Bývalý poslanecký denník Richarda Drutarovského

Vítam Vás na mojej internetovej stránke, ktorá do 19. novembra 2018 slúžila ako môj poslanecký denník a blog.

V tento deň sa skončil môj mandát poslanca prešovského mestského poslanca vo volebnom období rokov 2014 až 2018.

Pre technickú zastaranosť som publikovanie na tomto mieste 19. novembra 2018 ukončil.

Až nastane čas, obsah týchto stránok zanikne.

  Moje články ešte nejaký čas nechávam vám, milým návštevníkom, k dispozícii:

  Cyklotrasa cez Masarykovu. Prvý pokus sa nevydaril, ale nádej nezomiera

  Vlani v lete vzbudil veľkú nevôľu pokus vytvoriť cyklotrasu na Masarykovej ulici v Prešove. Pozrime sa do zákulisia pokusu, na začiatku ktorého bol dobrý úmysel, ale realizácia nevyšla.

  02. 01. 2013 | čítať ďalej...

  Viete, prečo sa na Silvestra nedajú kúpiť lístky na MHD v automatoch?

  Každý rok sa opakuje oznam dopravného podniku, že na Silvestra automaty nebudú predávať cestovné lístky a predaj bude obnovený až predpoludním 1. januára.

  28. 12. 2012 | čítať ďalej...

  Aký je prijatý rozpočet a čo asi čaká Prešov v roku 2013?

  Máme rozpočet. Do médií prenikli „pikošky“ zo súboja o mestské eurá. Ako odhadujem ďalší vývoj situácie po jeho prijatí?

  18. 12. 2012 | čítať ďalej...

  Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad

  Prešovčan a súčasne daňový poplatník sa oficiálne opýtal prešovskej radnice, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad, ktoré na sklonku minulého roka predložila poslancom na schválenie a ktoré každý z nás musel v tomto roku...

  06. 12. 2012 | čítať ďalej...

  Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia

  Do podateľne mestského úradu v Prešove bol 26. novembra 2012 osobne doručený neanonymný list obyvateľky Prešova. Pisateľka reaguje na trend zvyšovania poplatkov za odpad, cestovného v prostriedkoch MHD, na spoplatnenie hrobových...

  05. 12. 2012 | čítať ďalej...

  Nové autobusy MHD by mali mať aj klimatizáciu

  Dnes sa uskutočnilo hodnotenie ponúk dodávateľov autobusov, ktoré by mali pomôcť čiastočne obmeniť vozový park prešovského dopravného podniku počas nasledujúcich štyroch rokov.

  04. 12. 2012 | čítať ďalej...

  Bytovky v našej mestskej časti opeknievajú

  Na zasadnutiach komisie pre územný plán a výstavbu pravidelne polročne preberáme aj informatívny materiál o stavebných aktivitách v meste.

  03. 12. 2012 | čítať ďalej...

  Veľký cestovný poriadok je aj na ďalšej zastávke na ulici Obrancov mieru

  Už skôr som na mojej poslaneckej internetovej stránke informoval o snahe presadiť čitateľnejšie cestovné poriadky na zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste.

  30. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Výsledok mojej interpelácie kvôli pijanom v areáli univerzity: Volajte mestskú políciu

  Pre obyvateľov niekoľkých ulíc našej mestskej časti je trasa cez univerzitný areál najbližšou trasou do centra mesta. Aj z ulice 17. novembra sa na mňa obrátili občania kvôli problémom s popíjaním v univerzitnom...

  27. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Čo môžu robiť deti počas štrajku učiteľov?

  Téma zaujíma každého rodiča školopovinných detí.

  26. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Uskutočnil sa tzv. "výber staveniska" pre parkovisko na Októbrovej ulici

  Vyberám zo zápisnice z tzv. výberu staveniska pre parkovisko na Októbrovej ulici, pred vchodmi č. 34 až 40.

  26. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Vznikla prvá oficiálna verzia generelu cyklistickej dopravy

  Nedávno som informoval, že na úrade sme pripomienkovali vznikajúci generel cyklistickej dopravy v meste. Čo obsahuje?

