Výsledok dnešného stretnutia s riaditeľom dopravného podniku v uliciach našej mestskej časti

Stretnutie sa uskutočnilo na základe mojej návštevy u riaditeľa dopravného podniku Ing. Petra Janusa pred necelými dvoma týždňami, kedy sme sa dohodli na osobnom stretnutí priamo v uliciach našej mestskej časti. Toto stretnutie sa uskutočnilo dnes predpoludním.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zastávka na Kolárovej ulici

Témou na tejto ulici bol už dávnejší presun zastávky v smere linky od Sázavského ulice k štvorprúdovke na ulici Pod Kalváriou. Zastávka bola presunutá od lesníckej školy asi o 100 metrov, pričom ostal nevyužitý a opustený prístrešok. Na súčasnej zastávke prístrešok chýba.

Problémom súčasnej zastávky je, že jej provizórne riešenie nástupišťa z panelov je nevhodné. Jednak sú panely ďaleko od vozovky, takže cestujúci musí najprv zostúpiť nižšie a potom sa štverať na schody autobusu. Ak je daždivo, v priestore nástupišťa sa zdržiava voda a znepríjemňuje nástup.

Dôvod presunu zastávky sa v čase stretnutia nepodarilo zistiť, ako som sa dozvedel, o umiestnení zastávky rozhoduje mestský úrad, v tomto konkrétnom prípade sa tak stalo v predchádzajúcom volebnom období a príslušný pracovník mestského úradu v okamihu stretnutia nebol dostupný ani na telefóne.

Dohodli sme sa na preverení možností doplnenia panelov a na možnosti rekonštrukcie a presunu prístrešku od lesníckej školy k novej zastávke. Prípadný presun však bude musieť rešpektovať prípadné vlastnícke vzťahy priľahlého pozemku, prístrešku a technické možnosti presunu.

Dodatočná poznámka: Pozemok patrí Prešovskému samosprávnemu kraju.

Reč bola aj o zastávke oproti, kde je vozovka zle odvodnená či pri daždivom počasí znepríjemňuje pobyt cestujúcich na zastávke, keďže okoloidúce vozidlá rozstrekujú vodu.

Možnosti zavedenia linky za protihlukovú stenu Pod Kalváriou

Prešli sme si aj priestor za protihlukovou stenou na ulici Pod Kalváriou (západná strana, čiže aj Botanická ulica) a diskutovali o prípadnej možnosti presmerovania linky hromadnej dopravy pre obyvateľov teto časti, ktorí prišli o zastávky kvôli vybudovaniu protihlukovej steny.

Ďalší osud tejto myšlienky závisí najmä od vyjadrenia potrieb obyvateľov tejto lokality, pretože komunikácia býva zužovaná parkujúcimi vozidlami obyvateľov, čo by znemožňovalo jazdu autobusu. Je potrebné tiež povedať, že v tejto lokalite je dopravnými značkami zákaz státia, lenže nebýva rešpektovaný.

Úvahy o presune zastávky v križovatke s Horárskou ulicou

Ďalej sme sa zastavili pri zastávke na Horárskej ulici, kde zaznela požiadavka na presun zastávky tak, aby stojaci autobus neblokoval križovatku s Horárskou ulicou obyvateľom, ktorí jazdia autami.

Podľa slov riaditeľa je táto zástavka tak tradičná a peší obyvatelia Horárskej ulice využívajúci autobusy sú na ňu zvyknutí, že úvahy o jej presune by boli možno rozumné v čase, keby linka spoja číslo 22 zachádzala na Horársku ulicu a zastávky by pribudli na Horárskej ulici.

Odznel tiež názor, že zastávka, ktorá je na Slávičej ulici a na ktorú by sa najbližšie dala zastávka z Horárskej ulice presunúť, je viac od ruky a menej pohodlne prístupná pre peších, menej útulná a na frekventovanejšej vetve.

Točňa na Terchovskej

Ďalšou zastávkou počas stretnutia bolo miesto uvažovanej budúcej točne pre midibus na Terchovskej ulici. Zvažovali sme, či je potrebné budovať otočku pre veľký autobus alebo len pre midibus. Spomenuli sme aj súvislosť perspektívneho zokruhovania Terchovskej ulice na Vydumanec, perspektívne rozšírenie Terchovskej ulice a aj budúce developerské zámery v lokalite.

