Za seba ďakujem. Čo sľúbila budúca primátorka Prešova?

Ďakujem všetkým za podporu v komunálnych voľbách 2014. V našej mestskej časti získala najviac hlasov trojica kandidátov: Richard Drutarovský, Jaroslava Kutajová a René Pucher.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Budem sa snažiť vašu dôveru nesklamať. Naďalej platí a rád by som vás k tomu povzbudil, aby sme so všetkými svojimi poslancami komunikovali a v prípade potreby napísali alebo zatelefonovali. Je to veľmi dôležité, iba tak sa volení funkcionári budú cítiť pod potrebným tlakom, aby konali čo najviac vo verejnom záujme.

Spôsob, akým tak môžete urobiť smerom ku mne, ostáva nezmenený (viď článok Ako ma môžete kontaktovať a prečo je pre mňa kontakt s vami dôležitý?).

Kompletné výsledky komunálnych volieb sú zachytené v oficiálnej zápisnici mestskej volebnej komisie.

Za primátorku bola zvolená Andrea Turčanová. Čo sľúbila pred voľbami?

Z celkového počtu zapísaných voličov 73 984 bolo odovzdaných 26 199 platných hlasovacích lístkov. Andrea Turčanová dostala 11 887 hlasov. Volilo ju 16,07 % voličov, čo je menej ako jedna šestina oprávnených voličov.

Volebný program Andrey Turčanovej

PRE PREŠOV – LEPŠIA PRIMÁTORKA

DOPRAVA

„Parkovacie miesta tam, kde chýbajú“

Ihneď začnem ulicami na sídliskách, kde parkovanie kolabuje. Mám plán, aby každá rodina mala miesto na parkovanie.

„Systém do opráv ciest a chodníkov“

Opravím cesty a chodníky, ktoré to naozaj potrebujú. Nebudem čakať, kým sa rozpadnú. Zavediem poriadok do opráv a rekonštrukcií.

„Tranzitná doprava nepatrí do mesta, patrí na obchvaty“

Dlhodobou témou sú veľké dopravné stavby  a to diaľničný obchvat, ktorý je súčasťou diaľnice D1 a severný obchvat, ktorý je súčasťou R4. Hoci mesto pri výstavbe obchvatov nemá priame kompetencie, ako primátorka budem úzko spolupracovať s predstaviteľmi Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, a Prešovského samosprávneho kraja aby sa tieto diela čo najskôr postavili.

„Nová cesta pre Prešov“

Po dobudovaní Kuzmányho ulice a Nábrežnej komunikácie bude nevyhnutné vybudovať novú štátnu cestu, ktorá pôjde od Sabinova, cez tunel okolo Surdoku, poza Starú tehelňu, popod nemocničný kopec, a vyústi na križovatke pri stanici alebo pri ZVL. Podstatne odľahčí dopravu na Sabinovskej ulici, Sekčove, ale aj na dnes preťažených uliciach Šafáriková, Vajanského a lesík Delostrelcov. Aby vznikol kvalitný projekt pre spolufinancovanie z fondov Európskej únie, po zvolení dám na túto novú cestu vypracovať dopravnú štúdiu v spolupráci s agentúrou JASPERS. Takto vypracované projekty sú v Európskej únii schvaľované podstatne rýchlejšie. Pri zrode tohto projektu musí byť iniciatívne mesto. Preto je mojím zámerom presvedčiť argumentmi Slovenskú správu ciest, aby túto komunikáciu vybudovala z prostriedkov Európskej únie, ako dobre a kvalitne pripravený projekt.

„Zelená vlna na hlavných ťahoch“

Prepojím križovatky, aby sme mali dlhšie zelenú vtedy, keď treba.

„Trolejbusovým linkám patrí zelená“

Zrýchlim prejazd trolejbusov cez križovatky. Uprednostním ich pred individuálnou dopravou.  Vybudujem nové trolejbusové trasy, zavediem preferenciu hromadnej dopravy.

„Cyklistom každodennú bezpečnú jazdu“

Vybudujem modernú cyklistickú infraštruktúru. Bicykel sa stane každodennou alternatívou pre dopravu v meste.

TRANSPARENTNÉ A DÔVERYHODNÉ MESTO

„Dôverujte mi, záleží mi na tom“

Chcem, aby Prešovčania za svoje peniaze dostávali od radnice a mestských firiem kvalitné služby za dobré ceny. Dopredu budem prehľadne zverejňovať, čo všetko sa chystá radnica obstarávať, kupovať alebo predávať. Plán obstarávania využijú firmy na to, aby sa mohli v predstihu a kvalitne pripraviť na férovú súťaž. Novinári a obyvatelia budú mať priestor na rozmýšľanie a vyjadrenie, či vôbec danú vec alebo službu pre mesto treba kupovať a ak áno, či tak, ako úrad navrhuje.

„Víťaziť budú najlepší, nie kamaráti“

Obstarávanie služieb viac nesmú sprevádzať pochybnosti o dopredu vybratých víťazoch a províziách. Ktokoľvek, kto bude mať záujem, sa bude môcť celého procesu verejného obstarávania zúčastniť ako pozorovateľ. Na tom mi bude záležať, Prešov si už nemôže dovoliť akékoľvek podozrenia a nedôveru.

„Kvalitní ľudia tvoria kvalitné mesto“

Musíme byť najlepší a hrdí na to, čo v meste ideme meniť k lepšiemu. Chcem, aby mali šancu a pre Prešov pracovali na radnici najlepší odborníci a prichádzali s najlepšími riešeniami. Kvalitných zamestnancov si budem vážiť. Takých chcem pre prácu na úrade prilákať. Všetky voľné miesta budem v predstihu zverejňovať. Uchádzači o vedúce funkcie budú vyberaní a získajú svoje miesta až po verejnom vypočutí, kde presvedčia, že sú najlepší. Trvale zverejním kompletné informácie zo všetkých výberových konaní vo forme zápisnice a zvukového záznamu, aby sa zmenšili pochybnosti o kompetentnosti a odbornosti záujemcov o pracovnú pozíciu na mestskom úrade.

