Zvyšok Horárskej dostane nový asfalt. Systém však chýba

Dolný koniec Horárskej ulice má dostať nový koberec. Nič to však nemení na tom, že radnica stále nemá jasný systém údržby miestnych komunikácii.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Horný koniec Horárskej ulice bol vyfrézovaný a dostal nový asfalt pred minulou zimou. Iste to potešilo jej obyvateľov, ktorí možno ani netušili, že tento výsledok bol improvizáciou na poslednú chvíľu.

Radnici sa totiž v minulom roku nepodarilo ani za pol roka vyvinúť akúkoľvek aktivitu na ulici Marka Čulena, kde výbor v našej mestskej časti požadoval a aj vyhradil financie na odvodnenie parkoviska, ktoré pri zrážkach zaplavovala voda a nemala kam odtiecť.

Ako radnica manažuje mesto

Spôsob manažmentu starostlivosti o chod mesta je žiaľ stále založený viac na intuitívnom, než na systematickom prístupe. Mestský úrad nemá vytvorený funkčný systém na prehľad o okamžitom stave majetku vo vlastníctve mesta.

Neopravuje sa vždy to, čo na základe objektívneho posúdenia racionálne potrebuje opravu a zabezpečí efektívne vynaloženie prostriedkov mesta, ale často to, čo zamestnancom radnice určia poslanci. Často tak síce rozhodnú v dobrej viere, ale len na základe svojho úzkeho pohľadu. Ten vôbec nemusí zohľadňovať, že v inej časti mesta je oprava napríklad potrebnejšia.

Poslanci totiž svoj mandát vykonávajú vo voľnom čase popri svojom "civilnom" zamestnaní a nemôžu mať taký kvalitný a systematický prehľad o celom mestskom majetku, ako majú mať platení profesionálni zamestnanci radnice a mestských firiem.

Systém je nedokonalý a vyžaduje si množsto neefektívnych krokov a rozhodnutí, aby sa vôbec dospelo k nejakému výsledku.

Koncom minulého roka sme preto v krízovom režime "presmerovali" časť finančných prostriedkov na preasfaltovanie horného konca Horárskej ulice.

V tomto roku sa pokračuje výmenou asfaltového krytu. Dôvod je však iný.

O dôvodoch výmeny asfaltových krytov v našej mestskej časti píšem v ďalších blogov, ktoré nájdete na konci tohto textu.

Robí sa najmä to, čo je najjednoduchšie

Podobný postup, ktorý viedol ku vyasfaltovaniu časti veľmi frekventovaného chodníka a na ulici Obrancov mieru, bol tiež zapríčinený tým - veľmi zjednodušene povedané - že radnica v minulom roku nevedela zabezpečiť nič zložitejšie, než je výmena asfaltu.

To je totiž činnosť, ktorú zabezpečuje zmluvná firma mesta a pre zamestnancov radnice je najjednoduchšie zadať pokyn, aby vyasfaltovala cesta alebo chodník, ktorý určia poslanci.

Podklady, ktoré poslancom poskytuje úrad, nepostačujú na kvalitné rozhodnutie. Môžem ukázať, kto neverí...

Samozrejme, museli im na to v rozpočte rozhodnutím celého mestského zastupiteľstva najprv z celkového rozpočtu mesta schváliť patričnú čiastku. Jedným slovom - nepružné, nesystematické a neefektívne.

Na hlavu, čo poviete? Presne tak to fungovalo niekoľko rokov dozadu vrátane toho minulého.

Prečo sa v tomto roku mení asfalt na toľkých miestach?

Tohoročná súvislá výmena asfaltu na asi 80 miestach v Prešove tiež nie je prejavom prebudenia systematického prístupu k manažmentu mesta. Aj keď to budí dojem, že sa niečo robí. Mnohým to aj celkom stačí. Ale vôbec to neznamená, že to tak už bude stále.

Predchádzajúce vedenie podpísalo s firmou Eurovia zmluvu s opciou na niekoľko rokov dopredu s tým, že mesto bude za práce platiť pravidelným splátkami.

Toto bol hlavný motív, ktorý prinútil radnicu vytypovať od začiatku tohto roka úseky, ktoré potrebujú opravu a zároveň však spadali do podmienok už podpísanej zmluvy.

Príprava náplne pre viac miliónovú zákazku zrejme vyťažila radnicu tak silno, že zodpovední zamestnanci nestihli vytvoriť objednávky pre ďalšiu zmluvnú firmu, ktorá opravuje výtlky po zime.

A tak táto firma až do konca mája nič nerobila. Ešte, že zima nebola krutá a nenechala priveľmi zdevastované cesty.

Ako poľahčujúcu okolnosť môžeme brať to, že keď sa do poslednej chvíle rozhodovalo, ktoré úseky bude opravovať Eurovia výmenou asfaltového koberca, tak sa pochopiteľne odkladalo rozhodnutie o plátaní výtlkov, aby sa neplátalo po zime niečo, čo sa bude začiatkom leta kompletne frézovať.

Avšak pri väčšine úsekov takmer 200 km ciest v meste, ktoré má na starosti radnica (a nie iní správcovia ako Slovenská správa ciest alebo Prešovský samosprávny kraj), bolo zrejmé, že ich Eurovia opravovať nebude a s nástupom jarného počasia ich už správca komunikácií prostredníctvom zmluvnej firmy mohol postupne opravovať.

Nuž, radnici stále chýba v mnohých oblastiach systém. Je to neduh, ktorý trvá napriek tomu, že túto tému pravidelne (zatiaľ nie vždy úspešne) otváram, od časov, keď som sa v minulom volebnom období stal mestským poslancom.

Čo pomôže Prešovu?

Málokto si uvedomuje, že o niekoľko rokov skončí dotovanie Slovenska bohatšími krajinami Európskej únie. Politici z týchto krajín brali ich obyvateľom peniaze, aby si chudobnejšie krajiny, ako napríklad Slovensko, vylepšili svoju krajinu.

Väčšina zlepšení v Prešove bola zaplatená a ešte má byť zaplatené z týchto peňazí, na ktoré pozeráme tak, že sú "zadarmo" a treba ich hocijako "vyčerpať".

Poznámka: Oni v skutočnosti nie sú zadarmo a čiastočne sa na nich skladáme aj tu na Slovensku, ale keď idú z naoko cudzieho vrecka nazad k nám a ešte k nim niekto priloží tie svoje, tak máme tendenciu na nich pozerať ako na cudzie.

Tieto peniaze "zadarmo" však už o niekoľko rokov nebudú k dispozícii a preto bez zavedenia riadneho systému do riadenia mesta nebude možné zmysluplne zveľaďovať naše mesto.

Toto je cieľ, ktorý je potrebné v Prešove dosiahnuť v horizonte niekoľkých rokov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.