Zo zákulisia: Čo je za výmenou LED osvetlenia v meste?

Výmena starých svietidiel verejného osvetlenia za moderné LED svietidlá na sídliskách a v iných lokalitách meste má svoj zložitejší príbeh. Poďme ho trochu odkryť.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže sa vo svojom profesionálnom živote okrajovo venujem aj úsporam energií, vedel som o možnosti financovať úsporné projekty so špeciálneho úveru.

Ide o úverovú linku "na podporu rozvoja energetickej efektívnosti municipalít na Slovensku", tzv. MunSEFF.

Ide o to, že Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) poskytuje úver, pri ktorom odpustí až 20 percent požičaných peňazí, ak sa použijú na investíciu, ktorá výrazne ušetrí energiu.

A to dokonca tak, že ak sa porovná rozdiel v nákladoch na energiu pred investíciou a po investícii, tak je možné spotrebovanú energiu a investičné náklady na zmenu technológie zaplatiť v rozumnej dobu za také isté peniaze, koľko by stála len energia, spotrebovaná za tú istu dobu zastaranou technológiou.

Z finančného hľadiska ro znamená, že ak je úspora dodatočná, tak sa banke vráti nominálne to isté množstvo peňazí, ako sa požičalo.

Nie je to finančný zázrak a ani podvod, Európska banka pre obnovu z rozvoj jednoducho týmto spôsobom nalieva investované peniaze svojich akcionárov do projektov, ktoré považuje za prospešné.

Akcionármi banky je 64 členských krajín, Európska únia a Európska investičná banka. Slovenská republika je členom EBOR od roku 1993 po rozdelení ČSFR (Československo patrilo k zakladajúcim štátom EBOR). Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister financií.

Kúpili sme tak aj trolejbusy

Túto úverovú linku od Európskej banky pre obnovu a rozvoj sme využili aj na nákup úsporných moderných trolejbusov pre dopravný podnik. O tejto investícii sme rozhodovali v čase, keď som bol v dopravnom podniku členom predstavenstva.

Práve táto skúsenosť ma viedla k tomu, aby som myšlienku využiť tento úver rozvinul aj inde v meste.

Využil som možnosť úzko komunikovať so správcom verejného osvetlenia a presvedčil som ho, aby túto myšlienku hlbšie rozpracoval.

Ukázalo sa, že je realizovateľná v rámci podmienok banky tak, že by umožňovala výmenu približne 1 000 osvetľovacích telies v mesta za úspornejšie z celkového počtu asi 8 500, ktoré v meste máme

Správca vypracoval podklady pre schválenie v mestskom zastupiteľstve. Odsúhlasenie v mestskom zastupiteľstve bolo potrebné preto, lebo išlo o úver.

Určitá šikovnosť bola nutná na to, že v zastupiteľstva vzhľadom na dosť nepriaznivú celkovú úverovú zaťaženosť, ktorá je problematická vzhľadom na vysoké splátky, nebola vôbec chuť schváliť ďalší úver.

Veľmi problematické bolo to, že mnoho poslancov celej problematike na prvé počutie nerozumelo a nedokázali to pochopiť. Súvisí to podľa môjho názoru aj so všeobecnou zlou úrovňou finančnej gramotnosťou populácie na Slovensku, poslancov, primátorov a starostov nevynímajúc.

Tento úver je však špeciálny, pretože jeho veľká časť môže byť odpustená, takže to sú vlastne peniaze, darované na dobrý účel.

Musel som presvedčať, argumentovať a vysvetľovať. Napokon sa to podarilo a schválenie podmienok úveru bolo v mestskom zastupiteľstve schválené.

Úspory sa musia vopred preukázať a potom aj dokázať

Podmienkou odpustenia časti dlhu je preukázanie, že k úspore naozaj dochádza. Výpočet je pomerne jednoduchý, ak vieme koľko hodín ročne lampy svietia, koľko elektriny odoberú a o koľko sú úspornejšie LED svietidlá, tak energetickú úsporu je jednoduché vypočítať. Rovnako aj celkové investičné náklady, keďže ide o jednorázovú výmenu svietidiel s patričnou zárukou.

Toľko v krátkosti príbeh, vďaka ktorému máme v meste úspornejšie osvetlenie. Správca ma ubezpečil, že použité LED svetelné zdroje sú na súčasnej špičkovej úrovni s reguláciou, ktoré počas životnosti kompenzuje postupný pokles intenzity svetelného zdroja.

LED zdroje by mali podľa jeho vyjadrení svietiť dlhšie, ako je doba splácania úveru (10 rokov), je teda predpoklad, že po tejto dobe by sme mali platiť oveľa menej, keďže úver bude potom splatený a spotreba energie menšia oproti minulosti.

Ostáva veriť, že s LED zdrojmi nadobudneme dobré skúsenosti. Určite sa budem o túto tému ďalej zaujímať, pretože pozorne sledujem aj hlasy, ktoré zazneli a ktoré hovoria o rizikách LED technológie.

Ktoré svietidlá sa menili?

Prvotným cieľom bolo meniť tie svietidlá, ktoré nemali tienidlo a svietili aj "do neba". Tam je totiž potenciál úspory energie najvyšší. Už z fyzikálneho hľadiska totiž treba menej svetelného toku na osvetlenie tej istej plochy pod lampou.

Naopak, LED technológia zatiaľ nie je oveľa lepšia, spoľahlivejšia a lacnejšia na vysokých stožiaroch, ktoré sodíkovými výbojkami osvetľujú hlavné cesty v našom meste.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...