Penzijní past – problém, který nemá žádné dobré řešení

Z mnoha zajímavých a důležitých témat dneška vystupují dvě jako mrakodrapy nad malým městem: problém zdravotnictví (tj. ufinancování a dostupnosti špičkové péče) a problém takzvané penzijní pasti. Obě mají leccos společné – mimo jiné to, že dobré či uspokojivé řešení možná vůbec neexistuje.

23. 04. 2013

Penzijní past je dobře známá a popsaná, a netýká se jen Česka. Penze je finanční pomoc lidem, kteří zestárnou a nejsou již schopní naplno pracovat a vydělávat; ne každý je schopen či ochoten si našetřit, povinné zapojení do penzijního systému je důležitým prvkem sociální sounáležitosti – lidé, kteří zestárnou, a nemají úspory či to štěstí, aby se o ně plně postarali rodiče a vnoučata, neupadají na dno sociální bídy a pokračují ve svém životě důstojným, i když samozřejmě mírně skromnějším životem než při plném výdělku.
 
Průběžně financovaný důchodový systém je chytrou fintou, jak financování penzí zařídit, aniž by to příliš bolelo. Populační pyramida („strom života“), která se po celé dvacáté století, s výjimkou jeho konce, nějak zásadně nezměnila, to umožňuje: růst populace, růst ekonomiky a poměrně krátká doba dožití u penzistů znamená, že široké „hlavní větvoví“ stromu živí poměrně malou špičku.
 
Toto se však mění: strom života už nepřipomíná strom, ale divně hrbolatý válec, a protože v tomto směru se dá poměrně slušně předvídat, tak víme, že za pár desítek let už to bude úplné zvěrstvo. Všechny faktory, které jej mění k nepoznání, vystupují proti životaschopnosti průběžného financování důchodů a v souhrnu vytvářejí jakousi „dokonalou bouři“, kterou známe z amerických akčňáků – několik faktorů, z nichž každý je sám o sobě zlý, se protnou v čase a místě a vytvoří apokalyptickou situaci, ze kterou zdárně vyřeší jen mimořádně neohrožený hrdina. Tyto faktory v penzijní oblasti jsou:

  1. Prodlužuje se doba strávená v důchodu. Dnes tvoří (průměr OECD) 18,5 roků u mužů a 23,3 let u žen; před necelými sto lety to bylo (prameny se mírně různí) okolo pěti let (!). Je to dáno samozřejmě prodlužováním věku, a odhady uvádějí, že toto bude i nadále pokračovat, cca o sedm let v příštích padesáti letech.
  2. Oslabuje se porodnost. V Evropě, která nás zajímá nejvíc, dochází poprvé v dějinách k silnému a setrvalému (nikoli jednorázovému) poklesu počtů původní populace, je velmi daleko i k prosté reprodukci. Jak to bude v dalších desetiletích, nikdo neví, zde se prognózy dělají špatně, nicméně i kdyby se situace, jaká je dnes, neměnila (a těžko si představit, že se evropské matky náhle rozrodí, s prominutím, jak zaječice), víme, že problém tu je.
  3. Státy jsou zadlužené a zadlužují se stále více: důsledkem pak je, že nebudou schopné výpadek penzijního systému (tj. příliš málo příjmů na příliš mnoho důchodců) pokrýt „z jiných zdrojů“, nebudou na to mít.
  4. Náklady na „holé živobytí“ stoupají rychleji než penze. Důchodce nečeká, že si bude vyskakovat, ale penze by mu měla vyjít na to, aby měl kde bydlet, aby nemrzl a měl co jíst. Ani to nebude lehké.
  5. Nejistota ohledně budoucího vývoje ekonomik – nechci hovořit o „krizi“, spíše nás čeká období nejistot a „nijakých“ růstů, jednou o procento, jednou o dvě, jednou o nulu – samozřejmě zhoršuje výběr peněz státu, a to i včetně těch peněz, ze kterých se financuje pojištění. Vysoká nezaměstnanost – té se také asi nevyhneme – je dalším výdajem státu a dalším umenšením příjmů, ze kterých se financují penze, neboť z nezaměstnaných si nic nevezmete.

Abychom byli féroví, je dobré také zmínit, že ne vše je špatné. Především se západní civilizace dostaly do vysoké míry prosperity a obecného bohatství, takže pokud by to bylo nutné, vždy bude z čeho platit důstojný život penzistům – ovšem za cenu uskrovnění jejich (tedy je nutné zapomenout na život osamělé vdovy v osmdesátimetrovém bytě v centru Prahy) i našeho.

Budu vás ještě chvilku otravovat čísly – mně připadají velmi ilustrativní a důležitá, kdo je nemá rád, může odstavec překročit.

Vývoj české populace pro příštích padesát let je prognózován následovně: počet obyvatel ve věku 15-64 let klesne ze sedmi miliónů na šest; ani zde samozřejmě nejsou všichni produktivní. Dětská populace mírně klesne, nyní je okolo miliónu a půl a má taková i zůstat; pro srovnání, v šedesáti letech bylo dětí (0-15 let) asi 2,3 miliónu. Ovšem, nyní k penzistům (65+): milión v roce 1960, milión a půl nyní, tři celé dva miliónu v roce 2060.

Existuje demografická hodnota zvaná „míra závislosti“, určující počet penzistů na počet lidí v tzv. produktivním věku: dnes je to 1:5, v roce 2060 to má být méně než 1:2. To je zřejmě nejvýmluvnější vyjádření průšvihu, do kterého se řítíme.
 
A nyní, co s tím.

Nedělat nic

Rada, kterou – pokud dobře čtu nejasné stranické teze – prezentují hlavně levicové strany. (Samozřejmě neříkají doslovně „nedělat nic“, ale žádné významné změny nenavrhují, takže tak). Jenomže nedělat nic nejde, protože nůžky se rozevírají samy od sebe, takže ono „nicnedělání“ by vedlo k následujícímu:

  • Ke zvýšení penzijních odvodů (tj. „daní“ ať nazýváme věc pravým jménem), už dnes je to dosti nepříjemných 28%, z nich 21,5% platí zaměstnavatel, 6,5% zaměstnanec. Pokud by platily výše uvedené prognózy, pak by toto činilo za padesát let zcela neskutečných 56% (!!). To by znamenalo drtivý dopad na cenu práce a vlastně i na nákladové zatížení celé ekonomiky – pravděpodobně by ji to znefunkčnilo
  • Ke snižování valorizace důchodů vzhledem k inflaci, tedy ke snižování koupěschopnosti penzisty. Jenomže pokud by se problém řešil pouze touto cestou, znamenalo by to během let snížení penzí na třetinu (!) dnešních hodnot, a tedy opět na částku, ze kterou není možné důstojně vyžít (v dnešních cenách by to činilo asi 3500 Kč).

Samozřejmě by se mohly oba kroky kombinovat, ale i tak by byl jejich dopad zničující.

Ano, je zde ještě třetí varianta: neměnit ani výši odvodů a důchody valorizovat, a financovat to z rozpočtu, či spíše z jeho deficitu – tedy půjčovat si na to. Dle prognóz by ale toto financování samo o sobě tvořilo cca čtyřprocentní roční (!) deficit státního rozpočtu. Nedělejme si iluze, že by nám na to někdo dlouhodobě půjčoval.

Zvýšení odchodu do důchodu

Je to prezentováno jako jedno ze zaručených a nutných řešení – nicméně si tím nejsem tak jist. Existují opět jedny „protivné“ statistiky zemí OECD, které udávají, jaký je rozdíl (již dnes!) mezi zákonným a skutečným odchodem do důchodu. Ve většině evropských zemí chodí lidé do důchodu dříve, než jim přikazuje zákon. Připravují se tak samozřejmě o kousek penze, ale je to realita: již neseženou práci, v drsné soutěži o místa prohrávají s lidmi v plném věku. Rozdíly jsou zatím v jednotkách let.

Česko má jeden z evropsky nejnižších věků odchodu do penze - 60,5 let v průměru, proti tomu některé severské země nad 64 let, průměr EU je 61,5 roku. To ovšem nestačí – hovoří se o tom, že se věk odchodu do penze bude průběžně prodlužovat a hranice 70 let (u mužů) je na dohled.
 
Ale, prosím: jsou šedesátiletý muž či žena regulérně zaměstnatelní? Možná tak v únikových džobech, jako jsou různí vrátní a noční strážci, ale tuto „armádu“, která byla za socialismu docela početná, už dávno nahradila elektronika. Člověk v šedesáti letech má sice zkušenosti, ale ty bohužel v dnešních dnech nejsou tak využitelné jako dříve, neboť dnes se cení zhlavně schopnost rychle se učit a rychle reagovat. Zkušenosti seniorů jsou využitelné jen v několika málo oblastech, například v pedagogice, vědě či lékařství, ale to hovoříme o pár procentech takto kvalifikovaných. Senioři jsou věrní a vděční za zaměstnání – jenomže ani toto se dnes nepěstuje, doby celoživotních úvazků a rodinných firem jsou také v podstatě za námi, korporace potřebují, jak říkají sami jejich šéfové, měnit lidi „flexibilne dle potřeb“. (Jako ponožky, říkají pak připití na rautech, kde není novinář nablízku).
 
A chtě nechtě senior už nemá výkonnost a vytrvalost čtyřicátníka: čest výjimkám, v průměru o tom ale nemůže být diskuse.

