Bývalý poslanecký denník Richarda Drutarovského

Vítam Vás na mojej internetovej stránke, ktorá do 19. novembra 2018 slúžila ako môj poslanecký denník a blog.

V tento deň sa skončil môj mandát poslanca prešovského mestského poslanca vo volebnom období rokov 2014 až 2018.

Pre technickú zastaranosť som publikovanie na tomto mieste 19. novembra 2018 ukončil.

Až nastane čas, obsah týchto stránok zanikne.

  Moje články ešte nejaký čas nechávam vám, milým návštevníkom, k dispozícii:

  Vedenie radnice: Petícia za zastavenie tažby v mestských lesoch je neopodstatnená

  Na internetovej poslaneckej stránke som informoval o zámere zmeniť využívanie našich mestských lesov z hospodárskej funkcie na rekreačnú.

  08. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Tomiho vystúpenie počas dní mesta Prešov

  Radnica každoročne organizuje kultúrny program počas dní mesta Prešov, včera podvečer mládež zabával spevom Tomi Popovič.

  07. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Podnety a námety môžeme prešovskej radnici nahlasovať už aj cez portál "Odkaz pre starostu"

  Portál odkazprestarostu.sk považujem za výbornú vec, pretože podľa skúseností sa predstavitelia radnice o mnohých nedostatkoch dozvedia až na základe podnetu od obyvateľov.

  06. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Prístrešok na Horárskej ulici v lokalite Za Kalváriou je opäť opravený

  Po mojej interpelácii sa oprava prístrešku na začiatku Horárskej ulice pohla a dnes je prístrešok opäť v poriadku. Prečo toľko pozornosti jednému prístrešku?

  05. 06. 2012 | čítať ďalej...

  Rúbaniská v mestských lesoch nám nerobia dobrú vizitku

  Preto mám predstavu, aby sa mestský les v oblastiach, ktoré hojne navštevujú Prešovčania, preklasifikoval z hospodárskej funkcie na rekreačnú.

  29. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Na konci Horárskej ulice pribudlo obratisko

  Obyvateľov ťažko skúšanej Horárskej ulice trápi nemálo problémov. Jeden z nich sa podarilo zmierniť v uplynulých dňoch.

  27. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Oplotenie školy bezpečnej jazdy pri mestskej hale speje ku povoleniu (a chronológia prenájmu haly)

  Na zasadnutí komisie pre výstavbu sme rokovali o návrhu oplotenia mestskej haly v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie projektu školy bezpečnej jazdy.

  25. 05. 2012 | čítať ďalej...

  V meste finišuje prvé jarné kosenie mestských trávnikov

  Viacerí z Vás mi kladú otázku, ako je to s kosením trávnikov v meste.

  23. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády, práce sa začali na poslednom pavilóne

  Na nedávnom kontrolnom dni rekonštrukcie základnej školy sme rokovali o zabezpečení opravy školskej kuchyne.

  22. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Finále majstrovstiev sveta sme spolu sledovali na mestskom zimnom štadióne

  Dnes večer sme spolu na zimnom štadióne sledovali priamy prenos z finálového zápasu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

  20. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Schválili sme financie pre pokračovanie rekonštrukcie ZŠ Čs. armády

  Na zasadnutí mestského zastupiteľsva v Prešove 25. 4. 2012 sme okrem iných bodov schválili aj uskutočnenie prác naviac a uvoľnenie finančných prostriedkov pre napredovanie rekonštukcie tejto školy.

  09. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Výsadba alejí na Októbrovej a v okolí napreduje

  Koncom apríla sa začala komplexná obnova alejí v uličkách medzi Sídliskom 2 a Kolmankou.

  07. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Občania opäť rozbili prístrešok MHD na Horárskej ulici

  Na sklonku minulého leta som s úradom riešil opravu dlhodobo zanedbaného prístrešku mestskej hromadnej dopravy na Horárskej ulici.

  03. 05. 2012 | čítať ďalej...

  Zúčastnil som sa pracovného rokovania k obratisku MHD na Terchovskej ulici

  Vo štvrtok pred týždňom som sa zúčastnil pracovného rokovania ku výstavbe obratiska autobusov na Terchovskej ulici. Z mestského úradu sa zúčastnili zástupcovia odborov strategického rozvoja, majetku a dopravy.