„Poriadok do mestských firiem“

Podobné opatrenia zavediem v oblastiach, kde mi to právomoci primátorky dovolia, aj v mestských organizáciách a firmách. Tam, kde zodpovednosť leží na pleciach zastupiteľstva, predložím obdobné opatrenia zastupiteľstvu na schválenie.

„Rozpočet pre ľudí“

Návrh rozpočtu, rozpočtových opatrení a záverečného účtu budem zverejňovať aj v takej forme, ktorá bude zrozumiteľná pre väčšinu Prešovčanov.

„Zodpovedný hospodár myslí aj na budúcnosť“

Aby mala verejnosť stále skutočné informácie o tom, v akej finančnej situácii mesto skutočne je, budú zverejňované podrobné informácie o stave dlhu a záväzkov mesta.

„Už nikdy viac: O nás bez nás“

Odpolitizujem Prešovský magazín a televízne vysielanie, ktoré platí mesto. K obyvateľom mesta budú šíriť praktické a dôležité informácie, ktoré sa ich budú týkať. O všetkých dôležitých rozhodnutiach musia Prešovčania vedieť dopredu.

„Nič neskončí pod kobercom“

Dám pripraviť taký systém na prijímanie podnetov a vybavovanie sťažností obyvateľov, že každý, kto o to bude stáť, bude môcť priebeh vybavovania svojho podnetu alebo sťažnosti verejne kontrolovať. Uvidí, kde a v akom stupni vybavovania sa jeho podnet práve nachádza. Ak ktokoľvek upozorní na nejakú nekalú praktiku, nebude možné ju zamiesť pod koberec.

„Korupcia bez tolerancie“

Zavediem mechanizmus, aby ktokoľvek mohol bez obáv o svoju bezpečnosť alebo miesto upozorniť na nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky, týkajúce sa mestského úradu a mestských organizácií, ktoré sa dejú so súhlasom nadriadených a smerujú proti verejnému záujmu alebo ohrozujú verejnosť.

„Moc občana nad mocou mesta“

Priblížim zasadnutia mestského zastupiteľstva obyvateľom a tým, ktorí mestu platia mestské dane. Na každom zasadnutí zastupiteľstva predložím návrh, aby mohli dostať slovo vo vopred určenej pevnej hodine. Budem aj týmto spôsobom ctiť zásadu, že moc primátorky a poslancov pochádza len od obyvateľov mesta.

„Poslanec a primátorka nesmú byť nad občanom“

Zabezpečím zmenu webovej stránky mesta tak, aby bola prehľadná a moderná. Zverejňovať budem všetky materiály pre poslancov a orgány mesta tak, aby ich obyvatelia mali k dispozícii vopred v rovnakom čase, ako poslanci. Zverejnené budú aj všetky schválené uznesenia, zápisnice a menovité záznamy o hlasovaní.

„Zákony a dohody budem ctiť a rešpektovať“

Samozrejme budem ochotne a rada dodržiavať všetky predpisy, týkajúce sa transparentnosti a zverejňovania. Pre mňa to nie je len povinnosť, ale aj presvedčenie, že je to nevyhnutná cesta pre nastolenie chýbajúcej dôvery medzi obyvateľmi mesta a ich zástupcami tak, aby museli obyvateľom konečne naozaj slúžiť oveľa lepšie, ako doteraz.

VIAC PRÁCE

„Prešov – atraktívne mesto pre zamestnávateľov“

Zmením imidž Prešova tak, aby nás zamestnávatelia prestali obchádzať. V súťaži o nich s inými mestami musíme vyhrávať. Prešovčania si zaslúžia viac lepších pracovných miest. Mesto nesmie komplikovať podnikanie.

„Fungujúci úrad“

Vrátim strategickému odboru na mestskom úrade jeho skutočné poslanie. Bude kvalifikovaným a kompetentným partnerom pre investorov, aby o Prešove vážne uvažovali a napokon mali dôvod sa rozhodnúť pre naše mesto. Výrazne zlepším prezentáciu Prešova navonok, aby sa o našom meste hovorilo pozitívne aj v zahraničí. Verím, že návštevy veľvyslancov už nebudú mať len zdvorilostný charakter, ale spolu s nimi začnú do Prešova prichádzať aj delegácie priemyselníkov z ich materských krajín.

„Prešovčania vedia najlepšie pracovať pre svoje mesto“

Budem dbať na to, aby pre Prešov pracovali ľudia z regiónu, ak sú najvýhodnejší a najlepší. Naše peniaze majú ostávať v meste.

„Viac peňazí pre zanedbané časti mesta“

Ľuďom, ktorí poctivo platia dane, dám služby mesta na úrovni. Dlhodobo zanedbané časti mesta dostanú investície pre rozvoj.

PORIADOK A ČISTOTA

„Mesto ako zo škatuľky“

Pre mňa je samozrejmosťou čisté, pokosené a rozkvitnuté mesto. Potrebujeme to hlavne my, aby bolo pre nás dobrým miestom pre život. Povesť pekného a fungujúceho mesta je najlepšou pozvánkou pre návštevníkov a pre tých, ktorí prinesú pracovné miesta.

„Mestský policajt musí poznať svoj rajón“

Pridelím každej ulici vlastného pochôdzkára. Budeme poznať meno a kontakt na policajta zodpovedného za poriadok a bezpečnosť na svojej ulici. Nebude raritou vidieť mestského policajta.

LEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT

„Vrátim ľudí do mesta“

Navrhnem zmenu územného plánu, aby bolo viac lacnejších pozemkov pre nové rodinné domy a byty. Prešovské rodiny nebudú nútené kupovať pozemky v okolitých dedinách. Mesto je preto mestom, aby rástlo a žili sme v ňom kvalitnejšie.

„Nájomné byty pre mladých“

Postavím nájomné byty so štátnou podporou. Mesto musí pomáhať mladým pri štarte do života, zamestnávateľom bytmi pre nových zamestnancov a tým ostatným ponukou dostupného bývania.

„Lepšie a kvalitnejšie školy“

Vytvorím dostatok materských škôl. Každá základná škola bude mať svoje zameranie, aby naše deti získali najlepšie vzdelanie. Potrebujeme školy so špecializáciou na prírodné vedy, technické smery, šport a jazyky.

„Známe mesto, kde to žije“

Podporím vznik podujatí pre návštevníkov z ďaleka. Tradícia nadregionálnych podujatí rozbehne cestovný ruch a služby v meste. Viac návštevníkov zvonku znamená viac práce doma.

„Zeleň tam, kde žijeme“

Vybudujem sieť mini-parkov. Atraktívne miesta blízko vášho domova, kde sa budete chcieť stretávať s dobrými susedmi.

„Venčoviská pre našich miláčikov“

Ihrisko nesmie slúžiť ako venčovisko. Dám vymedziť sieť primeraných a dostupných plôch pre prechádzky so psami.

„Mesto ako pomocník v ťažkých chvíľach“

Neprajem to nikomu, no v živote sa každému môže prihodiť, že ostane sám alebo odkázaný na pomoc. Osobne dohliadnem, aby nám sociálne služby závidelo celé Slovensko a každý Prešovčan sa na ne mohol v ťažkých chvíľach naozaj spoľahnúť.

TURČANOVÁ: Prvou prioritou bude pripraviť kvalitný rozpočet

Rozhovor s Andreou Turčanovou je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje kandidátov na primátorov krajských miest vo voľbách do orgánov samospráv.

Prešov 6. novembra (TASR) - Je poslankyňou mestského i krajského zastupiteľstva a riaditeľkou domova sociálnych služieb. Roky pracuje nielen v sociálnej sfére, ale aj komunálnej politike. Za primátorku Prešova sa rozhodla kandidovať preto, lebo mesto podľa nej zápasí s vážnymi finančnými problémami, stagnuje a zaostáva. Ako jediné krajské sídlo nemá obchvat a radnicu obchádzajú investori, chýbajú rozvojové impulzy. Andrea Turčanová je kandidátkou na primátorku mesta Prešov za koalíciu KDH, SDKÚ-DS a Most-Híd, NOVA, OĽaNO, OKS. V stredu (5.11.) jej vyjadril podporu aj kandidát strany Sieť na prešovského primátora Martin Ďurišin, ktorý sa kandidatúry vzal v jej prospech.

Čo vás motivovalo ku kandidatúre?

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva a Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja veľmi citlivo vnímam všetky problémy mesta. Počas môjho doterajšieho pôsobenia v zastupiteľstve v rôznych pracovných pozíciách, som si denne pri stretnutí s občanmi vypočula a počúvam ich bežné problémy, ako sú nedostatok parkovacích miest, zanedbané čistenie mesta, vysoká výška poplatkov a daní. Keď ma Prešovčania začali vyzývať, aby som kandidovala na primátorku, po zrelej úvahe som tejto výzve nakoniec povedala svoje áno. V tomto meste žijem takmer celý môj život, tu mám svoju rodinu. Som presvedčená, že sa mesto dá spravovať lepšie, ako to robí jeho súčasné vedenie. Všetky spomenuté problémy sú riešiteľné a ja mám vôľu ich vyriešiť.

Čo by bolo vašou prioritou v oblasti dopravy v meste? Ako by ste riešili zápchy a nepriechodnosť mesta v niektorých kritických hodinách?

Je to dlhodobý vážny problém Prešova. I keď je pravda, že taká zlá situácia v oblasti dopravy ešte v meste nebola. Nekonečné zápchy na vjazdoch od Sabinova, Vranova. To, čo sa každodenne odohráva na kruhovom objazde pri ZVL, je skutočná skúška nervov vodičov. Dlhodobou témou sú veľké dopravné stavby, a to diaľničný obchvat D1 a severný obchvat R4, ktorých sľubované začiatky výstavby štát už niekoľkokrát odsunul. Aj preto som sa zapojila do petičnej akcie za výstavbu R4. Ale ani tieto "štátne" stavby nebudú všeliekom. Konkrétnym riešením po dobudovaní Kuzmányho ulice, o ktorú sme ako poslanci toľko bojovali, je realizovanie preložky cesty I/68. Táto cesta pôjde od Sabinova, poza Starú Tehelňu, popod nemocničný kopec, a vyústi na križovatke pri stanici. Podstatne odľahčí dopravu na Sabinovskej ulici, Sekčove, ale aj na dnes preťažených uliciach Šafáriková, Vajanského a Lesík delostrelcov. Uvedomujem si však, že aj mesto musí rozširovať sieť svojich komunikácií, aby sa odľahčili najmä husto obývané štvrte.

Ako by ste riešili problém s parkovaním na sídliskách? A čo s parkoviskami v centre mesta?