Druhý pilíř, obávám se, řešením není

Idea, kdy si člověk sám spoří na svůj důchod, rozhodně nezní špatně. Vychovává k zodpovědnosti, ke ctnosti spořivosti, k myšlení na zadní kolečka, na dobu, kdy už nebudu vydělávat a měl bych tedy vyžít z vlastních úspor.
Ale má nepříjemná úskalí.
 
Úspory se zdají jako dobrá věc ve stabilních dobách, kdy neprobíhají velké zvraty. V situacích, kdy ke zvratům dojde – a může někdo něco takového v příštích pár desítkách let vyloučit? – může dojít a dochází k jejich znehodnocení, až naprostému. Ekonomové dokázali, že v dlouhodobé perspektivě (např. ve staletích!) spořit znamená ztrácet; vezměte si zemi po zemi, v každé dochází párkrát za století k události, která peněžní úspory znehodnotí. Typicky je to samozřejmě inflace, v extrémním případě hyperinflace, ve které jakékoli čistě peněžní prostředky padají na nulu. Inflace není věcí dávné minulosti (např. Výmarská republika) nebo exotických zemí (Zimbabwe před pětadvaceti lety). Velká Británie, často vzor uměřenosti a finanční stability, měla v osmdesátých letech inflaci 18% ročně (!), hyperinflace byla také v Jugoslávii v době rozpadu, v roce 1992 činila 19810% (!!).

Chcete-li spořit na důchod, je to rozhodnutí na třicet let dopředu, které se nedá rozumě vzít zpátky. Hrozí vysoká inflace v evropských zemích v příštích letech? Hrozí. Jednak zde máme euro, které drží pohromadě silou vůle a pravděpodobnost rozpadu eurozóny, aspoň částečná, je tak padesát na padesát. Jednak jsou zde dluhy států eurozóny, které se řeší tisknutím peněz – to je brána inflaci otevřená. (Ostatně německý ministr financí Schauble před hrozící hyperinflací varoval před několika měsíci).
 
Druhou obavou z druhého pilíře je samozřejmě finanční stabilita institucí, kterým své peníze svěříte – pokud je ovšem nehodláte štosovat pod gaučem. Řekněme si na rovinu: naprostá většina evropských bank je v krachu: za peníze (vklady) svých klientů kupují s osminásobnou pákou tzv. cenné papíry, ze kterých se ale i při malých problémech evropských ekonomik snadno stanou papíry bezcenné. Nejde tedy o to, že by penzijní fondy někdo cíleně vykradl, vytuneloval (i to se ovšem může stát), ale že „spadnou“ jejich finanční matky a stáhnou je s sebou.
 
Vidíme sami, v čem je tedy problém: spoření má být něco jako „jistota na stáří“. Jenomže je vlastně tou největší nejistotou, je to sázka do loterie: vyjde, nevyjde? Když vyjde, budu se mít dobře, když nevyjde, půjdu v sedmdesáti pod most?
 
A ještě jedna nevýhoda druhého pilíře, ostatně viditelná už nyní. Přesunem části peněz z penzijní daně do spoření se vlastně snižují aktuálně vybrané prostředky státu, a on se tak dostává do mínusu – v nejnevhodnější době. Z budoucích problémů se tak stávají problémy současné a státy, které jsou v současných finančních potížích jsou v pokušení si na tyto peníze „sáhnout“, tedy tyto penzijní fondy částečně znárodnit, peníze převést do systému průběžného: vlastně lidem sebrat to, co si sami naspořili, a dá to dnešním důchodcům.
 
Diskusi o druhém pilíři pak doplním závěrenčou větou z analýzy ministerstva práce a sociálních věcí, která je nade vše výmluvná:
 
Navíc pro analýzu některých změn, zejména pak zavedení druhého (pilíře), neexistují v současnosti relevantní datové zdroje, které by umožňovali predikovat všechny dopady z nich vyplývající.
 
Přeloženo z politického newspeaku do hovorové češtiny: víme prd.
 
Co platí o druhém pilíři, se v bleděmodrém dá říci i o pilíři třetím, který reprezentuje různá individuální spoření a připojištění, tedý nikoli přesunem z penzijní daně, ale z extra peněz, kterými se občan jistí – s výjimkou toho, že tyto peníze může stát „sebrat“, znárodnit, platí vše výše uvedené.
 
Nechci tím samozřejmě říkat, že druhý a třetí pilíř – tedy přímé spoření, dobrovolné či povinné, státem organizované či individuální – je k ničemu. Ale je to jen a pouze diverzifikace rizika, žádná záchrana, žádná spása. Pouze znamená, že člověk své nepříliš velké zdroje rozdělí do dvou-tří košíčků, aby v případě, kdy selže jedna metoda zabezpečení na stáří, něco přinesly další dvě. Každý ze tří pilířů je riskantní, žádný nic negarantuje.

Možnosti vyčerpány, Superman nepřichází

Předchozí stať měla za úkol popsat, že stojíme před opravdu gigantickým problémem, který je skutečný a je dán nezvratnými vnějšími, zejména demografickými parametry. Že děsivá prognóza není žádnou divokou extrapolací minulého vývoje do budoucna, žádnou fabulační hokejkou, ale že jednoznačně vyplývá z dnešního stavu, z řeality. Ano, hovoříme zde o době za třicet-čtyřicet let, což vypadá poněkud nedůvěryhodně, ale toto opravdu není předpověď počasí. Ano, situace se dá ještě pár let různě flikovat – metoda nicnedělání kombinovaná s nedomrlými, bezzubými pokusy o řešení, ale problém se tím nevyřeší.
 
Popsali jsme si známá a prezentovaná řešení penzijní pasti. Nicnedělání vede do záhuby, tři pilíře nic nepodepřou, a čtvrtý, pátý a šestý pilíř nikdo nevynalezl. Superman, který vyřeší beznadějnou situaci, ale nepřichází.
 
Uchopení tohoto problému u nás je ale tristní. Začnete-li googlovat, objeví se pouze stovky odkazů na články v médiích či na prohlášení hlavních politických stran, které na sebe útočí, které nehledají řešení a už vůbec se nezabývají vzdálenější budoucností, které používají problém samotný (!) jako zbraň na politické odpůrce.  Než se člověk dokutá rozsahu a hloubky problému, tak se něco nagoogluje. Nutno ale říci, že za tento zoufalý stav mohou u nás „všichni mocní“, neznám jedinou politickou sílu, která by se jím zabývala řádně, poctivě a s tím, že především je nutné najít shodu na dlouhou dobu dopředu, nikoli, jak je tomu právě nyní, že když se k vládě dostane modrý, zruší to co zavedl oranžový, a naopak.
 
A ještě jedna poznámka, která se týká Česka versus vyspělé Evropy. Penzijní pastí trpí samozřejmě celá Evropa (i další země, ale dejme je nyní stranou), nicméně západoevropské státy mají přece jen určitou výhodu v celkovém vyšším produkovaném bohatství a tím pádem i ve vyšších penzích. Běžná výše penze v západoevropských zemích je okolo 1100 EUR měsíčně – u nás je 396 EUR. Znamená to, že pokud bude nutné šetřit a snižovat (nevyhneme se tomu), má dánský penzista ještě podstatně větší prostor kam klesat než ten český, i s vědomím vyšších životních nákladů v Dánsku oproti Česku.

Jak z té šlamastyky ven?

Jak tomu bývá, na Západě jsou o kousek před námi v rozpoznání vážnosti problému; zajímavá je například studie respektované privátní nadace Pew, která říká, že už v roce 2010 byl penzijní systém v Americe podfinancovaný o bilion dolarů (!), a dokladuje, jak prudce toto podfinancování narůstá.

Od pochopení hloubky problému k řešení je ale dlouhá cesta a je příznačné, že politici napříč Evropou zatím našlapují okolo. Pochopitelně: protože by museli přiznat, že a) je to věc, na kterou v podstatě nemají řešení, b) a že každé opatření, které se bude muset přijmout nebo ke kterému se dospěje samovolně (tj. „dojdou peníze“) bude bolet. Že vyspělý západní svět se bude muset vzdát toho, co jej v podstatě ještě dnes skoro symbolizuje, co je „výdobytkem kapitalismu“: záplav bohatých západoevropských penzistů, kteří lítají po rekreačních střediscích celého světa a dopřávají si tak, jak si jejich děti dopřávat nemohou.
 
Doba, kdy některý z čelních politiků Evropy bude muset toto přiznat, se ale blíží – začíná to totiž být evidentní. A jsem sám velmi zvědavý, kdo bude natolik odvážný a silný v kramflecích, že toto nahlas vysloví; docela věřím, že to bude někdo z Německa.
 
Co nás tedy čeká? Nevyhneme se tomu, že penzisté na tom budou hůře než nyní. (To se těžko říká, když si jsem vědom, že spousta českých penzistů už nyní není daleko ode dna). Z toho vyplývá několik věcí. První – a ta lehčí – je, že stát se musí umět o tyto penzisty postarat, rozumně a důstojně. Již nyní jsou seniorská centra prakticky bez volných míst (viz zde); není možné, aby když senior nemá jinou možnost, než jít do péče státu, neměl kde si sednout a lehnout.

