Vznikla prvá oficiálna verzia generelu cyklistickej dopravy

Nedávno som informoval, že na úrade sme pripomienkovali vznikajúci generel cyklistickej dopravy v meste. Čo obsahuje?

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí komisie pre dopravu nám projekčná firma prezentovala prvé výsledky a návrhy.

Téme zlepšenia podmienok pre cyklistov v Prešove sa snažím systematicky venuvať a najmä ako poslanec sa snažím podporiť tých, ktorí sa problematike venujú profesionálne a hlbšie.

Pri otváraní územného plánu mesta som okrem iného navrhol, aby vznikol záväzný výkres cyklistickej dopravy a cyklistická doprava bola zahrnutá do záväzných regulatívov.

S potešením môžem oznámiť, že takýto výkres vznikol a mal by byť predložený ako súčasť územného plánu na schválenie do mestského zastupiteľstva začiatkom budúceho roku. Tento týždeň bol dokonca už aj zverejnený na mestskej internetovej stránke (v čase písania tohto článku na adrese http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=18606)

Dovolím si zhrnúť podstatné body, ktoré sa dajú vidieť vo vznikajúcom genereli.

Generel vychádza z riešenia napojenia mestských cyklotrás na európsku cyklotrasu, ktorá mestom prechádza od Veľkého Šariša na severe po Hanisku na juhu mesta. V genereli sú definované aj rekreačné trasy.

Prioritou generelu sú však trasy pre každodenné využívanie bicykla, aby sme mohli nechať auto doma a ísť do práce na bicykli.

Projektant vyčíslil, že keby sa v meste mala vytvoriť dostatočná sieť mimoúrovňových križovaní vyhradených cyklistických trás s ostatnými komunikáciami, stálo by to najmenej 5 miliónov eur.

To je priveľká suma na krátke obdobie, preto sa pripravili aj tzv. nízkonákladové opatrenia. O nich by som chcel informovať inokedy.

Systém nosných cyklotrás

Projektant prirovnal cyklotrasy v meste svojim významom k tomu, čo poznajú vodiči.

Použijem tento príklad.

Najpohodlnejšie a najvýznamnejšie sú diaľnice, po ktorých jazdia len autá. Potom máme cesty 1. triedy, miestne komunikácie, chodníky, poľné cesty.

Takou "diaľnicou" pre cyklistov by bola trasa europskej cyklotrasy od Bikoša po Hanisku, ktorá vedie po brehu Torysy. Vzhľadom na svoj význam by mala mať všade spevnený povrch a v rozumnej miere by na nej mali byť také opatrenia, aby bolo na nej kolíznych bodov čo najmenej (rozumejú sa pod tým najmä križovania s inými komunikáciami, ako sú cesty a chodníky).

Podstatná časť z nej už existuje, pokračovať by mala od mestskej haly po hrádzi okolo západného brehu Torysy až ku mostu v Borkute, ktorým sa prejde do Hanisky. Odtiaľ by cyklotrasa pokračovala do Košíc.

Nosný systém v podobných parametroch majú dotvoriť cyklotrasy:

  • od ZVL po Ľubotice cez Sídlisko Sekčov,
  • spod nemocnice (polia okolo rieky Sekčov pod nemocnicou zozadu) až po Dúbravu, okolo budúcej preložky štátnej cesty I/68.

Všetky trasy tohto nosného systému by mali byť samozrejme prepojené.

Tento nosný systém by mali v budúcnosti doplniť ďalšie cyklistické komunikácie nižšej triedy, ktoré budú spoločné cyklisti + chodci alebo cyklisti + autá, pričom budú oddelení čiarami a zmenou šírkového usporiadania komunikácií, aby jazda účastníkov premávky bola bezpečná.

Nosnými trasami tejto druhej úrovne by mali byť:

  • trasa v smere Poprad - Vranov, po vylúčení tranzitu po Levočskej, až sa vybudujú obchvaty mesta,
  • prepojenie Sídliska Sekčov a Torysy pri mestskej hale, cez Rusínsku ulicu,
  • ulica Pod Willec hôrkou cez nový obslužný most diaľničného tunelového portálu - Šváby - Sekčov - Ľubotice.

Sieť nosných komunikácií bude doplňať množstvo trás ešte nižšej úrovne, ktoré nebudú až tak dôsledne oddelené od ostatnej dopravy, pretože budú viesť po už existujúcich komunikáciách.

V zásade by dopravný režim cyklodopravy po meste mal byť taký, že pri jazde mestom by sa mal každý relatívne rýchlo dostať na bicykli z domu na trasy najvyššej úrovne, na nich sa bezpečne a rýchlo presunúť na dlhšie vzdialenosti po meste a blízko cieľa svojej cesty sa cez cyklotrasy nižšej úrovne dostať až do cieľa svoje cesty.

Anketa

Naše mesto je účastníkom projektu Central Meet Bike (http://meetbike.presov.sk/). Jeho realizátori koordinujú aktivity zamerané na rozvoj cyklodopravy v meste.

Okrem iných aktivít pripravili aj dotazník ku generelu cyklistickej dopravy, ktorý môžete tiež vyplniť a napomôcť tak s vašimi postrehmi k tomu, aby bol generel čo najlepší a reflektoval na skutočné problémy, ktoré v meste pociťujete.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.