Parkovacie miesta musia jednoznačne pribudnúť. Budem dbať aj o to, aby nevznikali hlava-nehlava, ale rešpektovali, že na sídliskách chceme všetci aj kvalitne žiť. Som presvedčená, že sa to vzájomne nevylučuje. Každá rodina, presnejšie každý jeden byt, by mal mať garantované jedno parkovacie miesto. Uvedomujem si, že parkovanie v centre Prešova je najdrahšie z porovnateľných miest na Slovensku. Ale výnosy z neho pre mesto tomu nezodpovedajú. To treba zmeniť. Pre mňa je dôležité, aby bol spokojný občan, mesto a nielen prevádzkovateľ parkovísk.

Aký je, podľa vás, najpálčivejší problém v oblasti školstva v meste? Považujete za potrebné znižovať počet škôl a školských zariadení v meste?

Problémy školstva na úrovni mesta popisuje Koncepcia školstva, kultúry a športu v meste Prešov na roky 2011-2015, ktorú sme ako návrh širokej odbornej verejnosti v daných oblastiach v zastupiteľstve jednoznačne prijali. Najpálčivejší problém sú financie, ale znižovanie počtu škôl a školských zariadení nie je dnes hlavnou témou. Mestské školy sú rozmiestnené tak, že pokrývajú potreby všetkých mestských častí. Nechceme zrušiť žiadnu školu, ktorá má svojich žiakov a potenciál, ale zároveň nemienime ukracovať ostatných poskytovateľov vzdelávania, ktorí túto službu mestu a štátu dopĺňajú. Nebudeme deliť školy na štátne a neštátne, ale budeme brať ohľad na ich výsledky a naplnenosť.

Ako by ste riešili zadlženosť mesta a považujete ju vôbec za alarmujúcu?

Áno. Keď si pozriete rozpočet na tento rok, nájdete tam veľké rezervy. Bude potrebné razantne prehodnotiť rozpočet v jeho výdavkovej časti. V budúcnosti sa nesmie stať, že financie, ktoré sa mali investovať do jednotlivých mestských častí, sa jednoducho prejedia. Tohto roku prišlo do mesta 8,1 milióna eur za pozemky pod diaľnicami. Tieto financie mali ísť jednoznačne na splácanie dlhov mesta a do investícií dlhodobého charakteru. Dlhy bude mesto pod mojím vedením, tak ako väčšina poriadnych domácností, pravidelne splácať a neodkladať ich do budúcna.

Máte pocit, že mesto sa o jednotlivé sociálne slabšie skupiny stará dostatočne? Ako navrhujete riešiť nedostatok miest v dvoch zariadeniach pre seniorov? Čo považujete za najväčší problém mesta v tejto oblasti?

Ako členka sociálnej komisie viem, že mesto sa stará o sociálne slabšie skupiny podľa možností, ktoré má. Avšak v sociálnej sfére platí, že všetko sa dá robiť lepšie.

Rodina je tu na to, aby sa o svojich blízkych postarala. To je princíp, ktorý vyznávam a je založený na solidarite. Avšak aj moja rodina sa dostala do stavu, že sme museli moju mamičku dať do zariadenia pre seniorov, keďže potrebuje 24-hodinovú opateru, a tú jej nie sme schopní poskytnúť. Aj z tohto pohľadu mi bude záležať na tom, aby sme sa tento problém pokúsili zmierniť. Dá sa to. Upozorňujem však, že umiestneniu seniora v pobytovom zariadení by malo predchádzať využitie takých foriem sociálnych služieb, ktoré mu umožnia čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Takými službami sú opatrovateľská služba a denný stacionár. Obe tieto služby už mesto poskytuje. V roku 2013 sme vypracovali projekt zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré je lokalizované na najväčšie prešovské sídlisko Sekčov. Verím, že sa nám ho podarí zrealizovať, tým sa pobytová kapacita zariadení v meste zvýši.

Za najväčší sociálny problém mesta považujem to, že v meste máme stále veľa osamelých a zanedbaných ľudí, ale tiež detí, ktoré žijú pod hranicou chudoby a bez dostatočnej rodičovskej starostlivosti, mnohé v čase vyučovania žobrú v meste alebo sa túlajú.

Čo bude najdôležitejšie vo vašej agende hneď po nástupe na post primátorky mesta?

Situáciu v meste dobre poznám, som osem rokov poslankyňou mestského zastupiteľstva. Viem, čo mestu chýba a aké sú očakávania obyvateľov Prešova. Ale bude nevyhnutné do posledného centu zmonitorovať stav, v akom sa mesto a mestské firmy nachádzajú. Prvé čo urobím, stretnem sa s pracovníkmi úradu a s ľuďmi z mestských podnikov, aby som perfektne spoznala aj tie veci, ktoré doteraz boli skryté pred verejnosťou a poslancami. Bez toho sa nedajú urobiť správne rozhodnutia v oblasti riešenia alarmujúcich dlhov mesta. Viem, že ma čakajú aj veľké úlohy v oblasti riešenia problémov v doprave, v parkovaní, ale i v príprave podmienok na vytvorenie nových pracovných miest. Jednou z prvých úloh bude aj príprava a prijatie kvalitného rozpočtu mesta na rok 2015, aby sme nezačínali rok rozpočtovým provizóriom. Naše mesto dnes funguje bez pozície hlavného kontrolóra, toto budem tiež prioritne riešiť.

Andrea Turčanová sa zaviazala k prijatiu všetkých opatrení v rámci projektu Správni kandidáti

Projekt Správni kandidáti je nezávislým, nestraníckym a neziskovým projektom zoskupenia občianskych združení, mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív. Jeho cieľom je uskutočniť zmeny na lokálnej úrovni v prospech efektívnejšej a otvorenejšej samosprávy. Presadzuje deväť opatrení, k prijatiu ktorých sa kandidáti a kandidátky verejne zaväzujú počas predvolebnej kampane. Následne majú 12 mesiacov na ich prijatie, s tým, že ich úspešnosť bude vyhodnocovať expertný tím a miestni aktivisti.