Druhý a těžší úkol, je dosáhnout jakési celospolečenské změny, změny paradigmatu či světonázoru, chcete-li. Lidé – mladí i starší – si musí uvědomit, že vlivem demografických změn, které jsou přirozené, za které nikdo nenese vinu, dochází k situaci, kdy stát není schopen péči o penzisty utáhnout, protože na to nemá kde vzít. Že období, kdy to bylo možné, bylo vlastně výjímečnou civilizační etapou, etapou rychlého populačního a současně ekonomického růstu, a že tato etapa pomalu končí. A že je nutné se vrátit k tomu, co lidská civilizace znala po stovky let – že staří lidé jsou součástí rodiny, svých dětí a svých vnoučat, které mají morální povinnost se o ně dle svých sil starat. (Nyní uvedu něco hodně divokého, ale mám pocit, že to bude nevyhnutelné: že to bude časem i povinnost zákonná). Že k tomu ovšem musí přispět i senioři samotní – schopností se uskrovnit a sžít se svými rodinami, i když to mnohdy nebude jednoduché. Myslím, že nás čeká návrat k tomu, čemu jsme s už zvykli vysmívat – „výminkům“, a „vícegeneračním domkům“ a podobně. Jestli to bude stačit, to nikdo neví – jak jsem už uvedl, toto je problém, který možná řešení nemá. Vlastně jen budujeme sítě, které pomohou zbrzdit otřesy.
 
Zbývá ale ještě jeden (přinejmenším) nepříjemný problém: co s rostoucím počtem těžko zaměstnatelných seniorů? Jen v malinkém Česku jich bude přes dva milióny – lidí, kteří nejenže jsou schopni stále ještě něco dělat, ale také dělat chtějí, jen pro drsný mlýnek na maso soukromých zaměstnavatelů už nejsou dostatečně výkonní, zaměstnatelní.

Myslím, že je zde opět jen jediné řešení – musí existovat významná podpora jednak seniorských, ale především krátkodobých prací. Dnešní situace na trhu práce je totiž zvláštně bizarní: na jedné straně roste nezaměstnanost, na druhé ale roste tlak na stále delší pracovní dobu. Nejde o tu zákonnou – na tu se kašle; zaměstnavatel jednoduše dá svému zaměstnanci najevo, že když se bude v práci vyskytovat pod deset hodin denně, čeká před dveřmi pět dalších uchazečů. A jsou firmy, kde se tato doba ještě výrazně prodlužuje. (Ze strany zaměstnavatelů toto má logiku. Konkurenční soutěž je vyostřená – je to skutečně zápas „kdo z koho“, vítěz-poražený. A elitní, „naspídovaní“ zaměstnanci, téměř zbavení soukromého života, dřoucí do úmoru, pomohou zápas vyhrát. Pro průměrného pracovníka tam moc místo není… o penzistovi, který se po třech hodinách práce unaví, samozřejmě ani nemluvě).

Podpora krátkodobých úvazků je především změnou myšlení, paradigmatu, jak jsem psal už výše; není nutné, aby to stát nějak dramaticky dotoval. Je „jen“ potřeba, aby si zaměstnavatelé zvykli, že tříhodinový nebo dvoudenní úvazek je normální, aby tomu přizpůsobili svůj režim, strukturu, organizaci práce. (Krátké úvazky se ostatně vůbec netýkají jen penzistů a jsou vůbec významným trendem, o kterém se hovoří stále více).

Socialismus nebo návrat k normálu?

Obávám se, že navrhovaná opatření nevyvolají u některých kritických čtenářů mnoho nadšení; označování je za „socialismus“ se zřejmě nevyhnu: v podstatě veškeré navrhované zásahy jsou státní, regulační. Stát opět říká lidem, co mají dělat, opět chce něco dotovat, financovat, někde brát a jinde dávat.

Také bych byl rád, kdyby se problém vyřešil „přirozenou cestou“, jenomže tu cestu nenalézám. A ostatně, přirozená je blízko k přírodní, má to stejný základ: příroda by si s tím vskutku poradila. Tam ti, kteří jsou staří, přebyteční a neužiteční, jednoduše rychle hynou. (Myslím ostatně, že mezi „volný trh“ a „příroda“ z tohoto pohledu lze postavit dokonalé rovnítko).

Civilizovaný člověk se o své staré a „neužitečné“ dokázal v dějinách postarat takřka vždy – někdy lépe, někdy hůře, vždy podle možností, a neuvažoval o tom, jestli je to socialistické. Je to totiž jednoduše normální a také morální. Problém je, že v dnešní společnosti už málokdy víme, co je normální a co je morální; zato však dobře víme, co je socialistické a co je neoliberální. Na penzijní pasti pak uvidíme, jestli zdravý rozum lidstvo úplně neopustil.

Zoznam postrehov

Ako telefonovať? Najväčšie nešváry pri telefonovaní. Na čo si od teraz budete dávať dobrý pozor?

Daniel Šmíd je lektor etikety, ktorý vám vysvetlí, ako správne telefonovať.

15. 03. 2021 | čítať ďalej...

Uznávaná psychologička: Od mužov očakávame správanie, ktoré u svojich otcov nikdy nevideli

Chlapcom chýbajú mužské vzory, muži sa boja osamostatniť a najčastejšia príčina rozvodov nikoho neprekvapí.

08. 02. 2021 | čítať ďalej...

Ako dostal Boris Kollár z Cypru milióny eur za nič

Zmluva o predaji jeho podielu vo firme je odtajnená. Podľa expertky mala logiku len v prípade, že išlo o pranie peňazí.

23. 09. 2020 | čítať ďalej...

Tisícové zárobky v IT sektore budú rásť. Kódovať sa dá naučiť za pol roka

O svete IT, programovaní a platovej úrovni rozpráva Rado Debnár, spoluzakladateľ a CEO projektu Learn2code.

11. 07. 2020 | čítať ďalej...

Pepe Majeský. Rozhovor s režisérskou špičkou našich veľkých šouprogramov

O princípoch tvorby v slovenskom šoubiznise hovorí jeden z najúspešnejších režisérov a showrunnerov Pepe Majeský.

11. 07. 2020 | čítať ďalej...

Doktorka Križanová: Pred smrťou sa chce rozlúčiť každý, dôstojné umieranie je ale na chvoste záujmu (podcast)

Väčšina z nás chce umrieť v kruhu svojich najbližších a tých, ktorí ich milovali. Napriek tomu drvivá väčšina ľudí na Slovensku umiera osamelo v nemocniciach.

11. 06. 2020 | čítať ďalej...

Martin Kaprálik recituje skladbu Kráľ (Years&Years - King)

Years&Years – King s nádherným hlasom Martina Kaprálika v slovenskom znení.

22. 05. 2020 | čítať ďalej...

Vedkyňa a lekárka radí, čo pri chudnutí obmedziť, čo variť a aké jesť porcie

Neviem pochopiť, prečo je také ťažké prestať sladiť kávu alebo čaj, veď stačí týždeň zaťať zuby a vydržať, hovorí Adela Penesová, ktorá sa venuje pacientom s obezitou a cukrovkou či s vysokým krvným...

28. 05. 2019 | čítať ďalej...

Dan Ariely: Máme naše rozhodnutia pod kontrolou?

Behaviorálny ekonomik Dan Ariely, autor Predictably Irrational (Predpovedateľne Neracionálne), používa klasické ilúzie a jeho vlastné neintuitívne (a niekedy až šokujúce) výsledky výskumu na odhalenie toho, že pri rozhodovaní nie...

20. 03. 2019 | čítať ďalej...

Smrť a jej príznaky. Čo sa deje s umierajúcim človekom?

Umieranie a posledné dni človeka sprevádzajú príznaky. Pre blízkych, môže byť prínosom, ak dokážu signály blížiaceho sa konca rozpoznať.

04. 02. 2018 | čítať ďalej...

Únik potvrdzuje pravidlo: Ľud potrebuje chlieb a hry

Spravodlivosť v prípade politikov je podriadená politickému boju. A tým prestáva byť spravodlivosťou.

05. 10. 2017 | čítať ďalej...

Ako dobre by ste mali poznať svojho partnera než sa vezmete?

Čo všetko je dôležité vedieť a vopred si ujasniť.

05. 10. 2017 | čítať ďalej...

Slovensko je nádherná krajina

Nasledujte sympatickú Slovenku cez krásy Slovenska: Bratislava, Košice, Nitra, Spišský hrad, Levoča, Spišská Nová Ves, Telgárt, Svätý Kríž, Liptovský Mikuláš, Bojnice, Zvolen, Piešťany, Kremnica, Banská Štrba, Levoča, Prešov,...

08. 05. 2017 | čítať ďalej...

Únik mladých do zahraničia je problém krajiny, nie škôl

Na Slovensku panuje obrovská nedôvera v samých seba, všetko slovenské akoby nemalo hodnotu.

05. 05. 2017 | čítať ďalej...

Sociálne siete sú u detí zdrojom stresu z vývoja vo svete

Pribúdajú správy o stúpajúcom počte detí, ktoré pociťujú stres zo súčasného vývoja vo svete, pričom za jeho hlavný zdroj je považovaný práve príval správ zo sociálnych sietí.

20. 04. 2017 | čítať ďalej...

Chcete žiť v demokracii? Mali by ste chcieť byť volený

Profesor T. Snyder pred potrebou „mať pokoj“ varuje aj v demokracii: občan, ktorému na udržaní demokracie záleží, by nielen mal chodiť voliť, ale – ak má dôvod – by sa mal stať aj aktívnym v miestnej politike a mal by chcieť byť...

14. 04. 2017 | čítať ďalej...

Dubovcová na rozlúčku: Ako krajina pravidelne zlyhávame

Päť rokov stačí na to, aby človek ukázal, čo v ňom je. Preto sa Jana Dubovcová už neuchádzala o funkciu verejnej ochrankyne práv. Najviac ju mrzí, že na Slovensku stále diskriminujeme deti v prístupe ku vzdelaniu.

29. 03. 2017 | čítať ďalej...

Čo by mohla urobiť reforma školstva so zlepšením správania žiakov?

