Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!

21. 5. 2001

Na internetových stránkach www.vyvlastnenie.sk sme neraz informovali o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove. Kvôli jej výstavbe Okresný úrad v Prešove vydal rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov viacerých občanov. Napriek ich odvolaniam, prešovský Krajský úrad všetky odvolania zamietol, potvrdil rozhodnutie OÚ a pozemky občanov vyvlastnil.

Dňa 7. mája 2001 podala Krajská prokuratúra v Prešove protest Krajskému úradu podľa zákona o prokuratúre. Prokurátor žiada, aby protestom napadnuté rozhodnutie bolo zrušené ako nezákonné. Krajský úrad v Prešove má tridsaťdňovú lehotu, aby protestu vyhovel. Vyhovie protestu a zruší ho alebo bude pokračovať ďalej v nezákonnom konaní?

Stiahnúť: Kópia protestu prokurátora

Čo predchádzalo protestu prokurátora?

Štátny investor - Slovenská správa ciest (SSC) - sa rozhodla, že v blízkosti centra Prešova vybuduje štvorprúdovú cestu. Akcia dostala názov Nábrežná komunikácia. Trasa cesty pretína ulice Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou, plné rodinných domov. V lete roku 1999 štátna SSC začala prostredníctvom sprostredkovateľskej súkromnej firmy vykupovať pozemky na týchto uliciach. Veľa vlastníkov nesúhlasilo, pretože firma ponúkala za pozemky neprimerane nízke, tzv. vyhláškové ceny, odvolávajúc sa na verejný záujem.

SSC s nespokojnými vlastníkmi ani nevstúpila do rokovaní a v apríli 2000 podala na Okresný úrad v Prešove návrh na vyvlastnenie nehnuteľností. Okresný úrad v júni 2000 návrhu vyhovel a vlastníkov vyvlastnil za náhradu vo výške vyhláškových cien. Vlastníci sa odvolali a o ich odvolaniach rozhodol Krajský úrad v Prešove. V septembri 2000 všetky odvolania zamietol a rozhodnutie Okresného úradu potvrdil v plnom rozsahu. Hromadné vyvlastňovacie rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

V čom bol postup úradov nezákonný?

Dňa 25. apríla 2001 podala Krajská prokuratúra v Prešove protest proti rozhodnutiu Krajského úradu. Postup okresného i krajského úradu označuje za protizákonný. Navrhuje ho zrušiť.

Prokurátor konštatuje, že Krajský úrad porušil šestnásť (!!!) ustanovení zákonov, presnejšie stavebný zákon, zákon o správnom konaní, občianský zákonník, katastrálny zákon a zákon o správe majetku štátu.

V proteste prokurátor uvádza, že rozhodnutie je nepreskúmateľné, najmä kvôli nepresnej formulácii jeho výrokovej časti a rozporom niektorých jeho častí, pre vyvlastnenie neexistujúcich vlastníckych práv k častiam pozemkov osobe, ktorá už zomrela, pre neobjasnenie verejného záujmu na vyvlastnení pozemkov a pre chybné označenie jedného z účastníkov konania.

Uvedené pochybenia hodnotí prokurátor ako závažné. K nim pridal Okresný úrad ďalší nezákonný postup a z rozhodnutí oboch úradov vyplýva, že úrady potvrdili rozhodnutia bez preskúmania. Protest uzatvára prokurátor konštatovaním, že Krajský úrad v Prešove jednoznačne porušil zákon a žiada, aby mu bolo podľa zákona doručené rozhodnutie Krajského úradu o proteste.

Reakcia Krajského úradu v Prešove

Prokurátorský protest bol doručený na Krajský úrad v Prešove 7. mája 2000. Krajský úrad má na výber tri možnosti. Protestu môže vyhovieť a napadnuté rozhodnutie do 30 dní zrušiť - takýto postup by bol správny, ale je najmenej pravdepodobný. Ak sa KÚ rozhodne protestu nevyhovieť, je povinný ho v lehote 30 dní predložiť nadriadenému orgánu, ktorý o proteste rozhodne. V obidvoch prípadoch musí o výsledku svojho rozhodnutia Krajský úrad informovať prokurátora a všetkých učastníkov, ktorých sa napadnuté rozhodnutie týka.

Tretia možnosť spočíva v tom, že Krajský úrad neurobí nič. Na to, ako to napokon dopadne, si počkáme do 6. júna 2001, keď vyprší lehota Krajskému úradu.

Pod čiarou...

Pre úplnosť treba dodať, že napadnuté rozhodnutie podpísal vedúci odboru životného prostredia KÚ František Kurilla. Prvotné rozhodnutie OÚ podpísal tamojší vedúci odboru životného prostredia Marián Harčarík. Prednostom Krajského úradu je Jozef Polačko. Ďalšie súvislosti a tiež podrobnosti o tom, komu a prečo leží na srdci výstavba Nábrežnej komunikácie, nájdete aj v článku Kto je kto v kauze Nábrežná komunikácia v Prešove?

Na internete sa nachádza aj článok Ako dopadli vlastníci ďalších nehnuteľnosti, o peripetiách občanov, ktoré predchádzali podaniu prokurátorského protestu.

Súbor na stiahnutie

Protest krajského prokurátora

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...