Z kandidátov zvolených v Prešove sa k prijatiu všetkých deväť opatrení pridali okrem Andrey Turčanovej aj: Martin Ďurišin, Richard Drutarovský, Rudolf Dupkala.

K ôsmym opatreniam sa prihlásili: Renáta Fedorčíková a Martin Matejka.

EFEKTÍVNE NÁKUPY

Efektívne verejné obstarávanie sa zabezpečí len ťažko, ak je vo výberovom procese jeden či dvaja uchádzači. Aby sa do súťaže mohli zapojiť viacerí, v prvom rade musia o nej vedieť. Je preto dôležité, aby boli informácie o verejných obstarávaniach dostatočne dostupné. Kandidáti/ky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú otvorenú súťaž, v ktorej zvíťazí najlepší dodávateľ férovo.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie smernice o postupe pri verejnom obstarávaní, ktorá zaviaže mestský/obecný úrad, aby:

 • zverejňoval informácie o všetkých verejných obstarávaniach na webovom sídle samosprávy. Zverejnenie musí byť trvalé, v textovej podobe a obsahujúce časovú známku,
 • zverejňoval informácie o všetkých verejných obstarávaniach aj na Elektronickom kontraktačnom systéme www.eks.sk, ktorý má byť spustený od roku 2015. V prípade nespustenia systému budú informácie zverejňované na špecializovaných a verejne dostupných internetových portáloch (ako je napr. www.aaadopyt.sk),
 • zverejňoval informácie o výsledkoch všetkých verejných obstarávaní, vrátane zoznamu všetkých zúčastnených uchádzačov s ich ponukami, víťaznej ponuky, vyradených uchádzačov a dôvodov ich vyradenia zo súťaže. Zverejnenie musí byť trvalé, v textovej podobe a obsahujúce časovú známku,
 • vypracoval postup pri obstarávaní na objednávky, ktoré nie sú ošetrené v zákone.

FÉROVÉ VÝBEROVÉ KONANIA NA MIESTA V SAMOSPRÁVE

Kvalitní ľudia často nedostanú šancu uchádzať sa o nevolené funkcie na úrovni samosprávy, ako aj o pozície mestských či obecných firiem. Pri obsadzovaní ich znevýhodňuje rodinkárstvo a politická protekcia. Takéto konanie zvyšuje nedôveru voči samospráve. Je preto potrebné vpustiť do systému viac svetla a zvýšiť možnosť verejnej kontroly. Férové výberové konania sú základným predpokladom. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, sa chcú obklopiť kvalitnými ľuďmi, nie nájsť pohodlné miesto svojej rodine a známym.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie smerníc, ktoré zavedú povinnosť:

 • zverejniť kompletné informácie o konaní výberového konania minimálne dvadsať jedna dní vopred na webovom sídle samosprávy, konkrétne na hlavnej stránke, respektíve, na relevantnej podstránke na viditeľnom mieste. Zverejnenie musí byť trvalé, v textovej podobe a obsahujúce časovú známku,
 • zverejniť kompletné informácie z výberového konania vo forme zápisnice na webovom sídle samosprávy, ako aj ich preposlanie jednotlivým uchádzačom. Informácie musia obsahovať charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, ich životopisy, mená, priezviská a titul členstva členov vo výberovej komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.

SPRAVODLIVÉ PRIDEĽOVANIE BYTOV A MIEST V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

Samosprávy sú aj vlastníkom nehnuteľností a zriaďovateľom rôznych zariadení. Rozhodujú o prideľovaní ich voľných kapacít. Takéto rozhodovanie často trpí chýbajúcimi pravidlami a kritériami výberu či rodinkárstvom. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú zavedenie jasných pravidiel pri prideľovaní voľných kapacít, ktoré obmedzia zvýhodňovanie akejkoľvek skupiny (členov politických strán, rodinných príslušníkov a iných).

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za interné pravidlá upravujúce prideľovanie bytov, ktoré zaviažu mestský/obecný úrad, aby:

 • stanovil jasné, zrozumiteľné, spravodlivé, nediskriminujúce a nemenné kritériá, ktoré musí záujemca spĺňať, aby bol oprávnený získať byt (kritériá neumožňujú viacčlenným rodinám podávať viac prihlášok),
 • zverejnil trvalo na webovom sídle samosprávy spôsob a pravidlá prideľovania bytov, spolu s kritériami,
 • vytvoril pravidlá vytvárania poradovníka na základe splnenia jednotlivých kritérií, respektíve, závažnosti situácie žiadateľa,
 • zverejnil v dostatočnom časovom predstihu od uzávierky prijímania prihlášok, formálne náležitosti prihlášok a po vyhodnotení prihlášok zverejnil zoznam záujemcov, ktorí kritériá spĺňajú, spolu s bodmi za jednotlivé kritériá (poradovník),
 • zaviedol v prípade dopytu prevyšujúceho ponuku povinnosť prideľovania bytov na základe verejnosti prístupného žrebovania spomedzi záujemcov, ktorí splnili stanovené kritériá.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za usmernenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, ktoré bude obsahovať:

 • odporúčanie prijímať deti do materských škôl na základe jasne stanovených osobitných podmienok, a to v prípade, ak záujem o miesta v nich prevyšuje kapacitné možnosti zariadení samosprávy,
 • definovanie osobitných podmienok zohľadňujúcich vek dieťaťa, trvalý pobyt dieťaťa a rodičov, počet rokov do zaškolenia, počet súrodencov a iné,
 • váhu prideľovanú jednotlivým kritériám pri výbere detí.