  21. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Aké argumenty sú pre zrušenie dane za psa pre budúci rok?

  Na zasadnutí zastupiteľstva dňa 30. 10. 2012 som navrhol hlasovať o zrušení dane za psa pre rok 2013. Môžete sa zoznámiť s argumentami, na základe ktorých som tento návrh predniesol.

  20. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Videozáznamy z prešovského zastupiteľstva sú už aj v sieti YouTube.com

  Všeobecnej pozornosti ušlo, že videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sú pohodlne dostupné každému už aj cez internet.

  18. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta

  Je polčas volebného obdobia, tak som "oprášil" jeden z mojich volebných letákov. Je na ňom heslo: "Dialóg, otvorenosť, transparentné mesto". Čo z toho sa podarilo?

  17. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Opravená a obnovená lavička na zastávke na ulici Obrancov mieru

  Počas toho, ako som prechádzal po ulici Obrancov mieru, som si všimol poškodenú lavičku na zastávke pri ulici Fraňa Kraľa. Nedalo sa na nej dobre sedieť.

  12. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Máme ďalšie nové trolejbusy. Prečo prvého nejazdili...

  Dopravný podnik uviedol do prevádzky dva nové trolejbusy.

  08. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Fotky od mestskej polície: Na cyklochodníku sa neparkuje, auto bude odtiahnuté

  Na výstrahu a pre poučenie ostatných zverejňuje mestská polícia v Prešove fotografie vozidiel, ktoré porušili nejaký zákaz alebo boli odtiahnuté.

  07. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov

  Aj na základe podnetov, ktoré som dostal a tlmočil ďalej, schválilo pred týždňom mestské zastupiteľstvo v rozpočte presun peňazí z inej položky tak, aby aj v tomto jesennom čase boli v meste pristavené veľkoobjemové kontajnery na...

  06. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba

  Návrh nariadenia o poplatkoch za odpad obsahuje niekoľko bodov, s ktorými sotva možno súhlasiť.

  05. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Pripomienkoval som nariadenie o poplatkoch za odpad

  Prešovská radnica sa chystá meniť sadzby poplatkov za odpad. Ako poslanec som v internom pripomienkovaní poslal na úrad niekoľko svojich pripomienok, aby sa zmiernili dopady navrhovaného nariadenia na Prešovčanov.

  04. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Dlhá ulica v Prešove: Viete kde je?

  Priznám sa, že ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie musím niekedy siahnúť aj po mape, aby som vedel podľa názvu, kde sú niektoré ulice v Prešove.

  02. 11. 2012 | čítať ďalej...

  Koľko získame z dane za psa a čo nás to stojí?

  Oplatí sa vôbec vyberať navrhovanú výšku dane za psa?

  31. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe

  Ako poslanec som pripomienkoval návrh prevádzkového poriadku cintorínov, aby ste informácie o hrobových miestach a o zaplatení za hrob našli aj na internete a nemuseli volať alebo chodiť na cintorín.

  30. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Desiatky výtlkov na Horárskej bolo pred zimou opravených

  Dnes som bol skontrolovať výsledok rozsiahlej opravy výtlkov na Horárskej ulici v lokalite za Kalváriou.

  29. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem

  Prešovská radnica na svojom webe zverejnila tzv. rozhodnutia jediného akcionára piatich mestských firiem, a to spätne od roku 2007 až po súčasnosť. Verejnosť tak môže nahliadnuť pod pokrývku diania na radnici.

  24. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Na ulici Obrancov mieru chodcov poteší úprava chodníka

  S príchodom daždivého počasia by mal chôdcu na ulici Obrancov mieru uľahčiť nový odvodňovací rigol.

  23. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Na priechode pre chodcov už nezakopnete (a nespadnete pod auto)

  Niektoré nedorobky sa dokončia, až keď na ne poukáže poslanec. Tak to bolo aj v prípade priechodu pre chodcov na ulici Pod Kalváriou.

