Nábrežná komunikácia, Prešov

Pravidelne aktualizovaný prehľad medializovaných informácií o téme nazvanej ako tzv. "miniobchvat Prešova".

Najnovšie informácie sú na začiatku stránky. Podobne spracované informácie o iných kauzách hľadajte v obsahu.

Pozrite si Nábrežnú komunikáciu z drona

Prelet sa uskutočnil 3. septembra 2016 od kostola na Kalvárii, ponad ulice Pod Kalváriou a Pražská v celom úseku až po okružnú križovatku na ulici Košická pri bývalom ZVL.

Pre zobrazenie kliknite na zábery z preletu.

 

NKÚ: Odhalené nedostatky za 2 500 000 000 Sk, to je bilancia SSC za roky 2000 a 2001

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonali v októbri 2002 kontrolu na ústredí Slovenskej správy ciest (SSC). Z mnohých jej organizačných jednotiek skontrolovali aj štyri organizačné jednotky správy a údržby v Prešove,...

30. 12. 2002 | čítať ďalej...

Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, Štátneho fondu cestného hospodárstva, hospodárenia a nakladania so štátnym majetkom a plnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným Najvyšším kontrolným úradom SR v Slovenskej

Kontrola bola vykonaná v súlade so zameraním kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na 2. polrok 2001 v Slovenskej správe ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava v 2. polroku 2001 a 1.štvrťroku 2002. Účelom...

31. 10. 2002 | čítať ďalej...

Obidve stavebné konania sú stále prerušené. Na čo čakajú úradníci?

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom má byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, sú naďalej prerušené.

13. 10. 2002 | čítať ďalej...

Druhé stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu bolo prerušené na 30 dní

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako stavebný úrad, oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 12. júla 2002 rozhodnutie o prerušení stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu v úseku 0,000 - 0,379 km....

04. 08. 2002 | čítať ďalej...

Krajský úrad prerušil stavebné konanie k druhej etape výstavby Nábrežnej komunikácie

Prešov - "Počas stavebného konania stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť s prílohami obsahuje niektoré nedostatky, pre ktoré nie je možné stavbu povoliť," uvádza sa vo verejnej vyhláške, ktorú parafoval vedúci odboru...

29. 07. 2002 | čítať ďalej...

Proces stavebného konania druhej etapy Nábrežnej komunikácie opäť rezonuje vo verejnosti

Prešov - Proces práve prebiehajúcich stavebných konaní na krajskom a okresnom úrade, v ktorých sa rozhoduje o povolení a podmienkach výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove, opäť rezonuje vo verejnosti v podobe petície. Doteraz...

17. 07. 2002 | čítať ďalej...

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu

Vedúca kancelárie ústavného súdu, Mária Ochodnická, informovala, že na návrh Krajského súdu v Prešove bolo na Ústavnom súde Slovenskej republiky začaté konanie v súvislosti s konaním, v ktorom sa krajský súd zaoberá zákonnosťou...

11. 06. 2002 | čítať ďalej...

Začalo sa druhé stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako príslušný stavebný úrad, vydal 27. mája 2002 oznámenie o začatí stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu.

07. 06. 2002 | čítať ďalej...

Bude konečne spravodlivé odškodnenie pri vyvlastnení nehnuteľnosti zaručené zákonom?

Bratislava - Občianske združenia Hestia z Bratislavy a Diaľnica a mesto z Prešova zaslali pred dvomi týždňami výzvu na zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme Národnej rade SR, vláde SR a politickým stranám. Platí...

31. 05. 2002 | čítať ďalej...

Nábrežná komunikácia k diaľnici, opäť v pláne

Prešov - Vo výstavbe Nábrežnej komunikácie, ktorá sa napája v Prešove na diaľnicu smerujúcu do Košíc, sa bude pokračovať. Je to výsledok dlhého a veľmi ťažkého rokovania na ministerstve dopravy, ktoré absolvoval primátor...

04. 03. 2002 | čítať ďalej...

Proces stavebného konania druhej etapy Nábrežnej komunikácie opäť rezonuje vo verejnosti

Prešov - Proces práve prebiehajúcich stavebných konaní na krajskom a okresnom úrade, v ktorých sa rozhoduje o povolení a podmienkach výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove, opäť rezonuje vo verejnosti v podobe petície. Doteraz...