Výstupom je, že dopravný podnik by mal zvážiť všetky súvislosti a upresniť, pre aký autobus točňu potrebuje, čo môže ovplyvniť jej veľkosť a umiestnenie.

Pripomínam, že zriadenie točne bolo jednou z tém minulotýždňového zasadnutia výboru mestskej časti.

Točňa na Horárskej

Prešli sme si aj možnosti zavedenie linky na Horárskej ulice. Ak by k tomu došlo, pravdepodobne by išlo o alternovanie linky číslo 22. V jednej hodine by premávala na Horársku ulicu, v druhej hodine na Terchovskú ulicu a pravdepodobne by viedla k veľkej pošte.

Predpokladom pokrytia Horárskej ulice je samozrejme vybudovanie točne, na ktorej by sa autobus bezpečne otáčal bez potreby cúvania. Prešli sme si miesta, kde by prípadné vybudovanie mohlo byť reálne. Zatiaľ sú to vízie, myšlienka je mladšia ako zriadenie točne na Terchovskej ulici. Všetky tri ulice (tretia je ulica Za Kalváriou) sú približne vyrovnané čo sa týka počtu obyvateľov, Terchovská ulica a ďalšie lokality za ňou sú najvzdialenejšie.

Ulicu Za Kalváriou naďalej pokrýva linka číslo 15, nie je nejaký podnet na zmenu.

Ľavostranné odbočenie zo Slávičej na ulicu Pod Kalváriou

Pripomenul som aj súvislosť, že pri spustení tranzitnej premávky na ulici Pod Kalváriou a Pražskú nastane problém pre odbočenie doľava pri výjazde z lokality Za Kalváriou, a to nielen pre autobusy ale aj pre osobné autá.

Podľa informácií zo zasadnutia včerajšej komisie pre územný plán, dopravu a životné prostredie by k spusteniu premávky malo dôjsť v apríli alebo v máji, čo bude znamenať, že z pokojnej ulice sa stane jedna z hlavných mestských tepien, kde cez deň prejdú tisíce vozdiel.

Vznikne množstvo nových problémov, ktoré na nás čakajú a budeme sa musieť s nimi potom pasovať.

Preferencia mestskej dopravy v rámci celého mesta

Záverečnou, trochu celomestskou témou, ktorej sme sa venovali, boli možné vízie a opatrenia na zrýchlenie hromadnej dopravy v meste na úkor individuálnej dopravy.
Dohodli sme s pánom riaditeľom, že sa tejto téme budeme konkrétnejšie venovať, aby som mohol iniciatívne presadzovať zmysluplné opatrenia, ktorých cieľom by malo byť zrýchlenie a zatraktívnenie hromadnej dopravy.

Približne po 1,5 hodine sa stretnutie s riaditeľom a ešte jedným zodpovedným zamestnancom dopravného podniku v našej mestskej časti skončilo.

Pri návrate zo stretnutia na ulici Pod Kalváriou práve prebiehalo pracovné rokovanie zástupcov Slovenskej správy ciest kvôli dokončeniu tzv. Nábrežnej komunikácie. Telefonický podnet jedného s občanov som presmeroval priamo na toto stretnutie.

Prehodil som niekoľko viet aj so zástupcom Slovenskej správy ciest o ďalšom postupe pri dokončovaní Nábrežnej komunikácie, jej kolaudácii a presmerovaní tranzitnej dopravy na ulicu Pod Kalváriou. Ako som už spomenul, predpokladaný termín presunu dopravy je teraz predpokladaný na apríl alebo máj.

Kde sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Najbližšie sa so mnou budete môcť stretnúť okrem iných príležitostí aj na zasadnutí výboru mestskej časti, ktoré by sa malo uskutočniť v štandardnom termíne a v štandardnom čase, teda v prvý pracovný štvrtok v mesiaci, čiže nateraz 7. 4. 2011 o 17-tej hodine v zasadacej miestnosti Tenisového klubu Tatran Prešov na Nábrežnej ul. č. 5.

Srdečne vás pozývam, vaša účasť je veľmi užitočná.

Podľa zatiaľ neoficiálnej informácie by sa najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva malo konať 30. 3. 2011.

V pondelok by som sa mal zúčastniť na zasadnutí mestskej rady.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.