kmeňa okolo 14 cm, čo by im malo dať vysokú šancu na úspešné prijatie, rast a odolnosť voči vandalom. Realizátor výsadby sa bude o vysadené stromy starať ešte ďalšie tri roky, potom starostlivosť preberie mesto Prešov. „Veríme, že všetky obnovené aleje budú zakrátko aspoň také pekné, ako nedávno obnovené aleje na Plzenskej ulici,“ dodal na záver V. Ligus.

Fotografie lokality pred výrubom a počas výrubu si môžete pozrieť v galériách:

Pozrieť si môžete aj zábery zo spomínanej výsadby zelene pri Centrále:

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...