17. 02. 2002 | čítať ďalej...

Boj za vlastnú strechu nad hlavou naberá na obrátkach

Po rôznych peripetiách prípad skončil pred Krajským súdom v Prešove a jeho ostatné rozhodnutie v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť. V uznesení sa uvádza: "Krajský súd v Prešove prerušuje konanie a po právoplatnosti tohto...

06. 02. 2002 | čítať ďalej...

Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku

Ďalší významný úspech zaznamenala rodina z Prešova zastúpená právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu z Ponickej Huty pri obhajobe svojich práv v súvislosti s vyvlastňovaním ich nehnuteľností pre potreby cestnej...

31. 01. 2002 | čítať ďalej...

Kauza vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu sa dostane pred Ústavný súd SR

Rodina z Prešova sa v súvislosti s vyvlastňovaním nehnuteľností pre Nábrežnú komunikáciu obrátila na Krajský súd v Prešove, aby preskúmal zákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení ich rodinného domu a priľahlého...

31. 01. 2002 | čítať ďalej...

Ako neskončiť s holým zadkom

...ak štát vo verejnom záujme rozhodne o vyvlastnení vášho nehnuteľného majetku

28. 01. 2002 | čítať ďalej...

Relácia Paľba: Verejný záujem

O tom, ako to napokon dopadlo a čo sa dá v podobných prípadoch robiť, si pozrite krátky film o vyvlastňovaní z dielne VIA IURIS.

Je dostupný v jednom z článkov na konci tohto textu.

Prepis relácie

Dušan Károlyi, reportér:...

17. 01. 2002 | čítať ďalej...

Rekapitulácia hlavných udalostí v roku 2001

Uplynul ďalší rok nerovného boja manželov D. so štátnou Slovenskou správou ciest (SSC) o ich rodinný dom, ktorý stojí v mieste budúcej štátnej cesty, tzv. Nábrežnej komunikácie. Koniec roka býva príležitosťou na...

17. 12. 2001 | čítať ďalej...

Súd zamietol odvolanie Krajského úradu v Prešove

Krajský súd v Prešove uznesením z 13. 10. 2001 zastavil konanie o odvolaní Krajského úradu v Prešove. Krajský úrad sa totiž 3. 10. 2001 odvolal proti tomu, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení nehnuteľností...

10. 12. 2001 | čítať ďalej...

Kontrolu na odbore dopravy krajského úradu prerušili

Prešov - Uplynul viac ako mesiac od času, kedy odbor kontroly na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove mal preveriť postup pracovníkov odboru dopravy a cestného hospodárstva (OD a CH) pri vydaní stavebného povolenia v súvislosti s...

27. 11. 2001 | čítať ďalej...

Vedúci odboru dopravy petíciu za odvolanie považuje za poľovačku na človeka

Prešov - Pred časom sme čitateľov informovali o zrušení stavebného povolenia na ďalšiu etapu výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove. Dôvodom bolo rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na základe zistených...

23. 11. 2001 | čítať ďalej...

Občania Prešova žiadajú odvolanie úradníka Krajského úradu

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov vo veci kontroverznej tzv. Nábrežnej komunikácie. Aj preto 854 z nich podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v...

19. 11. 2001 | čítať ďalej...

854 občanov žiada odvolanie úradníka Krajského úradu v Prešove kvôli nezákonnému rozhodnutiu

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov. Aj preto 854 občanov podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove Jaroslava Greguša.

14. 11. 2001 | čítať ďalej...

Až 854 občanov prostredníctvom petície žiada odvolanie vedúceho odboru dopravy na KÚ

Prešov - Už neraz sme čitateľov informovali o peripetiách, ktoré sprevádzajú výstavbu Nábrežnej komunikácie. Hoci ide o stavbu vo verejnom záujme a nedá sa rovnako vyhovieť všetkým ľuďom, kameňom úrazu je zrejme konanie...

14. 11. 2001 | čítať ďalej...