Dnes za mnou prišla moja bývalá žiačka, ktorá sa odsťahovala s mamou do Rakúska. Porozprávali sme sa o tom ako sa jej darí, ako to vyzerá v jej novej škole.

27. 03. 2017 | čítať ďalej...

Konzervované jedlo nie je jedovaté. Jesť ho denne však na zdraví nepridá

Z obľuby priemyselného konzervovania potravín už začíname chvalabohu poľavovať a vraciame sa k rešpektu k domácim zavareninám a nakladanej zelenine.

21. 03. 2017 | čítať ďalej...

Neobmedzené možnosti sťažujú mladým ľuďom životné voľby

Pět let studovali psychologové Masarykovy univerzity generaci dospívajících Čechů, kteří čelí předsudkům, že jsou líní a odmítají zodpovědnost. Ukazuje se ale, že oni spíš jen řeší složitější situace, v nichž se jejich předchůdci...

16. 03. 2017 | čítať ďalej...

Neurológ: Sociálne siete škodia mozgu, IQ sa znižuje

"Žena je schopná pojať čokoľvek a okamžite to porovnávať a integrovať s tým, čo pozná. Ak sa pozrie na muža, okamžite ho rieši na rôznych úrovniach, nielen ako vyzerá, ale predovšetkým, či je spoľahlivý, aké má zázemie,...

12. 03. 2017 | čítať ďalej...

Musíme sa naučiť nechať ľudí zomierať

Lekár Peter Stachura zblízka vidí, aké utrpenie prežíva zomierajúci človek, ak sa mu zdravotníctvo či príbuzní príliš snažia pomôcť.

10. 03. 2017 | čítať ďalej...

Muži milujú silné ženy do doby, kým z nich ženy nevytiahnú zranených chlapcov

Väčšinu mužov priťahujú silné ženy. Niekto si na nich trúfne, iný len pozerá a predstavuje si, aká je asi v posteli, ale všetci sú nejakým spôsobom vzrušení.

06. 03. 2017 | čítať ďalej...

Z dieťaťa sa stane dobrý človek, ak má spokojnú a milovanú mamu

Čo sa môžeme my, dospelí, naučiť od detí a na čo pri ich výchove nikdy nezabúdať? Psychológ a lektor Marek Herman nám porozprával o tom, čo je pre každé dieťa v živote najdôležitejšie pre to, aby v živote nebolo "stratené"....

06. 03. 2017 | čítať ďalej...

Propaganda na Facebooku vyrába dojem, že vinou migrantov nám hrozí apokalypsa

Vplyv časopisu Zem a vek alebo Slobodného vysielača je podľa Juraja Smatanu obmedzený. Hlavné slovo majú najrôznejšie facebookové skupiny, ktoré šíria účelovo vybrané články o migrantoch.

05. 03. 2017 | čítať ďalej...

Veda radí, ako sa pri dnešnej politike nezblázniť

Skutky, ktoré sa nestali, korupcia, ktorá neexistuje. Vedci ponúkajú návod, ako si zachovať psychické zdravie.

03. 03. 2017 | čítať ďalej...

Ako trestali kriminálnikov v stredoveku?

Človek v stredoveku veril v napĺňanie spravodlivosti omnoho viac, než je to dnes.

24. 02. 2017 | čítať ďalej...

Výživová lekárka: Cukor nie je vhodné z metabolického hľadiska obmedzovať

Nezakazujte si sladké, gumené medvedíky sú dobré na kĺby, hovorí výživová lekárka.

23. 02. 2017 | čítať ďalej...

Kam sa v skutočnosti podeli pracovné miesta?

Lžou populizmu je, že „prinavráti pracovné miesta“. Nevie pritom ani priznať, kam sa v skutočnosti podeli. Spasí nás univerzálny základný príjem? Aby áno, tak určite by však boli nutné aj vysoké dane na finančné služby a...

23. 02. 2017 | čítať ďalej...

Prečo sa ženy nevedia zacieliť na jeden problém tak, ako muži

Jej názory sú dnes nepopulárne a dráždia nielen feministky. Je za rovnosť medzi mužmi a ženami, ale rovnakosť prísne odmieta. Skúma fyziológiu človeka a vplyv pohlavných hormónov na jeho myslenie. Trvá na tom, že mozog muža je...

18. 02. 2017 | čítať ďalej...

Ak slušní ľudia do politiky chodiť nebudú, sama sa nikdy neočistí

Citát je z recenzie knihy Steva Hiltona s názvom Ľudskejšie.

07. 02. 2017 | čítať ďalej...

Prečo si myslíme, že sme poctivejší ako ostatní

Ľudia trpia ilúziou morálnej nadradenosti. Ak majú všetci pocit, že sú morálne majáky, zvyšuje sa riziko konfliktu, lebo si myslia, že majú pravdu, zatiaľ čo ostatní sa isto mýlia, píšu psychológovia.

06. 02. 2017 | čítať ďalej...

Zákony sú dobré vtedy, ak ich pripraví a schváli jednotlivec

Gustave le Bon bol zrejme prvým významným mysliteľom, ktorý si všimol fenomén masy – jej zvláštne vlastnosti a kľúčový význam pre súčasnosť.

05. 02. 2017 | čítať ďalej...

Chcete vedieť, ako dopadne Amerika? Sledujte, či prežije otvorený internet

Bude to súboj, v ktorom budú komplikované rady skúsených a múdrych ľudí stáť proti intuitívnym a dobre vyzerajúcim riešeniam založeným na nepodloženom presvedčení.

30. 01. 2017 | čítať ďalej...

Kde robia singláči chybu?

Hľadali sme príčiny, prečo je medzi mladými kresťanmi toľko nezadaných ("single").

29. 01. 2017 | čítať ďalej...

Dubovcová: Slovensko trpí na pasivitu nepolitických lídrov

Ombudsmanka Jana Dubovcová pomenovala v rozhovore s týždenníkom Trend niekoľko príčin neutešeného stavu a zlej nálady medzi obyvateľmi Slovenska.

29. 01. 2017 | čítať ďalej...

Politici už tradičné média nepotrebujú

Dostali sme sa do fázy, keď majú politici oproti novinárom výhodu, pretože tradičné médiá vôbec nepotrebujú. Ak aj poskytnú rozhovor, tak ten priestor využijú na to, aby mohli urážať novinára či jeho médium.

12. 01. 2017 | čítať ďalej...

Schutz: Dve príčiny, ktoré nutne ženú našu spoločnosť do krízy

Prvou je nepoctivosť kampaní. V nich sa právo zbohatnúť vydáva za základné ľudské právo. Politici sa štylizujú do role toho, kto zabezpečí každému zbohatnutie, iba ho treba zvoliť.

08. 01. 2017 | čítať ďalej...

Čo by mohlo byť, keby verejní funkcionári sledovali len verejný záujem

B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom niečo urobiť a vyriešiť. Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to...

05. 01. 2017 | čítať ďalej...

Jiří Jelínek z Fischer Group odpovedá: Aké vlastnosti a schopnosti mu pomohli k úspechu

Jiří Jelínek je od roku 2004 generálnym riaditeľom spoločnosti Fischer Group. Pôsobí v oblasti cestovného ruchu.

27. 12. 2016 | čítať ďalej...

Ako operátor vidí, kde a s kým ste boli. Stačia mu údaje, ktoré musí zbierať

Pozrite sa, ako tie údaje vyzerajú a čo všetko sa z nich dá zistiť. Nemec Malte Spitz dokázal získať po žalobe údaje od Deutsche Telekomu, ktoré o ňom tento operátor zhromažďoval počas šiestich mesiacov.

25. 12. 2016 | čítať ďalej...

Viete aké údaje o vás majú operátori? Môžete byť radi, že žijete v demokracii

A ak si uvedomíte, aké dáta o vás majú napríklad mobilní operátori, môžete byť radi, že žijeme v demokracii.

25. 12. 2016 | čítať ďalej...

Psychológ: Doba postfaktická? Volíme toho, kto má najviac lajkov

Rozhodujeme sa na základe emócií, zostávame na povrchu a nemáme motiváciu rozmýšľať, hovorí psychológ Dalibor Špok. Sociálne siete nám ukazujú iba to, čo nám vyhovuje.

21. 11. 2016 | čítať ďalej...

O verejné dianie sa zaujímam od šiestich rokov, hovorí mladík, ktorý "vyškolil" radnicu

Má ešte len pätnásť rokov, ale už dvakrát nachytal prostejovskú radnicu pri porušovaní zákona. Študent Jakub Čech donútil "dospelých" úradníkov konať s ním ako so seberovným.

17. 11. 2016 | čítať ďalej...

Tomáš Garrigue Masaryk - životopisný dokument

Tomáš Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, jeden zo zakladateľov ČSR, prvý prezident ČSR a predtým predseda Dočasnej vlády Československa.

07. 11. 2016 | čítať ďalej...

Prezident Kiska o tom, že nálada v spoločnosti nie je dobrá. Akú radí cestu úniku z tohto stavu?

Prezident Andrej Kiska v rozhovore pre týždenník Trend, uverejnenom 2. novembra 2016, odpovedal na otázku: "Spomenuli ste, že ekonomike sa darí, mzdy rastú, ale napriek tomu nálada v spoločnosti nie je dobrá. Aká je cesta úniku z...

02. 11. 2016 | čítať ďalej...

Warner: Šaría sa na Západe zavádza krok za krokom. Cieľ islamu je, aby sa celý svet modlil k Alahovi

Moslimovia si môžu vybrať pokojný život, alebo politický, ktorého zmyslom je presviedčanie ostatných a vojna, hovorí Bill Warner, ktorý študuje politický islam.

