Zasadnutia zastupiteľstva idú naživo v televízii, záznamy sú na Youtube

Vysiela ich lokálna prešovská televízia TV7 Prešov. Vysielanie môžete prijímať v takmer celom Prešove, vysielač je na Šibenej hore nad strojníckou priemyslovkou.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ak máte dostatočný signál, vysielanie lokálnej televízie TV7 Prešov môžete naladiť na kanáli 27. Televízia sa plánuje dostať aj do ponuky káblových operátorov.

Priamy prenos cez DVBT

Zasadnutia mestského zastupiteľstva v Prešove snímajú kamery televízie a môžete ich sledovať v priamom prenose.

Priamy prenos cez internet

Priame prenosy televízia vysiela aj cez internet prostredníctvom svojej internetovej stránky www.tv7.sk.

Záznamy na Youtube

V súčasnosti sú záznamy priameho prenosu uložené aj na stránky Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCn2ies7SGyc0jZCs7MQBr5g/playlists

Poznámka: Záznamy v minulosti zaznamenávali rôzne subjekty, preto sú dávnejšie záznamy uložené inde, nie je v tom zatiaľ systém a poriadok, keďže dostupnosť záznamov pre verejnosť žiaľ zatiaľ nie je pre mnohých prioritou.

Materiály na zasadnutie zastupiteľstva

Ak sa chcete zorientovať, o čom rokujú poslanci, môžete si vopred prečítať všetky materiály, o ktorých rokujú poslanci v archíve materálov na zasadnutia zastupiteľstva:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94

Po skončení zasadnutia a spracovaní písomných vyhotovení uznesení v archíve nájdete tiež uznesenia, zápisnicu, oficiálny zvukový záznam a menovitý výpis hlasovaní poslancov.

Prečo je to dobré?

Dovolím si krátku vsuvku. Obyčajne sa mnohí Prešovčania o dianie v mestskej samospráve intenzívne nezaujímajú. Buď majú dosť iných povinností alebo to jednoducho nepovažujú za dôležité.

No v okamihu, keď sa začne diať niečo také, čo sa ich bezprostredne dotýka, hlad po akýchkoľvek informáciách je značný. V našej mestskej časti je aktuálnym príkladom napríklad rekonštrukcia križovatky Levočská - Obrancov mieru.

V takých situáciách vznikajú neraz mnohé dezinformácie. Nie je totiž zatiaľ u Prešovčanov vypestovaný zvyk, aby sa v takých prípadoch zoznámili aj s oficiálnymi informáciami a skutočným konaním svojich volených zástupcov.

Myslím si, že by to bolo žiadúce prinajmenšom z troch dôvodov:

  1. Obyvateľ Prešove nie je bezbranný, ako by sa zdalo, ak s niečím nie je spokojný a má predstavu o riešení. No je hendikepom, ak nemá tie isté informácie ako poslanec, ktorý rozhoduje. Ja tvrdím, že obyvateľ má mať presne také isté informácie ako poslanec a má mať k nim v prípade záujmu prístup v rovnakom čase, ako poslanec, ktorý ho zastupuje.
  2. Nízka znalosť o skutočných postojoch a názoroch jednotlivých poslancov a primátora, znemožňuje vo voľbách zvýhodniť tých poslancov, ktorí konajú v súlade so zaujmom voličov a potlačiť tých, ktorí konajú opačne alebo sú pasívni. Preto je vhodné, aby boli informácie o skutočnom dianí na radnici dostupné každému. Tak sa zvýši šanca, že tí, ktorých si zvolíme, budú viac na prospech obyvateľov mesta.
  3. Hodnotenie poslancov na základe neúplných alebo nesprávnych informácii môže viesť k tomu, že v mysli viníme konkrétnych poslancov alebo primátora za niečo, za čo buď vobec nemôžu alebo majú na to úplne iný názor, ako sa domnievame. Prípadne im dávame za vinu niečo, čo vôbec neurobili. Len preto, že dnes nie je neobvyklé vyvodzovanie záverov aj na základe povrchných či neoverených informácií. To je riziko súčasnosti, podstupujeme ho všetci, no kto chce byť spravodlivejší v hodnotení, nech má k dispozícii čo najviac relevantných informácií. Diskusia o overiteľných faktoch býva obyčajne napokon plodnejšia a konštruktívnejšia, ako robenie záverov z dohadov.

Mojou snahou je, aby to tak bolo.

Materiály na zasadnutia mestskej rady

Podobne, ako materály na zasadnutia mestského zastupiteľstva, sú zverejnené aj materiály na zasadnutia mestskej rady:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=74 - konkrétne rokovanie mestskej rady vyhľadajte v ľavom menu, je to trochu neprehľadné.

Materiály zo zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva

Zverejnené bývajú aj materiály na zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=95

Po skončení zasadnutí komisie sú zverejnené uznesenia a zápisnice.

Materiály zo zasadnutí výborov v mestských častiach

Aj tie sú zverejňované:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=75

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov

Miestne "zákony," takzvané všeobecne záväzné nariadenia nájdete na internetovej stránke mesta:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=250

Elektronická úradná tabuľa

Na nej radnica zverejňuje tzv. verejné vyhlášky a obdobné dokumenty:

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=6

Verejné obstarávanie mesta Prešov

Informácie o niektorých verejných zákazkách mesta Prešov sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/5963

Poznámka: Odkazy sú uvedené tak, ako fungovali v čase písania tohto blogu. Ak by nefungovali, prosím dajte mi vedieť. Tento text je len pomôcka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...