Genéza zrušenia stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie v Prešove

Pre nezainteresovaného človeka je situácia zahalená rúškom mlčanlivosti úradníkov resp. zahmlená ich neúplnými vyjadreniami. Každý vidí výsledok, ale málokto pozná príčiny. V tomto článku nazrieme do dokumentov, ktoré sa...

05. 11. 2001 | čítať ďalej...

Petícia za odvolanie vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove - text petičného hárku

My, podpísaní občania, žiadame prednostu Krajského úradu v Prešove, aby odvolal vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Prešove (ODaCH), Ing. Jaroslava Greguša.

02. 11. 2001 | čítať ďalej...

Petícia za odvolanie vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove

Prečo odvolať Ing. Jaroslava Greguša? Pretože vyšlo oficiálne najavo, že podpísal nezákonné stavebné povolenie pre diaľničný privádzač v Prešove (tzv. Nábrežnú komunikáciu).

02. 11. 2001 | čítať ďalej...

Prednosta KÚ posiela na odbor dopravy kontrolu

Prešov - V našom denníku sme minulý týždeň konštatovali, že odbor dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu Prešov sa pri vydaní stavebného povolenia pri stavbe I/68 Prešov Nábrežná komunikácia "sekol" v dvanástich...

31. 10. 2001 | čítať ďalej...

Zrušenie stavebného povolenia pre Nábrežnú komunikáciu primátora Kopčáka mrzí

Záznam príspevku z relácie Rozhlasové noviny Rádia Východ.

31. 10. 2001 | čítať ďalej...

Nik nedostane primeranú náhradu

Nedôstojné postavenie občanov, ktorí sú nútení predávať za úradné ceny

30. 10. 2001 | čítať ďalej...

Vo veci zrušenia stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie príslušné úrady mlčia

Záznam príspevku z relácie Rozhlasové noviny Rádia Východ.

29. 10. 2001 | čítať ďalej...

Zrušenie stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie

Záznam z popoludňajšieho pásma Z prvej ruky Rádia Východ.

26. 10. 2001 | čítať ďalej...

Krajskí úradníci sa pri vydaní stavebného povolenia „sekli" v dvanástich paragrafoch

Prešov - Ešte v máji tohto roku po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii sa primátor Juraj Kopčák pred novinármi vyjadril, že stavebné konanie na odbore dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove rozhodne...

25. 10. 2001 | čítať ďalej...

Ďalší postup výstavby Nábrežnej komunikácie je ohrozený

Záznam príspevku z relácie Rozhlasové noviny Rádia Východ.

23. 10. 2001 | čítať ďalej...

Stavebné povolenie pre kontroverznú Nábrežnú komunikáciu v Prešove bolo zrušené

Kontroverzné stavebné povolenie, ktorým Krajský úrad v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu diaľničného privádzača v obytnej zóne Prešova bolo zrušené. Rozhodol tak Odbor štátnej cestnej správy Ministerstva dopravy,...

22. 10. 2001 | čítať ďalej...

Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny

Skutočne významný úspech sa podaril niekoľkým občanom Prešova zastúpeným právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) pri obhajobe ich práv v procese výstavby cestnej komunikácie. Občania, ktorí mali na základe...

27. 09. 2001 | čítať ďalej...

KÚ v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu Nábrežnej komunikácie na nevysporiadaných pozemkoch

Niekoľko protestov kvôli nezákonnosti podala aj Krajská prokuratúra v Prešove. Zdá sa, že márne. Zámer vydať stavebné povolenie a vyhovieť tak záujmom investora za každú cenu, bez splnenia zákonných podmienok bol silnejší....

03. 09. 2001 | čítať ďalej...

Čo povedal primátor Prešova o kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu?

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove 23. 7. 2001 odkázal prešovský primátor Juraj Kopčák pána D. na súd s tým, že Mesto Prešov nemá so vzťahom k pánovi D. žiadny problém. Keďže prešovský primátor sa už veľakrát...

31. 08. 2001 | čítať ďalej...

Výstavba Nábrežnej komunikácie v Prešove je povolená, napriek nevysporiadaným pozemkom

Výstavba budúcej Nábrežnej komunikácie v Prešove je povolená za okolností, nad ktorými ostane každému súdnemu človeku so štipkou právneho vedomia rozum stáť. Investor, Slovenská správa ciest, dostal stavebné povolenie napriek...