  26. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Bariéry trápia chodcov a cyklistov aj v Prešove

  Počas minulého víkendu vyšiel v médiách článok, ktorý sa týka bariér a problémov s ktorými sa stretávajú nemotoroví účastníci premávky - najmä chodci a cyklisti. Je to aj problém Prešova, ktorý mi nie je...

  23. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Kedy možno očakávať dokončenie diaľničného obchvatu D1 okolo Prešova?

  Dostal som dnes od dvoch občanov otázku, kedy možno očakávať dokončenie diaľničného obchvatu Prešova na diaľnici D1 a čo bráni tomu, aby práce napredovali. Keďže téma zaujíma viacerých ľudí, tu sú aktuálne...

  15. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov

  Dosť veľa otázok v poslednom čase vyvoláva zmluva medzi radnicou a mestskou spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s.

  12. 04. 2012 | čítať ďalej...

  V uliciach prebieha maľovanie priechodov, preberali sme, koľko nás stáli tzv. verejnoprospešné činnosti v roku 2011

  V uliciach Prešova práve prebieha maľovanie vodorovného značenia. Najviditeľnejšia je obnova priechodov pre chodcov.

  11. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Zimný posyp z ulíc končí po zozbieraní v mlynskom náhone

  Viete, ako sa likviduje zimný posyp z ulíc po jeho jarnom zozbieraní, ktoré práve prebieha?

  10. 04. 2012 | čítať ďalej...

  K územnému plánu Prešova prišlo do 15. marca 2012 množstvo návrhov od občanov

  Na zasadnutí komisie pre územný plán sme prerokovali informatívnu správu o podnetoch, ktoré prišli v termíne do 15. marca k výzve na zmenu územného plánu.

  03. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Predložil som niekoľko koncepčných návrhov na zmenu územného plánu

  V uplynulom období mohol ktokoľvek podávať návrhy na zmeny v územnom pláne mesta. Je to jeden z najdôležitejších dokumentov samosprávy, ktorý má nepriamy, ale veľmi podstatný vplyv na život obyvateľov v meste.

  03. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Semafór pri Exercičnom ceste konečne funguje, chodci ocenia bezpečnejší prechod cez cestu

  Pol rok urgencií konečne viedlo k výsledku. Od minulého týždňa funguje semafórom riadený priechod na ulici Pod Kalváriou.

  02. 04. 2012 | čítať ďalej...

  Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov mesta k tzv. Škole šmykov pri mestskej hale

  Koncom februára sa uskutočnilo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Prešov vo veci prerokovania zámeru tzv. Školy šmykov v areáli športovej haly na Ulici Jána Pavla II.

  28. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Čistenie ciest potrvá až do konca apríla

  Spolu s čistením chodníkov prebieha v meste aj čistenie ciest po zime. Čistí sa postupne na etapy, ukončenie poslednej bude až začiatkom mája.

  26. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Čistenie chodníkov po zime sa začalo a potrvá až do mája

  V tomto období často padajú otázky, prečo ešte nie sú všetky chodníky po zimnom období vyčistené od posypu.

  25. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Dopravný podnik prispel k bezpečnosti cestujúcich na železničnej stanici

  Pracovníci dopravného podniku v piatok zmiernili jeden z mnohých problémov na zastávke MHD pri železničnej stanici.

  20. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov

  Aj v tomto predjarnom období môžeme nadrozmerný odpad odniesť do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Čo môžete uložiť dnu, čo môžete nechať vedľa kontajnera a čo musíte odviezť na zberný dvor?

  19. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Výruby: Radnica informuje občanov nedostatočne

  Potešiteľné je, že v našej mestskej časti budú nanovo vysadené aleje v lokalite medzi Sídliskom II a Kolmankou. K dokonalosti chýba, že obyvatelia o tom neboli informovaní. Na zasadnutí komisie som preto navrhol uznesenie, aby...

  06. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Odchyt rýchlych vodičov na ulici Obrancov mieru pokračuje

  Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti na ulici Obrancov mieru v Prešove polícia netoleruje.

  05. 03. 2012 | čítať ďalej...

  Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády, na rad by mala prísť spojovacia chodba

  Dnes som sa zúčastnil ďalšieho kontrolného dňa rekonštrukcie budovy základnej školy na ulici Československej armády.

  29. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Fotoreportáž: Integrovaná verejná doprava, cyklistické trasy a parkovanie v Nemecku

  Na zasadnutiach komisie zastupiteľstva niekedy riešime aj budúcnosť dopravy v Prešove. Spomína sa okrem automobilovej dopravy aj integrovaná verejná doprava, v územnom pláne máme cyklotrasy, horúcou témou je parkovanie. Vybral...

  28. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Dnes ste dostali do schránky pozvánku na zhromaždenie ku tzv. Škole šmykov pri mestskej hale

  Ak bývate pri mestskej hale, dnes mala každá domácnosť do schránok dostať oficiálnu pozvánku na zhromaždenie obyvateľov mesta ku zámeru tzv. Školy šmykov pri mestskej hale. Zhromaždenie je však určené pre všetkých obyvateľov...

  16. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Je prešovský dopravný podnik efektívny?

  Od jesene minulého roka, stále zaznievajú názory, že DPMP, a. s. nie je tak efektívny, ako by mal byť. Skúsme sa na to pozrieť cez objektívne veličiny.

  15. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Pri zimnom štadióne by malo byť čistejšie, v noci jasnejšie a bezpečnejšie

  Po mojej interpelácii na decembrovom zastupiteľstve konateľka mestskej správy služieb prisľúbila, že zabezpečí očistenie okolia zimného štadióna, najmä po hokejových zápasoch.

  14. 02. 2012 | čítať ďalej...

  V našom obvode by sme sa mali dočkať začiatku výstavby dvoch dopravných stavieb

  Zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie bolo v utorok 31. januára 2012 niečím výnimočné.

  13. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Včerajší kontrolný deň na ZŠ Čs. armády za účasti vedenia mesta

  Poslanci, primátor, prednosta, poverená riaditeľka jednej zo sekcií mestského úradu - to je len časť delegácie, ktorú sme včera tvorili počas kontrolného dňa rekonštrukcie školy.

  08. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Februárový kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády

  V prvý februárový deň som sa bol opäť na pravidelnom kontrolnom dni rekonštrukcie základnej školy na ulici Čs. armády na našom Sídlisku II.

  07. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Príprava parkoviska na Engelsovej ulici vstupuje do ďalšej etapy

  Na jeseň som sa zúčastnil stretnutia k príprave projektu parkoviska na Engelsovej ulici. V tomto roku úrad spustil proces územného konania.

  02. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Uzemný plán mesta - jeden z najzávažnejších dokumentov sa ide meniť

  Život každého z nás prakticky najviac každodenne ovplyvňuje územný plán. Trápite sa v zápchach? Necítite sa na ulici dobre? Ruší vás sused? Nemáte kde parkovať? Zmenil sa trávnik pred bytovkou na parkovisko? Na prvopočiatku...

  01. 02. 2012 | čítať ďalej...

  Viete, kedy a kde sa pre vás čistí interiér vozidiel MHD?

  Spustenie verejného on-line sledovania pohybu vozidiel zimnej údržby ma doviedlo až na konečnú vozidiel MHD na Prostejovskej ulici na Sídlisku 3, kde som formou náhodnej kontroly odsledoval čistenie trolejbusov.

  31. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Navrhol som zvolanie zhromaždenia obyvateľov ku škole šmykov pri mestskej hale

  Na januárovom zasadnutí zastupiteľstva som navrhol, aby sa ku zámeru vytvorenia školy šmykov pri mestskej hale uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov mesta. Zastupiteľstvo o tom hlasovalo a verejné zhromaždenie zvolalo.

  30. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Snehuliak na aute alebo ako sa vedia v Prešove baviť na cudzí účet

  Videli ste už snehuliaka na aute? Ja áno, pred zimným štadiónom.

  29. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Kontrolný deň v materskej škole na ulici Fraňa Kráľa

  Vzhľadom na stav tejto materskej školy som pred týždňom navštívil materskú školu na ulici Fraňa Kráľa.