01. 11. 2016 | čítať ďalej...

Tomáš Garrigue Masaryk - O demokracii

"Nesprávne je robiť rozdiel medzi mravnosťou veľkou a malou. Že sa politik v záujme štátu nemusí a nemá obzerať na mravné predpisy. Vec sa má v skutočnosti tak, že človek, ktorý napríklad klame a podvádza v politickom živote,...

31. 10. 2016 | čítať ďalej...

Nízke úroky? Ide o nešťastný experiment

Výška úrokov platí pre každú krajinu inak. Napríklad Nemecko by potrebovalo vyššie sadzby, ako má napríklad Taliansko.

30. 10. 2016 | čítať ďalej...

Psychologička: Strach z očkovania? Ľudia už nepočujú, že niekto umrel na tetanus

Rodičia nevedia pri očkovaní potlačiť emócie, hovorí Mária Hatoková z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

17. 10. 2016 | čítať ďalej...

Šéf červených autobusov: Cenová vojna vydrží ešte veľmi dlho

Na autobusovej linke medzi Bratislavou a Viedňou jazdia traja dopravcovia. Okrem Slovak Lines aj RegioJet českého podnikateľa Radima Jančuru a Blaguss.

12. 10. 2016 | čítať ďalej...

Voľby vygenerujú vždy len priemerných ľudí

Nikdy to nie je duchovná alebo intelektuálna elita, ktorá má schopnosti riadiť štát tak, aby to prispelo ku všeobecnému dobru.

12. 10. 2016 | čítať ďalej...

Čo by ste spravili, ak by ste mali miliardu eur?

Slovensko od roku 2007 minulo na informatizáciu 900 miliónov eur. Úradníkom však stále robíme poštára a veľa sa nezmenilo. Končí sa rok 2015, máme internet v mobilných telefónoch, onedlho budú na cestách jazdiť elektrické autá...

09. 10. 2016 | čítať ďalej...

Výrok, ktorý vo voľbách kandidáta odrovná

Pri spätnom pohľade je ľahké pripomenúť si výroky, ktoré sa uchytili, lebo kandidáti pre ne nakoniec prehrali.

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Ako súdili najväčších nacistických vrahov

„Ľudia sa vždy dajú doviesť k tomu, aby s vodcom súhlasili. Je to jednoduché. Stačí im povedať, že sú napadnutí a verejne odsúdiť pacifistov z nedostatku vlastenectva. To zaberie v každej krajine.“

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Nástupný plat tisíc eur? Mladí majú veľké oči

Ak sa mladí ľudia od začiatku leta nezamestnali, niekde robia chybu. Práce je dosť.

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Železnica je mystérium, nedá sa riadiť len tabuľkami

Trať medzi Bratislavou a Žilinou sa rekonštruovala tak dlho a zanedbali sa bežné opravy, až sa niektoré úseky stali neprejazdnými, vysvetľuje v rozhovore JIŘÍ KUBÁČEK, bývalý generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh...

29. 09. 2016 | čítať ďalej...

Kde je Slovensko? Google Street View odpovedá záberom z Bratislavy

Internetový diskutér využil kuriózny záber z Google Street View ako odpoveď na otázku, že kde sa podľa neho nachádza Slovensko.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Pre polovicu ľudstva s nižším IQ je svet príliš zložitý

Kto nerozumie svetu, verí konšpiráciám, hovorí známy český psychiater Cyril Höschl.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Prečo sú počítačové hry také zaujímavé pre deti

To, že niektoré dnešné deti sú závislé na mobiloch, sú pohltené kybersvetom, že by len stále surfovali na nete a hrali počítačové hry, sa na nás valí z každej strany. Skúsme sa na to pozrieť inak.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Protestujeme! Fajn, a čo ďalej?

Nikto z menovaných nedobyl svoj úrad so zbraňou v ruke, dostal sa tam len a výlučne pomocou hlasov voličov.

15. 09. 2016 | čítať ďalej...

Takto predídu autonómne autá zápcham, pozrite si vo videu

Stačí sa riadiť jednoduchými pravidlami. Šoféri to nezvládnu.

14. 09. 2016 | čítať ďalej...

Pavol Žilinčík porovnáva slovenské a ukrajinské súdnictvo

Pomenovanie problémov na Ukrajine ukáže v plnej nahote tie isté problémy aj na Slovensku. Akurát na Ukrajine už majú po Majdane a začali ich riešiť.

19. 06. 2016 | čítať ďalej...

Tancujúca mládež v Thajsku v nás vyvolá zvláštne pocity

Záber z hudobného festivalu v Thajsku. Tancujúca mládež určite vyvolá zvláštne pocity v nejednom z nás. Takýto tanečný štýl u nás nevidieť.

18. 06. 2016 | čítať ďalej...

Úbytok včiel pocítime všetci, budeme mať málo jedla

Živočíchy, ktoré roznášajú peľ, zabezpečujú až 75 percent svetových plodín. Postupne však vymierajú.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Posilnime kultúru riešenia problémov. Málo si vážime, čo tu máme

Slovensko je krajina, ktorá má potenciál, aby sa tu ľuďom veľmi dobre žilo. K dosiahnutiu tohto cieľa by nebolo treba urobiť až tak veľa.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Lekár po návrate z Británie: Peniaze nie sú všetko, na Slovensku je lepší život

Nemusím živiť dve autá, manželka sa vrátila k svojej profesii a bývame vo väčšom. To sú prvé dojmy lekára Borisa Mavrodieva po návrate z Veľkej Británie, kde pôsobil posledných deväť rokov.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Význam zjednotenej Európy nechápeme, Sulík je príkladom

Bývalý šachový veľmajster a politický aktivista Kasparov tvrdí, že brexit by bol darčekom pre Putina.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Môže byť doprava MHD zadarmo? V Talline to nedopadlo dobre

V Talline skúsili zaviesť bezplatné cestovanie, no experiment sa neosvedčil ani nezvýšil záujem verejnosti. Nové riešenia sa hľadajú inak.

01. 06. 2016 | čítať ďalej...

Maturujme povinne z matematiky. Ale

Prečo je dôležitá maturita z matematiky? A ako by mala vyzerať.

01. 06. 2016 | čítať ďalej...

Rodinný dom za každú cenu môže byť zlatou klietkou

„Čo sa deje s bývaním pre mladé rodiny?“ pýta sa nitriansky architekt Jozef Hrozenský a opisuje svoju praktickú skúsenosť, ktorá je modelovým príkladom pre mnohých mladých ľudí s malými deťmi.

25. 05. 2016 | čítať ďalej...

Pellegrini: Za založenie firmy zaplatíme kartou

Vicepremiér pre investície chce meniť zákon o správnych súdnych poplatkoch. Sľubuje tiež zjednodušenie ovládania e-služieb na Slovensko.sk.

22. 05. 2016 | čítať ďalej...

Cirkev trápi odpad, žiada zastavenie kultúry vyhadzovania

Cirkev si naliehavosť témy životného prostredia a odpadov uvedomuje stále viac.

22. 05. 2016 | čítať ďalej...

Právo parkovat je svoboda komunismu. Nenechme města motoristům

Jeho rady žádali v New Yorku, Londýně i Moskvě. Teď si ho přivolali do Tokia a nejnověji ho oslovila i Praha. Starostové po celém světě si zvou dánského architekta a urbanistu Jana Gehla, aby naplnili název jedné z jeho knih –...

17. 05. 2016 | čítať ďalej...

Obchodné centrá ničia mestá

Nákupné strediská stiahnu ľudí a zákazníkov z ulíc ako vákuum. Podoba mesta je depresívna, bez ľudí a akcií; práve tieto dve veci robia verejný priestor zaujímavým.

16. 05. 2016 | čítať ďalej...

Odkaz pre budúcnosť

Keď ma jedného dňa uvidíš ako starého muža, keď budem špinavý, keď sa nebudem vedieť najesť ani sa obliecť ... maj trpezlivosť, spomeň si na čas, ktorý som trávil učením teba.

10. 05. 2016 | čítať ďalej...

Prečo vymrú strany jedného lídra a čo ich nahradí

V nasledujúcich rokoch sa na Slovensku a v Európe udejú zásadné veci,ktoré zmenia podobu politiky a spoločností.

27. 04. 2016 | čítať ďalej...

"Podstatou demokracie je jej schopnosť riešiť problémy prostredníctvom otvorenej diskusie."

Citát je z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Stankov a zjednotená macedónska organizácia Ilinden c. Bulharsko z 2. októbra 2001.

25. 04. 2016 | čítať ďalej...

Nehoda v priamom prenose (video)

Nehoda osobního a nákladního automobilu při natáčení reportáže České Televize.

21. 04. 2016 | čítať ďalej...

História MHD v Košiciach (video)

Mestská doprava v Košiciach od jej úplných začiatkov až po súčasnosť.

21. 04. 2016 | čítať ďalej...

O odpadkoch v Nemecku očami Slovenky

Po prisťahovaní sa do Nemecka som šla kúpiť odpadkový kôš. Špecializovanú predajňu pre domáce potreby som prešla niekoľkokrát. Hľadala som niečo podobné, ako sme mali na Slovensku.

20. 04. 2016 | čítať ďalej...

Prečo si vo voľbách volíme idiotov (a čo s tým má náš mozog)

Vedecké štúdie vysvetľujú, prečo politici sú takí, akí sú. A prečo ich my sami takých chceme. Politika totiž musí obsahovať aj prísľub lepšej spoločnosti.

18. 04. 2016 | čítať ďalej...