13. 08. 2001 | čítať ďalej...

Povoľovanie Nábrežnej komunikácie v Prešove od počiatku sprevádza snaha vylúčiť občanov zo stavebného konania

Výstavba tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove na uliciach Pod Kamennou baňou a Pod Kalváriou postúpila do ďalšej fázy. Investor stavby, Slovenská správa ciest (SSC) požiadala o vydanie stavebného povolenia. Stavebné konanie je od...

09. 07. 2001 | čítať ďalej...

Krajský úrad v Prešove uznal nezákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pre Nábrežnú komunikáciu a zrušil ho

Výstavba tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove si vyžaduje záber pozemkov vlastníkov a obyvateľov ulice Pod Kalváriou. Investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC). Táto štátna organizácia sa ani neunúvala vstúpiť do priamych...

02. 07. 2001 | čítať ďalej...

Konečné riešenie

Záznam relácie Magazín Slobodnej Európy - Spektrum.

16. 06. 2001 | čítať ďalej...

Na K4, spájajúcu Sekčov s centrom, Macejko sľúbil ešte 20 miliónov

Prešov Minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko včera počas oficiálnej návštevy Prešova spolu s primátorom Jurajom Kopčákom zhodnotili stav rozostavaných stavieb Nábrežnej komunikácie (NK) a K4, teda cestným...

09. 06. 2001 | čítať ďalej...

S postupom prác na Nábrežnej komunikácii je Kopčák spokojný

Prešov - Po tvrdých kritických vystúpeniach primátora mesta Juraja Kopčáka voči pomalému postupu dodávateľov stavby diaľnice, verejnosti známej ako Nábrežná komunikácia a jeho neúčasti na marcovom kontrolnom dni, sa situácia...

29. 05. 2001 | čítať ďalej...

Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!

Na internetových stránkach www.vyvlastnenie.sk sme neraz informovali o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove. Kvôli jej výstavbe Okresný úrad v Prešove vydal rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov viacerých občanov. Napriek ich...

21. 05. 2001 | čítať ďalej...

Bodku za kauzou o finančnom vyrovnaní za nehnuteľnosť urobí až súd

Prešov - O tom, aké peripetie prežili asananti spod Kalvárie, ktorí sa museli zo svojich domovov odsťahovať kvôli postupujúcej výstavbe Nábrežnej komunikácie, sme našich čitateľov neraz informovali. Jedinou rodinou, ktorá dodnes...

11. 05. 2001 | čítať ďalej...

V meste bude rachot

Keď ste spomenuli Slovenskú správu ciest, táto organizácia má na starosti aj výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie. Vy ste, pán primátor, v uplynulých dňoch rokovali aj s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozefom...

10. 05. 2001 | čítať ďalej...

Prešovská radnica informuje

Záznam z rozhovoru s primátorom Prešova Ing. Jurajom Kopčákom

02. 05. 2001 | čítať ďalej...

Prešovský okresný úrad protizákonne šikanuje občanov

Je verejným tajomstvom, že politickí nominanti na pozíciách vedúcich odborov okresných úradov realizujú cez svoje posty politiku svojich materských strán. Ak je politickou úlohou "vo vyššom záujme" znepríjemniť život konkrétnemu...

23. 04. 2001 | čítať ďalej...

Po vyvlastnení domov Pod Kalváriou bojuje už len posledný mohykán

Na stránkach nášho denníka sme už neraz informovali o ľuďoch, ktorí sa museli vzdať svojich domovov v prospech verejnej stavby diaľničného obchvatu - Nábrežnej komunikácie. Len jeden z dotknutých občanov bojuje ďalej o svoje...

06. 04. 2001 | čítať ďalej...

<

1

2

3

4

5

6

7

>

Úradné dokumenty
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever

Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 14/2014 na stavebný zámer verejnej práce.

Diaľnica D4, križovatka DNV II/505 - štátna hranica

Záverečné stanovisko číslo 1137/2014-3.4/ml zo dňa 31. 10. 2014 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu diaľnice D4 a R7 (PPP projekt)

Pozrite si dokument tzv. "feasibility study" projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou tzv. PPP projektu. Vznikol 30. 10. 2014.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...