  22. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Pražská ulica v Prešove. Viete kde je?

  Už veľa krát som zaskočil Prešovčanov otázkou, či vedia, kde je v Prešove Pražská ulica.

  19. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Rokovali sme o genereli cyklistickej dopravy v Prešove

  Cieľom dnešnej diskusie bolo zozbieranie podnetov pre vytvorenie prvého cyklistického generelu v našom meste.

  18. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Na križovatke ulíc Pod Kalváriou a Slávičia pribudlo päť nových stromov

  Verím, že sa dobre príjmu a trochu nám spríjemnia životný priestor v našej mestskej časti.

  17. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Nové detské ihrisko nemusí znamenať likvidáciu toho starého

  Pri návšteve predstaviteľov samosprávy v Banskej Bystrici ma zaujalo na tamojšom sídlisku, že staré detské ihrisko prežilo v susedstve nového.

  11. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Kde budú v Prešove prístrešia pre tzv. neprispôsobivých obyvateľov?

  V týchto dňoch som dostával otázky, kde sa na území mesta budú budovať prístrešia pre neprispôsobivých obyvateľov.

  10. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Máte vyplatené hrobové miesto svojich zomrelých? Ak nie, môžete o neho prísť

  Hrozí vyčerpanie kapacity voľných hrobových miest na prešovskom hlavnom cintoríne. To si podľa správcu cintorína vyžiada opatrenia, na ktoré sme v minulosti neboli zvyknutí.

  09. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Viete, kam chodia vodiči a vodičky MHD na záchod?

  Mnohým cestujúcim vo vozidlách MHD ani nenapadne, kam a kedy chodieva vodič alebo vodička autobusu alebo trolejbusu na záchod.

  08. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Orientačné smerovky uľahčujú orientáciu v uliciach mesta

  Pri mojej návšteve Kremnice som ako návštevník ocenil dôležitosť dobrého orientačného systému v meste. O niečom podobnom zatiaľ len snívajú obyvatelia a návštevníci lokality za Kalváriou u nás v Prešove.

  05. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Obyvatelia ulíc Dúhová a Za Kalváriou už môžu bezpečne prechádzať okolo oporného múra

  Počas letného obdobia prebiehala veľká oprava oporného múra na ulici Za Kalváriou, pred križovatkou s Dúhovou ulicou.

  04. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Oprava vozovky na Francisciho ulici

  V blízkosti našej mestskej časti sa dočkala opravy výtlkov na vozovke aj Francisciho ulica.

  02. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Pri mestskej hale sa čistil zarastený chodník od trávy

  Dnes ráno upratovacia čata motykami čistila zámkovú dlažbu od prerastenej trávy. Zamyslenie, ako to súvisí s poslaneckými notebookmi a nákupom nových autobusov pre Prešovčanov.

  01. 10. 2012 | čítať ďalej...

  Od dnes budú premávať nedeľné posilové spoje linky č. 38 k prešovskej univerzite

  Každú nedeľu počas semestra na Prešovskej univerzite bude v nedeľu večer posilnenená tridsaťosmička.

  30. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Po oplotení mestskej haly by malo ostať zachované bezplatné parkovanie

  Stavebný úrad zverejnil stavebné povolenie na oplotenie prešovskej mestskej haly.

  28. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Na ulici Zimný potok konečne pribudla nová panelová cesta

  Mnoho ulíc v našej mestskej časti nemá spevnenú cestu, ulica Zimný potok k nim už nepatrí.

  27. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Most na Škultétyho ulici je v havarijnom stave, pripravuje sa projekt jeho rekonštrukcie

  Maximálna povolená tridsiatka a diery v moste nad železnicou na Škultétyho ulici. To sú signály, že most je v zlom stave.

  26. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Na ulici Obrancov mieru už obyvateľov nemusí trápiť jedna dlhoročná nepríjemnosť

  V tomto roku platí, že o konkrétnych prácach v určitom neveľkom objeme rozhodujú priamo poslanci volení vo svojej mestskej časti.

  25. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Oprava cesty na Pavlovičovom námestí

  Pri pochôdzkach mestom si pozorne všímam vykonávanie prác, ktoré platíme z mestského rozpočtu. Aj preto, lebo niekedy počúvam kritiku, že "mesto" nič nerobí.

  24. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Pri Centrále sa už neparkuje kade-tade, autá ustúpili chodcom

  Teší ma a podporujem, ak občania nemávnu len rezignovane rukou nad riešiteľnymi problémami, ale vyvinú snahu na ich vyriešenie.

  21. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Dnes sme oficiálne prebrali po rekonštrukcii školu na ulici Čs. armády

  Ako poslanec za našu mestskú časť som dnes na pracovnom rokovaní podpísal preberací protokol rekonštrukcie školy spolu s ďalšími kompetentnými osobami z radnice, stavebnej firmy a zástupcami školy.

  20. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice

  Pri novom zimnom poriadku MHD boli čiastočne vypočuté požiadavky na priame spojenie našej mestskej časti so železničnou a autobusovou stanicou.

  10. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Cestovné poriadky v prešovskej MHD sú prehľadnejšie a informačne bohatšie

  Do vedenia prešovského dopravného podniku sa mi podarilo preniesť a následne uviesť do života niekoľko podnetov pre zvýšenie informovanosti cestujúcich.

  09. 09. 2012 | čítať ďalej...

  V mestských lesoch sa na jeseň má začať masívny geologický prieskum kvôli diaľničnému obchvatu

  Vo štvrtok sme na zasadnutí výboru v našej mestskej časti informovali prítomných obyvateľov o tom, prečo sú v mestských lesoch vykolíkované pozemky.

  08. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Začalo sa preberacie konanie dokončenia rekonštrukcie školy na Sídlisku II

  Vo štvrtok sa oficiálne začalo komisionálne preberacie konanie rekonštrucie základnej školy na ulici Čs. armády.

  07. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Centrum mesta cez víkendové noci žije

  Zmapovať na vlastné oči situáciu v centre mesta som sa podujal v piatok po polnoci.

  03. 09. 2012 | čítať ďalej...

  Do začiatku školského roka rekonštrukciu dokončíme, zaznelo v škole na ul. Čs. armády

  V stredu som sa zúčastnil kontrolného dňa rekonštrukcie, ktorá by po 16 mesiacoch mala byť do konca augusta dokončená.

  27. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Sťažnosti na hlučné kanalizačné poklopy boli vyslyšané

  Na predchádzajúce zasadnutia výboru v našej mestskej časti prišli viacerí obyvatelia so sťažnosťami na hlučné kanalizačné poklopy. Prvý hlučný poklop včera správca cesty začal konečne opravovať.

  22. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Kedy budú doplnené stromy na Požiarnickej ulici?

  Po oprave dlho poškodeného chodníka na Požiarnickej ulici ostali prázdne výsadbové misy bez stromov, ktoré v minulosti dotvárali túto osobitú frekventovanú ulicu, ktorá spája našu mestskú časť z centrom.

  20. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Sídlisko II má konečne komplexný projekt parkovacích plôch

  Koncom minulého roka vznikol projekt organizácie dopravy pre Sídlisko II. Jednoduchšie povedané, ide o prvý rozsiahlejší projekt umiestnenia parkovacích miest s výhľadom na dlhšie obdobie.

  15. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Začalo sa územné konanie pre obratisko MHD na Terchovskej ulici

  Stavebný úrad včera zverejnil verejnou vyhláškou oznam o začatí územného konania pre obratisko MHD na Terchovskej ulici v lokalite Za Kalváriou v našej mestskej časti.

  09. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Podarí sa dokončiť rekonštrukciu ZŠ Čs. armády do konca prázdnin?

  Stavebná firma sľubuje dokončenie jedálne a kuchyne do konca augusta, avšak akákoľvek komplikácia by tento zámer mohla narušiť.