Prečo židia neutekali a kedy je správny čas opustiť krajinu

Niekoľko rokov rozmýšľam nad tým, prečo židia počas druhej svetovej vojny neutekali. Prečo sa “dali odtiahnuť” do koncentrákov. Včera celú moju osobnú záhadu vyriešila jednou vetou pani Lýdia Piovarcsyová, ktorá prežila...

06. 04. 2016 | čítať ďalej...

Je stav strednej Európy prejavom materializmu?

Kam smeruje Západ a čo s tým?​

06. 04. 2016 | čítať ďalej...

Štátu pošle každý Slovák 5660 eur. Pozrite sa, ako štát tieto peniaze využije

Ročne jeden človek na Slovensku zaplatí štátu na daniach a odvodoch v priemere 5657 eur. Najväčšia časť z týchto peňazí putuje na dôchodky.

29. 03. 2016 | čítať ďalej...

Budeme voliť Kotlebu, zavolal mi pán K.

Bol to veľmi zvláštny telefonát. Na displeji telefónu som uvidela neznáme číslo, aj som rozmýšľala, či telefón nenechám vyzvoniť do prázdna.

08. 03. 2016 | čítať ďalej...

Film: Diagnóza - o štrajku lekárov v roku 2011

Prinášame vám filmový dokument Diagnóza o tom, ako kľúčoví protagonisti s odstupom času vidia najkonfliktnejšiu situáciu v slovenskom zdravotníctve – lekársky štrajk v roku 2011.

27. 02. 2016 | čítať ďalej...

Sme zlyhávajúci štát?

Rumuni sekajú korupciu hlava-nehlava. Estónci vedú v elektronizácii s náskokom, ktorý nedobehne ani Sagan na motorke. A v Česku majú vysoké školstvo a zdravotníctvo, o ktorom my môžeme snívať.

23. 02. 2016 | čítať ďalej...

Uvarení v spoločnosti bez hodnôt

Ľudia, ktorí svoje postavenie v systéme moci vnímajú primárne ako zdroj osobných výhod a privilégií, nikdy nepôjdu k podstate problému a budú len pokračovať v zápase o svoju inštitucionálnu istotu.

16. 02. 2016 | čítať ďalej...

Fico posunul krajinu, ale dozadu: Voľby rozhodnú o tom, či budeme zdochýnajúca mrcina

Kedysi bolo Slovensko vnímané ako tatranský tiger, dnes už je to len zdochýnajúca kobyla s pokrivenými hodnotami. Sociálne balíčky sú len prejav neustálej kampane Smeru. Robert Fico je nadaný, inteligentný a typický pragmatický...

12. 02. 2016 | čítať ďalej...

Ústrednou témou novej koncepcie by malo byť vzdelávanie, nie školstvo

Slávny fotograf Robert Capa hovorieval začínajúcim fotoreportérom: „Ak vaše fotografie nie sú dostatočne dobré, znamená to, že ste neboli ste dostatočne blízko.“

12. 02. 2016 | čítať ďalej...

Podnikatelia zmeny vnímajú citlivo, vraví v rozhovore partner KPMG Slovensko

Politické strany by si mali sadnúť a dohodnúť sa na dlhodobej stratégii pre nastavenie priaznivého prostredia pre podnikateľov, hovorí pre SME partner v slovenskej pobočke poradenskej spoločnosti KPMG ĽUBOŠ VANČO.

04. 02. 2016 | čítať ďalej...

Expedícia Makovica

Aj takto sa zabávali ľudia na konci minulého storočia. Predstavte si, že väčšina ľudí ešte nemala mobilný telefón.

03. 02. 2016 | čítať ďalej...

Nemáte koho voliť? Klamete

V skutočnosti nevolíme politické strany. Voľbami v prvom rade vyberáme myšlienky, ktoré majú v našej spoločnosti dlhodobo prežiť.

Ak veľká časť občanov na voľby rezignuje, nechá systém napospas extrémnym...

31. 01. 2016 | čítať ďalej...

Ekonóm: Našou slabinou sú regióny aj školstvo

Stotisíc nových pracovných miest je len politický slogan bez reálneho podkladu, vraví ekonóm Martin Kahanec.

14. 01. 2016 | čítať ďalej...

Skutočná tma je na Slovensku raritou

Hviezdne nebo vidno najlepšie v parkoch tmavej nočnej oblohy. Slovensko je znečistené svetlom, zákon ho nijak neobmedzuje.

14. 01. 2016 | čítať ďalej...

Daniela Kovářová: Za teplo domova odpovídá žena, matka nikdy nepřestala potřebovat otce

Ženám jsme namluvili, že mají stejná práva jako muži, ale ona to není pravda, říká v rozhovoru advokátka, spisovatelka a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

27. 12. 2015 | čítať ďalej...

Improvizovaný prejav prezidenta Andreja Kisku ku stavu školstva (A DOSŤ!)

Vystúpenie hovorcu kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! " a prezidenta SR Andreja Kisku v úvode prvého diskusného fóra A DOSŤ! Vzdelávanie v ohrození, ktoré 18. 11. 2015 v bratislavskom SATORI STAGE pripravila...

19. 12. 2015 | čítať ďalej...

Ako sa v našej politike delí a užíva moc. Očami zveda, ktorý bol pri tom

Z rozhovoru s Markom Ebenom v relácii Na plovárně hovorí František Ringo Čech: "Tak desať percent sú veľmi slušní ľudia, najmä ženy". V rozhovore ale hovorí so sebe vlastným nadhľadom najmä o tom zvyšku.

04. 12. 2015 | čítať ďalej...

Vojnu s terorizmom nevyhráme, musíme si nájsť spôsob, ako žiť v novej realite

Nejde o to nájsť riešenie. Dôležitejšie je nájsť modus. Akýsi spôsob žitia. Netreba nútiť Bulharov alebo Slovákov milovať cudzincov či utečencov, nezdá sa mi to ani prirodzené. Dôležité je ľuďom hovoriť, že je tu nová realita a...

21. 11. 2015 | čítať ďalej...

Diskusia o terorizme, utečencoch a slobode

Čím sa ohrozujeme sami. Pozrite si zostrih diskusie s Mikulášom Dzurindom a Štefanom Hríbom. Diskusiu zorganizoval Denník N.

20. 11. 2015 | čítať ďalej...

Regionálne rozdiely ostanú

V porovnaní so štandardnými ekonomikami, naše mzdy tvoria z HDP iba jednu tretinu a zvyšok sú zisky spoločností.

10. 11. 2015 | čítať ďalej...

Ako dlhú životnosť by mali mať výrobky?

Tento text je úryvkom z prejavu Llewellyna H. Rockwella, Jr. na Supporters Summit of 2004. Český preklad vyšiel tento týždeň na portáli think-tanku Ludwig von Mises Institute, Mises.cz.

03. 11. 2015 | čítať ďalej...

Európska komisia kazí Európu

Európska únia nie je v dobrej kondícii, povedal nedávno predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. A mal pravdu.

29. 10. 2015 | čítať ďalej...

Sami si môžete urobiť röntgen a snímka sa odošle do nemocnice

Jedna karta na všetko: Ako funguje e-Government v Estónsku.

21. 10. 2015 | čítať ďalej...

Strieľajte, prikázal komisár Slavkin

Prečo partizáni 21. septembra 1944 popravili 187 obyvateľov obce Sklené?

16. 10. 2015 | čítať ďalej...

Úniu sme dostali do daru. Čo Fico nepovie, ale mal by

Európsku úniu sme dostali do daru, o ktorý sme sa len málo pričinili. Možno aj to je dôvod, prečo ju považujeme za lacnú samozrejmosť.

16. 10. 2015 | čítať ďalej...

Stredná trieda už z niektorých miest úplne vymizla

Mať vlastný byt a auto, poslať deti na prázdniny do tábora a aspoň raz do roka ísť na spoločnú dovolenku k moru je pre mnohé slovenské domácnosti veľmi vzdialená predstava. Kým na Slovensku sú štvorčlenné rodiny, ktoré na mesiac...

13. 10. 2015 | čítať ďalej...

Prečo sú v Bratislave dopravné zápchy?

Doprava sa blíži ku kolapsu. Ak neprídu radikálne opatrenia, skolabuje úplne.

25. 09. 2015 | čítať ďalej...

Pôda je viac ako pozemok na predaj

Ešte pred sto rokmi odchádzali Slováci do Ameriky, aby si zarobili peniaze na grunt. O storočie neskôr vlastníci pôdy čakajú, či sa v ich blízkosti nebude stavať.

20. 09. 2015 | čítať ďalej...

Lekárka Križanová: Utrpenie pri zomieraní urýchľuje samo zomieranie

Ľudia, ktorí zostanú sami, sú starí a chorí, tak budú chcieť zomrieť, lebo nemajú žiadnu perspektívu, prečo majú žiť. Čakajú na smrť, väčšinou odovzdane. Na Slovensku nemusia ani veľmi čakať, lebo dostanú preležaniny a...

11. 09. 2015 | čítať ďalej...

Ja, robot. Pripravil som ťa o prácu

Ako bude vyzerať práca v najbližších desaťročiach? Zažívame najradikálnejšiu a najrýchlejšiu revolúciu od čias priemyselnej? Pripravte sa na svet, v ktorom budú vládnuť roboty.

08. 09. 2015 | čítať ďalej...

Starnúca krajina nie je pre starcov

Nie je zaručené, že dnešným tridsiatnikom alebo štyridsiatnikom sa o pár desaťročí bude starnúť ľahšie.

24. 08. 2015 | čítať ďalej...