MESTSKÉ/OBECNÉ PODNIKY OTVORENÉ KONTROLE

Podniky a firmy s účasťou mesta/obce sa stávajú nástrojom obchádzania finančnej disciplíny mesta/obce. Vyhýbaním sa verejnej kontrole vytvárajú priestor pre korupciu. Napríklad, prideľujú trafiky blízkym ľuďom vo forme pracovných pozícií alebo pri nákupe služieb a tovarov. Otvorenie činnosti podnikov a firiem s účasťou samosprávy verejnej kontrole prinesie tlak na lepšie hospodárenie a umožní odhaliť politické nominácie či rodinkárstvo, pri obsadzovaní funkcií v týchto podnikoch. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú politiku mestských/obecných podnikov otvorených kontrole.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie uznesenie, ktoré zaviaže mestské/obecné podniky či mesto/obec:

 • zverejňovať mená zamestnancov v riadiacich funkciách, spolu s dátumom začiatku a ukončenia pracovného pomeru, vrátane osôb pôsobiacich v správnych a dozorných radách,
 • dodržiavať pri obsadzovaní miest riadiacich pracovníkov (vrátane riaditeľov a konateľov) v mestských/obecných podnikoch a firmách s majoritou obce rovnaké pravidlá ako pri prijímaní zamestnancov mesta/obce (viď. Férové výberové konania na miesta v samospráve),
 • deklarovať konflikt záujmov pri obsadzovaní riadiacich pozícií v mestských/obecných podnikoch a firmách s majoritou mesta/obce,
 • zverejňovať na webovom sídle samosprávy každoročne prehľad ceľkovej výšky a aktuálneho stavu pohľadávok a záväzkov, vrátane subjektov, ku ktorým sa tieto viažu. Zároveň, zverejňovať na rovnakom mieste výročné správy, kontrakty s mestom a štruktúru riadiacich orgánov, spolu s menami v nich pôsobiacich osôb. Zverejnenie musí byť trvalé, v textovej podobe a obsahujúce časovú známku,
 • zverejňovať na webovom sídle samosprávy informácie o zástupcoch mesta/obce vo vedení/orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta/obce, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v rozsahu meno, funkcia, spôsob výberu (ak výberové konanie, kde a kedy bolo zverejnené), začiatok a ukončenie pôsobenia, životopis.

INFORMOVANIE O HOSPODÁRENÍ SAMOSPRÁVY

Zadĺžené mestá a obce majú obmedzené možnosti pre ďalší rozvoj. Verejnosť často nemá dostatočné informácie o tom, v akej finančnej situácii ich mesto/obec skutočne je. Informácie o rozpočte a jeho čerpaní, ktoré sú k dispozícii, sú často nezrozumiteľné a neprehľadné, čo verejnosti výrazne sťažuje možnosti kontroly. Otvorený prístup k informáciám ich naopak zvyšuje, umožňuje verejnosti lepšie pochopiť hospodárenie samosprávy, a tak vyvíjať tlak na jej efektívnosť. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú lepšie informovanie verejnosti o nakladaní s verejnými zdrojmi.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie materiálu o pravidlách informovania prostredníctvom internetu, ktoré budú zaväzovať samosprávu pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti a dostupnosti, ku každoročnému zverejňovaniu:

 • finančných výročných správ obce, vrátane informácií o vývoji a štruktúre dlhu a dlhovej služby obce, ďalej o bilancii bežného a kapitálového účtu v pomere k príjmom, ako aj o výške záväzkov po lehote splatnosti,
 • informácií o skrytom dlhu obce, t.j. najmä informácií o výške a štruktúre dlhu spoločností, v ktorých má obec vlastnícky podiel, informácií o výške a štruktúre dodávateľských úverov, informácií o rizikách budúcich záväzkov vyplývajúcich zo súdnych sporov, resp. iných informácií, ktoré perspektívne môžu ohroziť finančnú stabilitu obce,
 • informácií o tzv. PPP projektoch a to najmä výšku platieb a ich rozloženie počas celého trvania koncesnej zmluvy, ako aj porovnanie výhodnosti PPP projektu s obstaraním a financovaním predmetu zákazky štandardným spôsobom,
 • informácií o výške vyplatených miezd a odmien voleným predstaviteľom samosprávy,
 • informácií o stave všetkých bankových účtov, ku ktorým má samospráva dispozičné právo, vrátane bankových účtov k účelovým fondom, ak sú zriadené.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie materiálu o pravidlách informovania prostredníctvom internetu, ktoré budú zaväzovať samosprávu k:

 • zverejneniu návrhu rozpočtu na webovom sídle, spolu so slovným opisom všetkých položiek v rozpočte, vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku. V rovnakom formáte samospráva zverejní rozpočty minimálne troch, po sebe nasledujúcich, ostatných rokov, vrátane účtovných uzávierok,
 • informovaniu, koľko prostriedkov a na čo míňa obec/mesto v prepočte na jedného obyvateľa (napr. bloček Účet za služby obce/mesta).

ODPOLITIZOVANIE OBECNÝCH/MESTSKÝCH NOVÍN

Lokálne médiá, najmä noviny, sú často zneužívané na propagáciu vládnucej politickej reprezentácie, čo sa prejavuje cenzúrou, nevyváženým a neobjektívnym informovaním. Noviny sa, v mnohých prípadoch, stali ihriskom pre politický súboj. Za verejné prostriedky sa produkuje žurnalistika, ktorá zvýhodňuje tých, čo sú pri moci. Férovosť novín, vydávaných z verejných peňazí, je možné dosiahnuť zmenou ich charakteru. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, súhlasia s reguláciou, ktorá prispeje k odpolitizovaniu obecných/mestských novín.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie nariadenia, ktoré zabezpečí transformáciu obecných/mestských novín na informačný bulletin (tzv.newsletter) pre občanov bez PR aktivít volených zástupcov. Bulletin bude obsahovať iba informácie, ktoré samospráva musí, respektíve, potrebuje komunikovať občanom, ako napr. informácie o zhromaždeniach, kultúrne a športové podujatia a pod. Akékoľvek PR aktivity volených zástupcov a kandidátov na volené funkcie uverejnené v bulletine budú označené ako inzercia a spoplatnené podľa sadzobníka, ktorý je identický pre všetky subjekty inzerujúce v bulletine.

