Vysvetlenie, ako sa prideľujú tzv. "ľadohodiny" na zimnom štadióne

Z mestského rozpočtu platíme rozsahom dosť veľkú dotáciu na prevádzku zimného štadióna a dvoch mestských bazénov. Ako sú tieto peniaze vlastne využité?

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Aj v tomto roku je na túto prevádzkovú dotáciu vyhradených vyše 0,5 milióna eur.

Keďže požiadaviek na pridelenie ľadovej plochy je viac, ako denná kapacita ľadovej plochy, navyše sa hodín verejného korčuľovania domáhajú aj Prešovčania, oslovil som na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva konateľku spoločnosti MSS Prešov, s. r. o. s interpeláciou, aby som dostal vysvetlenie, ako sa vlastne tzv. "ľadohodiny" prideľujú a komu.

Odpoveď na moju interpeláciu pripájam:

V Prešove  23.1.2012 

VEC: Odpoveď  na interpelácie p. poslanca Richarda Drutarovského

K interpelácii č. XIV/2011/153:

Na zimnom štadióne pôsobí 5 klubov:

  • P.H.K. Prešov, n.o., ktorý zabezpečuje športový proces pre žiakov od 4. do 9. ročníka, dorast, juniorov a prípravok (deti od predškolského veku až po 4. ročník),
  • Krasokorčuliarsky klub, ktorý zabezpečuje športovú prípravu mladších a starších žiakov a prípravku detí v predškolskom veku (škola korčuľovania),
  • HK Šarišanka – ženský a dievčenský ľadový hokej,
  • HC Prešov 07 – ľadový hokej mužov,
  • Akademik – rýchlokorčuliari.

Tradičnými klubmi v Prešove sú prvé štyri kluby, najmladším klubom a nováčikom na štadióne je Akademik.

V letných mesiacoch s termínom do 15. júla kalendárneho roka zbierame požiadavky od jednotlivých klubov na celú sezónu, s ohľadom rozlíšenia na mesiac august, ktorý je prípravným mesiacom a mesiace september až marec. Na základe požiadaviek klubov prideľujeme následne hodiny na ľade. Najväčším odberateľom hodín je P.H.K. Prešov, n.o., ktorý ľad využíva pre športové triedy v dopoludňajších hodinách, popoludní pre tréningové procesy dorastu a juniorky a počas víkendov na zápasy. Druhým najväčším odberateľom hodín je krasokorčuliarsky oddiel, ktorý svoje požiadavky zdôvodňuje individuálnosťou športového procesu, kde na ľadovej ploche (s výnimkou školy korčuľovania) nie je možné mať viac ako 15 detí. Dopoludňajšie hodiny s občasnými dvojfázovými tréningami a zápasmi v utorky a piatky má HC Prešov 07.  Ženský ľadový hokej má obsadené hodiny v neskorších večerných časoch. V odpoludňajších hodinách sú tréningy rýchlokorčuliarov (Akademik).

Po zozbieraní požiadaviek sme hodiny prideľovali nasledovne:

  • P.H.K. Prešov, n.o. dostal všetky požadované hodiny pre tréningové procesy športových tried, dorastu a juniorov. Naviac oproti minulému roku dostali dopoludňajšie hodiny 2 x v týždni pre školu korčuľovania určenú pre materské školy. Počas víkendov prispôsobujeme rozvrh zápasom jednotlivých športových tried a dorastu a prispôsobujeme možnosť tréningov prípravky P.H.K. Prešov, n.o. Sú víkendy, kedy sú zápasy mládežníckeho hokeja aj v sobotu, aj v nedeľu – po 3 zápasy denne, v takých prípadoch musia ísť na 1 hod. všetky 3 skupiny prípravky.
  • Krasokorčuliarsky klub mal požiadavku na 17 hodín týždenne, v skutočnosti im poskytujeme 11 – 13 hodín týždenne.
  • HC Prešov 07 mal požiadavku na 8 hodín týždenne pre tréningové procesy, skutočnosť je 7 hodín týždenne.
  • HK Šarišanka požadoval 3 hodiny týždenne na tréningy, kde im bolo vyhovené v plnej miere
  • Akademik požadoval 4 tréningy týždenne, pridelené im boli 2 hod. týždenne.