Myší raj. Čo povedal experiment o úpadku spoločnosti

Doktor Calhoun zasvätil celý svoj vedecký život tomu, aby vybudoval dokonalý myší raj. A sledoval následky tohto blahobytu.

05. 03. 2015 | čítať ďalej...

Ako nás vnímajú ľudia z islamských krajín? Ako my ich?

Tisíce európskych moslimov už odišli na Blízky východ bojovať za Islamský štát. Západné štáty zas jeho pozície bombardujú. Región je opäť miestom krvavého konfliktu, ktorý je pre nezainteresovaných až príliš...

12. 02. 2015 | čítať ďalej...

Matematika ako zdroj radosti a upevnenia demokracie

Žiadna inštitúcia, žiadne zákony nie sú takou garanciou demokracie a prosperity spoločnosti, ako mysliaci občania.

20. 01. 2015 | čítať ďalej...

Článok, čo zapríčinil, že Rakúsko nedopadlo tak, ako Slovensko

Asi nikoho neprekvapí, keď napíšem, že časť obyvateľov tejto krajiny na vlastnej koži zažila jeden z najväčších, ak nie úplne najväčší, sociálnych experimentov v dejinách ľudstva. Pokus o racionálne riadenie spoločnosti a...

08. 10. 2014 | čítať ďalej...

Sklamala ma pasivita Čechov a Slovákov

Návrat do Česka a Slovenska je pre mňa väčšinou skľučujúci.

Zle vládnuca elita tu prežíva najmä kvôli nečinnosti ľudí.

29. 09. 2014 | čítať ďalej...

Penta si ziskom médií kupuje prestíž

Je rozdiel, či robíte pre firmu, ktorej šéf sa spomína ako osoba, ktorá v prestávkach medzi súložami podpláca politikov, alebo ako agenta serióznej medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá si kúpila médiá, aby jej dali...

22. 09. 2014 | čítať ďalej...

Mám sen. Že budeme dodržiavať zákony

Snívam o spoločnosti, kde každý jej člen bude dobrovoľne dodržiavať zákony a nebude neustále premýšľať len o tom, ako by ich obišiel.

29. 08. 2014 | čítať ďalej...

Ľudia sa po vzore Pezinka neboja postaviť firmám či politikom

Aktivistov často z bežných ľudí urobia problematické rozhodnutia úradov a politikov.

01. 08. 2014 | čítať ďalej...

Akému Slovensku chcem pomáhať (inauguračný prejav Andreja Kisku)

Ústavný sľub, ktorý som práve zložil, a silný mandát voličov, ktorý som dostal, sú záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý jeden deň môjho funkčného obdobia.

Cítim tento záväzok dvojnásobne naliehavo aj preto, lebo budem prvým...

15. 06. 2014 | čítať ďalej...

Z detí nám vyrastie digitálny proletariát. Pomôže digitálna diéta?

Pokud přílišné používání nových médií může vést k poruchám mysli, tedy k jevu, který M. Spitzer nazývá digitální demencí, co s tímto jevem můžeme dělat? České základní školy jsou plné dětí, se kterými si rodiče neví rady a...

23. 05. 2014 | čítať ďalej...

10 dôvodov, prečo má Slovensko nádej

Nádej. Päť písmen, ktoré porazili tie najkrutejšie režimy a trasie sa pred nimi aj strach. Ten strach, ktorý nám každodenne podsúvajú správy z televízii, novín a rádií. Skrytý pod pojmami ako ohrozenie, vojna, konflikt,...

23. 05. 2014 | čítať ďalej...

Pasívny dom za 4 dni

Jednoduchý pasivní dům sestaví čtveřice lidí jen se šroubovákem za čtyři dny.

07. 05. 2014 | čítať ďalej...

Vďaka vojnám je bezpečnejšie a bohatšie

Počas desaťtisíc rokov konfliktov vznikli spoločnosti, ktoré znížili riziko, že ich členovia násilne zomrú.

02. 05. 2014 | čítať ďalej...

Klamstvá o potravinách! Kŕmia nás hnusom, tvrdí človek z brandže

Platí pri potravinách pravidlo, že čím drahšie, tým kvalitnejšie? Človek z brandže hovorí, že od všetkých dostávame to isté.

29. 03. 2014 | čítať ďalej...

13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nikdy nerobia

Každý túži po životnom úspechu a sebarealizácii. Ako však nato? Samozrejme, dosiahnuť úspech, kariérny postup či naplnenie svojich snov nie je vždy jednoduché. Dá sa povedať, že úspech patrí do rúk psychicky silných jedincov. Ako...

11. 03. 2014 | čítať ďalej...

Je demokracia na Slovensku ohrozená?

Neschopnosť pochopiť písaný text alebo vybrať kľúčové informácie sa stáva štandardom. Pripravenosť pri vstupe do dospelého života a tým aj možnosť uspokojivého uplatnenia klesá. Klesá šanca prežiť spokojný a naplnený život v...

24. 01. 2014 | čítať ďalej...

Hodnotová orientácia mládeže. Prieskum na vzorke 300 mladých ľudí

Pre ktorú časť mládeže sú peniaze prednejšie ako zdravie a iní ľudia? Z 300 opýtaných sa len ôsmi s drogami a ani s ľuďmi, ktorí ich užívajú, nestretli.

22. 01. 2014 | čítať ďalej...

Táto krajina nie je pre naivných

Problém je, že politickú scénu pomaly berú do rúk naši rovesníci, ktorí nemajú ani sny, ani talent. Môžeme sa smiať zo všetkých tých Kolesíkov a Martvoňov, akí sú hlúpi. Ale, po pravde, dôvod na smiech majú...

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Nepatrí sa, ale šetriť treba najmä na dôchodkoch a dávkach

Systém je nastavený tak, že tlak sociálnych výdavkov na verejné financie bude ďalej narastať. Na zmenu treba veľkú spoločenskú dôveru, ktorá tu nie je. Preto sa do nej politici nepúšťajú.

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Ako internet zabíja strednú triedu

Trend udáva technológia. Politika i daňové zákony sú v porovnaní s dvomi najdôležitejšími motormi nerovnosti – sieťami a automatizáciou – takmer len dekoráciou.

Prehlbujúca sa americká priepasť medzi príjmami bohatých a...

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Sudcovská etika na Slovensku: fundament alebo ornament?

Mnohí tlaku servilne podľahnú: nový potenciálny sudca hneď pri vstupe zohne chrbát tak hlboko, že hrozí, že ho už nikdy nevystrie.

17. 06. 2013 | čítať ďalej...

Vo vojne vždy padnú tí najlepší, cítime to dodnes

Vplyv obidvoch vojen ešte vždy pociťujeme. Vo vojne vždy padnú tí najlepší. Na dlhé roky to poznačilo vývoj v Európe a cítime to dodnes.

03. 05. 2013 | čítať ďalej...

Penzijní past – problém, který nemá žádné dobré řešení

Z mnoha zajímavých a důležitých témat dneška vystupují dvě jako mrakodrapy nad malým městem: problém zdravotnictví (tj. ufinancování a dostupnosti špičkové péče) a problém takzvané penzijní pasti. Obě mají leccos společné – mimo...

23. 04. 2013 | čítať ďalej...

V lidech začíná narůstat zlo, varuje profesor Keller. A vysvětluje proč

Podle něj se společnost pak rozdělí v zásadě do tří vrstev. Na ty, kdo mají dost vlastních prostředků, aby si jakékoliv služby opatřili sami pro sebe, a navíc je mohli poskytnout družině svých věrných, kteří jim za to budou...

05. 03. 2013 | čítať ďalej...

Jak chcete vládnout lidem, kterým nerozumíte a o kterých nic nevíte

Vidíme kolem docela zřetelně, že se lidé radikalizují, dávají najevo velkou nespokojenost, naštvanost až nenávist k současným mocným, přivracejí se ke komunistům nebo k nejrůznějším “novým prorokům”.

28. 02. 2013 | čítať ďalej...

Väčšina konšpirácií sú úplné výmysly, tvrdí český ekonóm Pavel Kohout

Konšpiračné teórie sú tu už od dávna a ich popularita rastie najmä v čase krízy. Český ekonóm Pavel Kohout hovorí aj o tom, že väčšina konšpirácií sú úplné výmysly.

26. 02. 2013 | čítať ďalej...

Ako vyriešiť dopravné zápchy

Prišiel som vám porozprávať o zápche. Konkrétne o dopravnej zápche. Dopravné zápchy sú všade. Vznikajú v skoro všetkých mestách na celom svete a keď sa nad tým zamyslíte, je to prekvapivé. Len si predstavte, aké je každé mesto...

11. 02. 2013 | čítať ďalej...

Obrana neviditeľnej ruky trhu. Dôvody, prečo zlyhala.

V poslední době jsem víc než dřív svědkem odsuzování tržního hospodářství. Z mnoha stran můžeme slyšet, že spoléhání na „neviditelnou ruku trhu“ se ukázalo jako falešné, a za viníka současné hospodářské krize je označován...

09. 01. 2013 | čítať ďalej...

Je nás priveľa (Úvahy o konci sveta)

Náhlý konec světa, přesněji většiny toho živého na naší planetě, samozřejmě nastane.

21. 12. 2012 | čítať ďalej...

Filozof Fedor Blaščák: Normalizácia sa ešte neskončila

Revolučný rok 1989 možno nebol takým zlomom, ako sa nám javí a z normalizácie toho veľa pretrvalo v spoločnosti po Novembri. Filozof a kurátor Fedor Blaščák vraví, že dejiny z odstupu nie sú čiernobiele.