OTVORENÁ ONLINE KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

Mnohé samosprávy sa bránia možnostiam, ktoré im ponúkajú nové informačné a komunikačné technológie. Na komunikáciu s verejnosťou využívajú stále predovšetkým tradičné kanály, ktoré neumožňujú verejnú kontrolu. Nie je výnimkou, keď sa sťažnosti občanov “stratia”. Takéto konanie zvyšuje nedôveru voči samospráve a odrádza občanov od ďalších aktivít v nej. Pritom sú dostupné moderné technológie, ktoré umožňujú samospráve komunikovať s občanmi jednoduchým, rýchlym, otvoreným a neformálnym spôsobom. Ich využívanie je výhrou pre všetkých. Vďaka nim sa k sťažnostiam občanov pristupuje zodpovednejšie, a zároveň, samospráve ponúkajú možnosť ukázať výsledky svojej práce.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie uznesenia o spustení verejného, bezplatného a nezávislého online komunikačného kanálu s občanmi (ako napr. Odkazprestarostu.sk), ktorý umožní nahlasovať podnety od občanov a na ktorom bude prebiehať diskusia k jednotlivým podnetom. V prípade existencie nástroja nepodporím žiadne kroky, ktoré by viedli k obmedzeniu jeho využívania.

ZAPÁJANIE OBČANOV DO ROZHODOVANIA SAMOSPRÁVY

Zákon o obecnom zriadení neukladá samospráve povinnosť udeliť slovo obyvateľom obce na rokovaní zastupiteľstva. Niektoré samosprávy to zneužívajú. Vytvárajú prekážky obyvateľom obce a ďalším občanom, ktorí chcú vystúpiť k jednotlivým bodom programu zastupiteľstva počas ich prerokovávania alebo sa zapojiť do rokovania komisií. Takéto konanie znižuje motiváciu občanov zúčastňovať sa na rokovaniach zastupiteľstva. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú právo občanov na vyjadrenie svojho názoru na rokovaní zastupiteľstva, ako aj ich účasť na rokovaniach komisií.

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za:

 • zmeny rokovacieho poriadku zastupiteľstva obsahujúce možnosť vystúpenia prítomných občanov k jednotlivým bodom programu pred samotným hlasovaním o týchto bodoch. Zmeny umožnia vystúpenie občanov k jednotlivým bodom hneď po vystúpeniach poslancov a bez potreby získania dodatočného súhlasu poslancov. Časový rámec vystúpenia by mal byť rovnaký ako v prípade poslancov, rovnako, ako aj právo na faktickú poznámku zo strany občana,
 • zmeny rokovacieho poriadku komisií obsahujúce možnosť aktívnej účasti občanov na rokovaniach komisií. Zmeny umožnia občanom aktívne vstúpiť do diskusie k jednotlivým bodom rokovania, a to bez potreby získania súhlasu členov komisií, v rozsahu troch minút, s možnosťou dodatočnej faktickej poznámky na reakcie na ich vystúpenie v rozsahu rovnakom, v akom to je umožnené členom komisií.

INFORMOVANIE O ROZHODOVANÍ SAMOSPRÁVY

Viaceré samosprávy pristupujú k informovaniu občanov o obsahu rokovaní zastupiteľstva a komisií pasívne. Občania majú problém získať kompletné informácie. Prerokovávané materiály, zápisnice z rokovaní alebo údaje o hlasovaní sú často nedostupné. Prístup k informáciám je základom pre fungujúcu verejnú kontrolu. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú otvorenosť samosprávy voči občanom.

Predložím návrh a budem hlasovať za prijatie internej smernice/uznesenia:

 • o zverejňovaní pozvánok na rokovania zastupiteľstva a komisií, návrhov nariadení a úplných návrhov materiálov predložených na rokovanie zastupiteľstva a komisií, a to v rovnakom čase a kvalite ako sú zasielané členom komisií a poslancom. Zároveň podporím zverejňovanie menovitých výpisov o hlasovaní poslancov na rokovaní zastupiteľstva. Všetky tieto informácie sa trvalo sprístupnia verejnosti na webovom sídle mesta/obce,
 • o zverejňovaní zápisníc, schválených uznesení, vrátane finálneho znenia materiálov schválených zastupiteľstvom a komisiami. Všetky tieto informácie sa trvalo sprístupnia verejnosti na webovom sídle mesta/obce.

Volebný leták Andrey Turčanovej

Kandidáti na post primátora o MHD

O dva týždne prebehnú komunálne voľby. Ako zareagovali na naše otázky ohľadom dopravy kandidáti?

15. novembra 2014 si Prešovčania zvolia svojho primátora. Spravili sme medzi kandidátmi anketu a opýtali sme sa na otázky. Odpovede Andrey Turčanovej (KDH, SDKÚ-DS, OĽaNO, Most-Híd, NOVA):

Vnímate mestskú hromadnú dopravu ako sociálnu službu, alebo ako všeobecnú službu pre občanov – teda aj pre tých, ktorí majú osobné automobily?