  27. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Lampy nesvietili počas dňa zbytočne. Ako a komu bezplatne nahlásiť nesvietiacu lampu

  Čas po januárovom zasadnutí mestskej rady som využil na stretnutie s výkonným riaditeľom spoločnosti, ktorá v Prešove zabezpečuje prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

  26. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Vysvetlenie, ako sa prideľujú tzv. "ľadohodiny" na zimnom štadióne

  Z mestského rozpočtu platíme rozsahom dosť veľkú dotáciu na prevádzku zimného štadióna a dvoch mestských bazénov. Ako sú tieto peniaze vlastne využité?

  24. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Dopravné zrkadlo pri Mladosti zvýši bezpečnosť tisíciek vodičov a obyvateľov na ulici Pod Kalváriou

  Na prelome rokov vodičov na ulici Pod Kalváriou potešilo nové zrkadlo vo veľmi nebezpečnej križovatke od výjazdu z parkoviska pri reštaurácii Mladosť na frekventovanú štvorprúdovku.

  23. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Kontrolný deň na zimnom štadióne

  Dve podujatia, z toho jedno s celoslovenským významom, sa konali počas môjho neohláseného kontrolného dňa na zimnom štadióne.

  19. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Prvý tohoročný kontrolný deň rekonštrukcie základnej školy na ul. Čs. armády

  Dnes som sa zúčastnil na prvom tohoročnom kontrolnom dni rekonštrukcie školy. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v auguste.

  18. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Cestovné poriadky na zastávkach MHD by mali byť čitateľnejšie

  Cestujúci s horším zrakom by sa od tohto týždňa mali postupne dočkať väčších cestovných poriadkov na zastávkach prešovskej mestskej hromadnej dopravy. Riaditeľovi dopravného podniku som dal námet na zlepšenie.

  17. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Radnica začala zverejňovať videozáznamy zo zasadnutí prešovského zastupiteľstva

  V decembri som interpeloval, aby radnica zverejňovala na internete videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Naplnenie tejto požiadavky sa v týchto dňoch v Prešove stáva skutočnosťou.

  16. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Bratislavský investor predstavil zámer areálu pre školu šmykov v Prešove

  Na zasadnutí nášho výboru v mestskej časti dňa 5. 1. 2012 požiadal o vystúpenie investor zámeru vybudovania tzv. školy šmykov na parkovisku pri terajšej mestskej hale v Prešove.

  10. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Začala sa obnova námestia pri Centrále

  Ešte pred koncom roka boli na budúcom zrekonštruovanom námestí vysadené nové stromy, urobené záhony a nové siete pre pouličné osvetlenie.

  04. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Končí sa oprava havarijného stavu strechy na základnej škole na ul. Čs. armády

  Tesne pred Vianocami končili práce na oprave havarijného stavu v telocvični základnej školy.

  03. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Budeme sa uchádzať o grant na sanáciu ulíc Pod Willec hôrkou a Horárskej

  Pomôcť pri sanácii územia po zosuvoch by mohol v prípade úspešného získania nenávratný grant z Environmentálneho fondu.

  02. 01. 2012 | čítať ďalej...

  Krok k tomu, aby ťažba v mestských lesoch menej poškodzovala naše ulice

  V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami územného plánu som navrhol, aby si mestský úrad vyžiadal od správcu mestských lesov stanovisko, že ktoré ulice postačujú na zvážanie dreva z mestských lesov a pre prístup lesnej...

  30. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Na Obrancov mieru sa meria rýchlosť a môžete dostať pokutu

  Opakované podnety, ktoré od občanov získavame na zasadnutiach výboru v našej mestskej časti, sa týkajú nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na ulici Obrancov mieru.

  29. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Stretol som sa s obyvateľmi ulice Zimný potok

  Dnešný deň som venoval stretnutiu s obyvateľmi ulice Zimný potok.

  29. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Ostrovčeky na Sekčove a ich prerobenie na parkovacie miesta bolo predmetom rokovania komisie

  Na základe podnetu od obyvateľov zo Sekčova som na rokovaní komisie pre územný plán, dopravu, výstavbu a životné prostredie navrhol diskusiu o význame tzv. ostrovčekov pri bytovkách. Návrh znel, aby boli zrušené a premenené na...