15. 11. 2012 | čítať ďalej...

Slovensko – príležitosť pre neschopných?

Ako je možné, že niekto, kto by nikdy nemohol riadiť súkromnú firmu, môže aj napriek svojej neschopnosti byť na čele štátom vlastnených spoločností či inštitúcií? Kým sa to nezmení, Slovensko zostane rozkradnutou...

24. 10. 2012 | čítať ďalej...

Všetci sme 47 %

Ak volič poberá nejakú dávku od štátu, dá sa predpokladať, že to má silný vplyv na jeho preferencie pred volebnou urnou. Najmä v prípade, ak z prerozdeľovania pochádza jeho celý príjem.

23. 09. 2012 | čítať ďalej...

Klasický logický paradox nevoliča

Nevolič túži, aby do politiky prišli iba takí ľudia, čo budú myslieť na občana a jeho dobro.

Zároveň tvrdí politika, že politika je špina najväčšia a kým bude špinavá, on sa jej bude vyhýbať.

Otázka je, kto ma tých dobrých ľudí...

29. 01. 2012 | čítať ďalej...

Prečo tak strmo klesli ceny prostitútok? Iný pohľad na ekonómiu

„Môže za to ochota miliónov žien spávať s mužmi aj bez toho, aby boli ich manželkami,“ vysvetľujú autori pokračovania Freakonomics, ktorí sa v knihe venujú nielen sexu, ale napríklad aj klimatickým zmenám.

28. 11. 2011 | čítať ďalej...

Prečo si musíme znova požičať miliardy eur

Ak nemá Slovensko na budúci rok zbankrotovať, musí si opäť na trhoch požičať miliardy eur. Katastrofe sa dá vyhnúť aj brutálnym šetrením a zvyšovaním daní, ktoré však za súčasného stavu nikto nedokáže...

13. 11. 2011 | čítať ďalej...

Väčšina študentov sú ufňukaní leňoši

Absolventi stredných a vysokých škôl si môžu sami za svoju nezamestnanosť. Prečo?

17. 08. 2011 | čítať ďalej...

Korupcia nastavila silnejšie pravidlá ako sú zákony

Politické strany nie sú schopné svoje potreby legálne saturovať, preto sa musia nechať skorumpovať.

Kto sa nezapojí do korupčného systému, nemôže uspieť.

19. 05. 2011 | čítať ďalej...

Podľa čoho vieme, či kradnú

Podľa čoho zistiť, či konzultačná zakázka má svoj zmysel alebo je len nástrojom korupcie a klientelizmu?

24. 09. 2010 | čítať ďalej...

Prečo sú niektorí úspešní a iní nie?

Prečo sú napríklad Apple a podobné firmy tak inovačné? Majú rovnaký prístup k rovnakým talentom, rovnaké agentúry, rovnakých poradcov, rovnaké médiá. Tak prečo sa zdá, že majú niečo iné?

18. 09. 2010 | čítať ďalej...

Prevratný výskum, ktorý odkrýva niektoré prekvapivé postoje súvisiace s našimi rozhodnutiami

Sheena Iyengar skúma, ako sa rozhodujeme - a aké máme pocity ohľadom našej voľby. Hovorí jednak o tých banálnych rozhodnutiach (Coca Cola vs. Pepsi), ako aj o tých vážnych a delí sa s nami o svoj prevratný výskum, ktorý odkrýva...

17. 09. 2010 | čítať ďalej...

Vysvetlenie, prečo je vysoký deficit zlý pre občana a firmy

Polopatistické vysvetlenie, prečo je veľký deficit rozpočtu zlý a ako sa to potom týka každého.

12. 09. 2010 | čítať ďalej...

Syndróm „nových tvárí v politike“

Bolo by super, keby na Slovensku existovali normálne, dlhodobo etablované politické strany, zoskupené okolo nejakej myšlienky, nielen okolo charizmatického vodcu na jedno použitie. A keby politici stúpali pomaly po straníckom...

02. 08. 2010 | čítať ďalej...

Ako potlačiť zlodejinu

Osvedčený spôsob, ako znížiť mieru zlodejčiny, lajdáctva a hlúpych rozhodnutí pri narábaní s cudzími peniazmi je tým cudzím (verejnosti) dať včas dosť informácií.

28. 06. 2010 | čítať ďalej...

Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty?

Viete, že to môžu robiť, ale netušíte ako často to robia. Môžete byť nemilo prekvapení, ak sa dozviete o skutočnom množstve sledovaní zo strany polície.

17. 05. 2010 | čítať ďalej...

Už minimálna mzda na úrovni 0,0 dolára je privysoká

Tvrdí to v rozhovore profesor, právnik a ekonóm z Chicagskej univerzity. Minimálna mzda znemožňuje napríklad nasledovné...

27. 04. 2010 | čítať ďalej...

Tradičné odmeňovanie nie je vždy také účinné, ako si myslíme

Kariérny analytik Dan Pink skúma záhady motivácie, počínajúc faktom, ktorý bádatelia spoločenských vied poznajú, ale väčšina manažérov nie: Tradičné odmeňovanie nie je vždy také účinné, ako si myslíme. Vypočujte si jeho...

20. 01. 2010 | čítať ďalej...

Aké sú prognózy?

"Také, že je to možné. Ja tu už nebudem. Ani vy. Ale naši potomkovia nám pekne poďakujú," hovorí uznávaný odborník Milan Lapin v rozhovore.

06. 12. 2009 | čítať ďalej...

Prečo je slovenská ekonomika hlúpa?

Náš operátor vo výrobe (ale aj architekt či dizajnér nábytku) sa nenadrie o nič menej ako ten francúzsky či holandský. Akurát sa jeho produkcia predá za nižšiu cenu. Často aj preto, že nemajú k dispozícii tie technológie (vrátane...

19. 09. 2009 | čítať ďalej...

Nehľadaj ideál

Medzi politikmi ho nenájdeš. Ale ak je niekto arogantný, ale má dobré nápady, schopný tím ľudí a prinesie mnohým bežným ľuďom zmenu k lepšiemu, nevadí.

Chyba sklamaných voličov je, že sa na politikov upnú ako na priateľa alebo...

03. 08. 2009 | čítať ďalej...

Obyvatelia schválili zavedenie dane z marihuany

V 400-tisícovom meste rozhodlo 80 percent obyvateľov v poštovom hlasovaní o zavedení dane z predaja marihuany.

22. 07. 2009 | čítať ďalej...

Zmluva medzi Auparkom a samosprávou o spolupráci pri vyvlastňovaní

Keď Aupark potrebuje cudzí pozemok, samospráva neváha podpísať zmluvu v ktorej sľúbi spoluprácu pri vyvlastňovaní pozemku cudzieho vlastníka.

12. 07. 2009 | čítať ďalej...

Takýmto "majstrom" plynárom a stavbárom sa radšej vyhýbajte

Potrubie cez dvere a plynomerná skriňa pred oknom. Neveríte? Pozrite si fotografie sami.

19. 04. 2009 | čítať ďalej...

Život po zrútení Spojených štátov amerických

Môžu sa USA v blízkej budúcnosti zrútiť? Každý človek vás dnes na takú otázku vysmeje. Lenže presne takto na podobnú otázku odpovedali ľudia, ktorých ste sa v roku 1988 spýtali, či stojí pred zrútením komunistické impérium a...

13. 04. 2009 | čítať ďalej...

Čo môže očakávať Slovák od finančnej krízy v roku 2009? Ako sa čo najlepšie pripraviť na jej prekonanie?

Tentoraz aj praktické rady, ako sa na zvládnutie následkov krízy može pripraviť obyčajný Slovák. Aj to, prečo sa ešte kríza na Slovensku zatiaľ naplno neprejavila, kedy sa tak stane a čo sa bude diať.

05. 02. 2009 | čítať ďalej...

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

Gerald Celente je predpovedač trendov. Známym sa stal vďaka správnym predpovediam svetových udalostí ako napr. burzového krachu 1987, zániku Sovietskeho zväzu v roku 1990, ázijskej finančnej krízy 1997, recesie 2001, začiatku...

29. 12. 2008 | čítať ďalej...

Novinár zdrbal novinárov. Myslím, že to vystihol správne.

Väčšina novinárov nemá prehľad, sú bezcharakterní a nemajú ani štipku talentu.

05. 12. 2008 | čítať ďalej...

Voľba kontrolóra bude tajná. Majú chlapci naozaj problém pochopiť písaný text?

V Prešove sa počas zasadnutia mestského zastupiteľstva diskutovalo o blížiacej sa voľbe hlavného kontrolóra a o kvalifikačných kritériách na jeho výber.

01. 10. 2008 | čítať ďalej...

Pochopil som, kto tu vládne, ale nie sú to poslanci vášho klubu

Takéto slová venoval bardejovský opozičný poslanec väčšinovému poslaneckému klubu potom, ako vládnuca koalícia prevalcovala a odignorovala iné názory.

24. 09. 2008 | čítať ďalej...

Važny čoskoro navrhne rozšírenie stavania na cudzom

Minister dopravy Ľubomír Vážny povedal, že časť tzv. cestného zákona, ktorú doplnil poslanec za Smer-SD Peter Pelegrini a prezident pre ňu zákon vrátil, predloží vláde samostatne do dvoch týždňov. Text bude rovnaký ako...

17. 09. 2008 | čítať ďalej...

Tolerujú úradníci v Banskej Bystrici porušovanie zákona pri stavbe?

Hádam by sa už táto hra medzi občanom, investorom a úradníkom mala posunúť na ďalší "level". