Vyše pol tisíca občanov žiada petíciou linku MHD a vybudovanie obratiska na Terchovskej ulici

531 občanov sa petíciou obrátilo na primátora Prešova a mestské zastupiteľstvo. Požadujú vybudovanie obratiska pre autobus MHD na Terchovskej ulici a do jedného roka zavedenie autobusovej linky.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Impulzom na spustenie petičnej akcie bolo rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zrušili z rozpočtu prostriedky v sume 77 200 eur na výstavbu obratiska.

Investičná akcia bola pritom zaradená do rozpočtu mesta už pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, stavba je naprojektovaná, má vydané stavebné povolenie a s majiteľom pozemku bola už v roku 2012 podpísaná predbežná zmluva.

Naviac, na tom istom zasadnutí zastupiteľstva v septembri poslanci paradoxne schválili nákup midibusov pre mestský dopravný podnik, ktoré by mali byť využité aj pre pokrytie Terchovskej ulice a priľahlého okolia linkou mestskej dopravy.

Chronológia prípravy obratiska

Samotnej petícii predchádzalo niekoľko kľúčových momentov riadnej prípravy výstavby obratiska. Príprava trvala vyše jedného roka, inžinierske, územno-plánovacie a projektové práce si už z mestského rozpočtu vyžiadali tisíce eur.

Náhle "stopnutie" stavby sa udialo bez akéhokoľvek odôvodnenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva, keď členovia návrhovej komisie bez toho, aby takýto návrh predtým zaznel na rokovaní, doplnili do návrhu uznesenia zrušenie položky pre výstavbu obratiska a prerozdelili prostriedky na iné investičné akcie.

Uzatvorenie zmluvy s vlastníkom pozemku

Primátor mesta Prešov uzatvoril s vlastníkom pozemku na Terchovskej ulici dohodu zo dňa 8. 11. 2012 o vzájomnom usporiadaní práv vo veci budúcej kúpy pozemku KNE 2810/1 v kat. území Prešov pre obratisko.

V preambule zmluvy sa uvádza:

„Mesto Prešov v záujme zlepšenia siete verejnej dopravy a rozšírenia dopravnej obslužnosti územia mesta, ako aj v záujme zlepšenia životných podmienok obyvateľov s akcentom na ekológiu mesta chce vybudovať obratisko vozidiel MHD na ulici Terchovskej v Prešove.“

Územný plán - výkres MHD a "biele" miesta na mape mesta

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo 6. 5. 2013 zmenu územného plánu mesta, súčasťou ktorého bol aj výkres mestskej hromadnej dopravy.

Z výkresu je zrejmé, že rozsiahle častí ulíc Terchovská, Súľovská, Ku Kyslej vode, Malkovská, Skromná a ďalších, sú mimo štandardnej pešej dostupnosti k najbližším zastávkam mestskej hromadnej dopravy.

V lokalite nie sú ani chodníky, takže obyvatelia sú nútení na najbližšiu zastávku kráčať pešo po vozovke pomedzi autá, pričom vozovka je úzka a jej šírka neumožňuje ani vzájomné vyhnutie protiidúcich vozidiel.

Uznesenie o predložení návrhu na kúpu pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo uznesením 6. 5. 2013 uznesenie, ktorým zaviazalo primátora, aby konečne predložil do zastupiteľstva návrh na schválenie majetkového prevodu pre výstavbu „Obratiska vozidiel MHD Terchovská ul.“

Navýšenie prostriedkov na výstavbu obratiska

Mestské zastupiteľstvo už pri schválení tohoročného rozpočtu v decembri 2012 schválilo na výstavbu obratiska 50 000 eur.

Po spracovaní projektu sa ukázalo, že táto suma by mohla byť nedostatočná.

Preto zastupiteľstvo schválilo 18. 3. 2013 rozpočtové opatrenie č. 3, v ktorom bola čiastka na výstavbu obratiska navýšená z prostriedkov výboru v metskej časti č. 2 na 77 200 eur.

Stavebné povolenie

Príprava stavby pokračovala v plnom prúde ďalej so zámerom, že do konca roka bude obratisko vybudované.

Mesto Prešov vydalo dňa 27. 6. 2013 stavebné povolenie č. B/2013/8227-Mk na stavbu „Prešov – Obratisko vozidiel MHD Terchovská ulica“ na pozemkoch parc. č. KNC 9467 a KNE 2810/1 v kat. území Prešov.

„Zrušenie“ obratiska v rozpočte

Napriek všetkým predchádzajúcim krokom mestské zastupiteľstvo v Prešove zrušilo uznesením zo dňa 16. 9. 2013 čiastku 77 200 eur na výstavbu obratiska.

Nádejná správa na koniec

Petícia 531 občanov bola podaná na úrad v pondelok 28. 10. 2013, tesne pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo následne schválilo v rozpočtovom opatrení 12 000 eur na výkup pozemku kvôli obratisku. Uznesenie ešte musí podpísať primátor.

K schváleniu samotného majetkového prevodu nedošlo, keďže v programe rokovania tentoraz schvaľovanie majetkových prevodov nebolo.

Pre vybudovanie obratiska "stačí urobiť" už len niekoľko zdanlivo jednoduchých krokov:

  • do konca roka schváliť v mestskom zastupiteľstve majetkový prevod, ktorým mesto kúpi pozemok pod obratisko,
  • primátor by mal podpísať s vlastníkom pozemku kúpnu zmluvu, pričom vlastník sa už zmluvne zaviazal pozemok predať a súhlasil s výstavbou obratiska na ňom,
  • poslanci by mali vyčleniť v rozpočte na budúci rok čiastku na výstavbu obratiska,
  • primátor by mal zabezpečiť verejné obstarávanie na výstavbu obratiska tak, aby sa výstavba stihla v budúcoročnej stavebnej sezóne,
  • primátor by mal zabezpečiť podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby a potom dohliadnuť aj na samotnú výstavbu.

Občania v petícii vyjadrili požiadavku, aby obratisko a linka MHD bola zavedená do októbra budúceho roka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...