  27. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Vysporiadanie štátnych pozemkov pod cestami by mohlo odstrániť jednu z prekážok rozvoja lokality Za Kalváriou

  Veľmi často zaznieva výhovorka, že rozvoju lokality Za Kalváriou bráni skutočnosť, že mnohé pozemky pod tamojšími ulicami sú dodnes nevysporiadané v správe Lesov Slovenskej republiky. V rámci poslaneckej interpelácie som preto...

  23. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Križovatka Pražská - Pod Kalváriou - Za Kalváriou bude prehľadnejšia, nevhodne umiestnené značky by mali byť zmenené

  Niekoľkomesačné peripetie s nebezpečne umiestnenými dopravnými značkách sa končia. Dve najviac prekážajúce značky budú znížené.

  22. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Predvianočný kontrolný deň rekonštrukcie základnej školy na našom sídlisku

  Rekonštrukcia základnej školy na ulici Čs. armády sa počas vianočných sviatkov zastaví. V prácach sa bude pokračovať od 9. januára 2012.

  21. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Ako sa schvaľoval rozpočet mesta Prešov pre rok 2012

  Médiá si bezprostredne po schválení rozpočtu všimli, že v zastupiteľstve prešiel poslanecký návrh. Pozrime sa trochu bližšie na súvislosti a pozadie, ktoré bežný pozorovateľ nepostrehol.

  20. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Navrhol som, aby úrad oznamoval verejnosti zmeny v dopravnom značení

  Zažili ste situáciu, že sa napríklad na vašej ulici zmenili dopravné značky a nerozumiete tomu, že prečo? Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva som interpeloval, aby mesto zverejňovalo a vopred oznamovalo zmeny v dopravnom...

  19. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Videozáznamy na internete sú v rožňavskom zastupiteľstve samozrejmosťou

  Videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstiev sú jednou z mála príležitostí, ako ich môže ktorýkoľvek občan "na vlastné oči a uši" sledovať z pohodlia svojho domova. Stačí, ak má o to záujem, chuť, čas a samozrejme...

  14. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Desaťpercentné škrtnutie dotácie dopravnému podniku nemusí priniesť rovnakú úsporu

  Aj takýto záver som si vypočul na konferencii Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciach Slovenskej republiky.

  03. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Na jar by mohol pribudnúť nový priechod pre chodcov na križovatke Požiarnická - Urbánkova

  Úrad zaevidoval môj podnet a na jar by mala byť domaľovaná "zebra" na frekventovanej trase, cez ktorú mnohí obyvatelia našej mestskej časti chodia pešo do centra.

  03. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Opravený chodník zlepší chôdzu cez železničný priechod na Požiarnickej ulici

  Oprava časti chodníka cez železničné priecestie na Požiarnickej ulici bola dokončená.

  03. 12. 2011 | čítať ďalej...

  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dôležitý zabudnutý dokument

  Dnes som sa ako poslanec zúčastnil rokovania k zmenám dokumentu, ktorý má honosný názov "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov".

  29. 11. 2011 | čítať ďalej...

  Chodník na železničnom priecestí pri "malej stanici" sa konečne opravuje

  Po mojom podnete získava nový povrch aj kúsok chodníka na železničnom priecestí pri "malej" stanici na Požiarnickej ulici.

  23. 11. 2011 | čítať ďalej...

  Rekonštrukcia časti chodníka na Požiarnickej bola dokončená už pred príchodom zimy

  Po dohode s poslancami so susedného výboru mestskej časti sme v zastupiteľstve do tohoročných priorít zaradili súvislú obnovu frekventovaného a poškodeného chodníka na Požiarnickej ulici. Podarilo sa to skôr, ako prídu dažde,...

  17. 11. 2011 | čítať ďalej...

  <

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  >

  Úradné dokumenty
  I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - zamietnutie odvolaní

  Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o zamietnutí odvolaní č. OU-PO-OVBP2-2014/19127/62950/ŠSS-ST zo dňa 25. 7. 2014 proti rozhodnutiu Mesta Prešov, prot. č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014.

  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, Sever

  Návrh kompenzačných opatrení.

  I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - územné rozhodnutie

  Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, prot. č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014

  Poznámky k zákonom
  Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

  Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

  Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

  Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

  Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

  Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

  Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

  NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

  Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

  Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

  Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

  Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

  Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

  Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

  Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

  Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

  Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

  MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...