V plnej miere, alebo takmer plnej miere sme vyhoveli v tých prípadoch (P.H.K., HC Prešov 07 a HK Šarišanka), kde sa jednalo o dopoludňajšie hodiny, alebo večerné hodiny, o ktoré iné športové kluby nemajú záujem, pričom treba podotknúť, že na druhej strane tieto večerné hodiny by sme vedeli predať pre komerčné korčuľovanie. Krasokorčuliarskemu klubu a klubu rýchlokorčuliarov sme nemohli vyhovieť v plnej miere, keďže ich požiadavky sú v priebehu pracovného týždňa v časoch od 16. do 20. hod., kedy je ľad najviac vyťažený. U rýchlokorčuliarov boli v priebehu sezóny aj týždne, kedy dostali požadované 4 hod. na tréningové procesy počas týždňa, a to v prípade, ak boli ochotní využiť ľadovú plochu aj počas víkendu.  

Ľadovú plochu predávame aj na komerčné korčuľovanie. Toto komerčné korčuľovanie však prispôsobujeme požiadavkám športových klubov a je v nočných hodinách.

Naša spoločnosť si vyhradila aspoň jednu hodinu v týždni počas víkendových dní na verejné korčuľovanie, čo sa aj dodržiava, a to s výnimkou jedného víkendu, kedy prebiehala na zimnom štadióne dvojdňová celoslovenská krasokorčuliarska súťaž. Hodiny na verejné korčuľovanie sú uspôsobené vždy podľa prebiehajúcich zápasov mládežníckych klubov a ženského ľadového hokeja.

Štadión je v sezóne vyťažený od 6. hod. ráno do 24. hod., a to počas celého týždňa. Z našej strany môžem zodpovedne vyhlásiť, že žiaden športový klub nie je uprednostňovaný pred iným klubom a že sa v čo najväčšej možnej miere snažíme uspokojiť všetky kluby, aj verejnosť.

V dnešnej situácii nie je možné, aby sme štadión poskytli ďalšiemu športovému klubu, ktorý by eventuálne mohol vzniknúť. Žiaden z doterajších klubov sa nevzdá svojich hodín, pretože detí z klubov neubúda, ba práve naopak, pribúda a jednotlivé kluby, predovšetkým tie, ktoré majú v našom meste dlhoročnú tradíciu, majú deti začlenené do kategórii a rôznych súťaží.

Je potrebné poznamenať, že v istom časovom období mládežnícky hokej nemal juniorov, teda snáď v tom čase bol priestor pre obmedzený počet hodín pre novovzniknutý klub  Akademik. Od sezóny 2010/2011 sa však v Prešove znova vychovala kategória juniorov, ktorá je odberateľom ľadovej plochy v odpoludňajších hodinách + zápasy. Napriek tomu, všetky športové kluby u nás tréningové hodiny majú, aj keď možno nie v takej miere, ako sú ich predstavy.

Prešov by potreboval ďalšiu ľadovú plochu, avšak nejednalo by sa len o nemalé finančné prostriedky na jeho výstavbu, ale aj na jeho prevádzku. Športové kluby potrebujú síce veľký počet hodín na ľade, ale za symbolické ceny. Druhým nástrojom by bolo zvýšiť ceny za ľad pre športové kluby, avšak tu by sme sa znova stretli s odporom klubov a rodičov detí.

K interpelácii č. XIV/2011/153

Na túto interpeláciu sme zareagovali okamžite a pred Vianocami sme dali priestory  v okolí štadióna upratať brigádnikmi. Takéto upratovanie budeme zabezpečovať aj v budúcnosti, zvlášť po hokejových zápasoch mužov.

Zvukový záznam a videozáznam z všeobecnej diskusie a interpelácií poslancov si môže pozrieť na mestskej stránke, ktorá je uvedená na konci tohto textu tak, ako bola na internete v čase písania tohto článku.

Podmienky prenájmu a rozpis ľadovej plochy nájdete na stránkach:

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...