MHD je neodmysliteľnou zložkou celkovej dopravy v Prešove. Chcem, aby bola skutočnou alternatívou prvej voľby pre každodenné cestovanie aj pre tých, ktorí dnes musia sadať do áut. Majú na to rôzne dôvody: nedostatočné intervaly, čas cestovania predlžuje spoločné státie v zápchach s automobilmi alebo ich odrádza úroveň kultúry cestovania či cena.

Plne si uvedomujem aj sociálny rozmer MHD. Zvyšuje sebestačnosť seniorov, pomáha rodinám, ktoré si nemôžu alebo nechcú dovoliť voziť deti do školy autom. Umožňuje plnohodnotný život aj tým, ktorí nevlastnia alebo nemôžu šoférovať auto.

Keď som spomenula, že cestovanie hromadnou dopravou by malo byť alternatívou prvej voľby, samozrejme som to myslela po voľbe ísť pešo alebo na bicykli. Aj tu je v budúcnosti priestor pre verejnú dopravu. Vo vyspelejších mestách vytvárajú podmienky na prepojenie hromadnej a cyklistickej dopravy. Časom to bude mať význam aj v Prešove, najmä v prímestských linkách a pri integrovanej doprave, ktorá je tiež jednou z mojich priorít.

Čo považujete ako najdôležitejšie pre mestskú hromadnú dopravu? Je to pre Vás najmä rozsah dopravy (intervaly, rozšírenie v rámci mesta, ...), techniku (autobusy a trolejbusy, informačný systém pre cestujúcich), či spoľahlivosť?

Musí byť najmä atraktívna, bezpečná a komfortná pre cestujúceho. Rýchlosť cestovania nesmú brzdiť zbytočné rušivé momenty. Pri prestupoch by mali jednotlivé spoje na seba čo najtesnejšie nadväzovať, aby sa skrátila doba čakania. Logika dopravy, vedenie liniek a cestovné poriadky by mali byť pre cestujúceho ľahko pochopiteľné a logické.

Samozrejme predpokladom sú kvalitné a úsporné vozidlá v dobrom stave, informačné systémy. A to jednak tie u dopravcov, ale aj tie ktoré slúžia cestujúcim. Úmyselne som použila množné číslo pri dopravcoch. Do mesta prichádzajú cestujúci aj inak, ako vozidlami mestského dopravného podniku. Koordináciu všetkých dopravcov z hľadiska hladkého odovzdávania cestujúcich považujem za kľúčové.

V neposlednom rade je verejná doprava aj o ľudskom faktore, teda o zamestnancoch, ktorí zodpovedne zabezpečujú, že nás autobusy a trolejbusy každý deň bezpečne prepravujú po meste. To je cenná devíza, bez nich by hromadná doprava v meste nemohla existovať.

Ste naklonená k rozširovaniu ekologickej trolejbusovej dopravy, či iných druhov ekologickej dopravy? Naplánované sú trolejbusové trate napríklad na Rusínskej ulici (pre skrátenie vzdialenosti zo Sekčova do mesta), či na Šváby.

Považujem rozhodnutie predstaviteľov mesta v budovaní trolejbusovej siete, ako nosného dopravného systému verejnej dopravy, za strategicky správne. Mesto žije svojim životom, rozvíja sa, menia sa dopravné prúdy v meste dobudovávaním nových prepojení. Takže áno, v tých trasách a lokalitách, kde má rozšírenie trolejbusovej dopravy perspektívu alebo môže znížiť čas strávený cestovaním, mám ambíciu preferovať trolejbusy.

Brániť nebudem ani elektrobusom, ak budú ekonomicky prijateľné. Sú predsa len pružnejšie využiteľné ako trolejbusy, spájajú výhody autobusu a trolejbusu. Mám technické vzdelanie, takže sa na dopravu viem pozrieť veľmi racionálne. Preto nevylučujem ani ďalšie druhy alternatívnych pohonov.

Podporujete myšlienku integrovanej dopravy? Chystáte sa spolupracovať pri jej založení?

Jednoznačne a je mi veľmi ľúto, že sme sa počas uplynulých rokov v tejto oblasti vôbec nikam nepohli. Nemožno čakať, kým nám to niekto nakáže zhora. Vedenie krajského mesta musí byť v tejto oblasti veľmi aktívne, získať pre spoluprácu aj samosprávny kraj aj železničných dopravcov. Neviem si predstaviť ďalšie ignorovanie projektu integrovanej dopravy a v rámci kompetencií primátorky urobím všetko preto, aby bol založený integrátor dopravy a celá myšlienka sa stala čo najskôr skutočnosťou. Ako poslankyňa mestského a regionálneho zastupiteľstva viem, že je to  však predovšetkým o komunikácií a spolupráci. Bude potrebné viesť rokovania s predstaviteľmi samosprávneho kraja a ministerstva dopravy.

Chcete zvyšovať počet parkovacích miest? Táto cesta vedie k ďalšiemu odlivu ľudí z mestskej hromadnej dopravy, ktorá následne môže strácať na kvalite.

Veľmi dobre si uvedomujem fenomén, že ak sa zlepšujú podmienky na používanie áut na krátke jazdy po meste, tak to vedie k preplneniu ciest, opäť k dopravným zápcham a ďalšiemu nedostatku parkovacích miest. Špecifická situácia je v statickej doprave na sídliskách, no tam ide o vyriešenie problému takzvaného garážovania áut v uliciach, do ktorého chcem vniesť systém a poriadok. Ale ako som už uviedla, verejná doprava musí byť ozajstnou alternatívou pre cestovanie obyvateľov po meste, a keď budeme mať integrovanú dopravu, tak aj ozajstnou alternatívou pre tých, ktorí dochádzajú do Prešova z blízkeho aj ďalekého okolia, aby nechali auto doma a nepreplňovali ulice mesta. 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...