  09. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Začalo sa maľovanie prístrešku na zastávke Pod Kamennou baňou

  Dnes sa partia natieračov pustila do obnovy zastávkového prístrešku na Pražskej ulici, ktorý slúži pre obyvateľov ulice Pod Kamennou baňou.

  08. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov?

  Začiatkom jari prichádzali na stretnutia s poslancami občania a sťažovali sa, že radnica necháva cesty a chodníky opravovať pridraho. Pozrime sa spolu do zmlúv s firmami, ktoré pre mesto pracujú.

  06. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Získali sme grant na obnovu Neptúnovej fontány

  Mesto podpísalo grantovú zmluvu s Nadáciou VÚB, ktorá poskytne dar 6000 eur na opravu fontány v centre Prešova.

  05. 08. 2012 | čítať ďalej...

  Koncert vážnej hudby za Kalváriou

  Vernisážou, odovzdávaním diplomov a putovného kolíka sa včera večer skončilo týždňové sochárske sympózium s názvom "Práci česť!" v tvorivej dielni Michala Kačmára za Kalváriou.

  29. 07. 2012 | čítať ďalej...

  Rekonštrukcia ZŠ Čs. armády sa blíži k záveru

  Deti majú prázdniny, ale v budove školy na ulici Československej armády sa pracuje na rekonštrukcii kuchyne a jedálne.

  28. 07. 2012 | čítať ďalej...

  Niekoľko výtlkov na Horárskej ulici bolo opravených

  Dnešný podvečer som strávil obhliadkou opravy výtlkov na Horárskej ulici a stretnutiu s niektorými jej obyvateľmi.

  18. 07. 2012 | čítať ďalej...

  Materská škola na Sídlisku 2 dostane novú strechu a okná, schválili sme financie na jej opravu

  V stredu sme na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili prostriedky na opravu 50-ročnej strechy na budove materskej školy na ulici Fraňa Kráľa a výmenu okien.

  29. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Oplotenie detského ihriska zabráni jeho znečisteniu psími výkalmi

  Majitelia psov žiaľ zatiaľ veľmi nedbajú, aby psi nevnikali do priestorov detských ihrísk. Pozrime sa, ako tento sporný moment spolunažívania psov a detí riešia inde.

  21. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Na Hlavnej ulici opekneli predajné automaty

  Predajné automaty na lístky MHD na Hlavnej ulici oproti bagetérii získali nový šat.

  19. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Bude sa meniť využitie mnohých pozemkov v meste, dotkne sa to aj vás

  Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Ten náš prešovský sa teraz bude meniť. Zmien je zatiaľ vyše 130 po celom meste. Dotknú sa väčšiny z nás, niekoľko týždňov ich môže každý...

  18. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Medvedia ulica je už čiastočne spevnená, jazda po nej je pre obyvateľov komfortnejšia

  Zlepšenia životných podmienok sa dočkali obyvatelia Medvedej. Vozovka bola pokrytá pevnejším materiálom, aby nebolá blatistá ako doteraz.

  14. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Dlhodobo prepadnutý chodník na ulici Obrancov mieru sa dočkal opravy

  Dlhé roky strpčujú chôdzu po frekventovanom chodníku na ulici Obrancov mieru mláky a prepadnuté časti asfaltu. Niektoré z nich sa konečne podarilo tento rok zásadným spôsobom opraviť.

  12. 06. 2012 | čítať ďalej...

  <

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  >

  Úradné dokumenty
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever

  Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 14/2014 na stavebný zámer verejnej práce.

  Diaľnica D4, križovatka DNV II/505 - štátna hranica

  Záverečné stanovisko číslo 1137/2014-3.4/ml zo dňa 31. 10. 2014 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

  Štúdia uskutočniteľnosti projektu diaľnice D4 a R7 (PPP projekt)

  Pozrite si dokument tzv. "feasibility study" projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou tzv. PPP projektu. Vznikol 30. 10. 2014.

  Poznámky k zákonom
  Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

  Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

  Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

  Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

  Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

  Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

  Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

  NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

  Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

  Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

  Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

  Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

  Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

  Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

  Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

  Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

  Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

  MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...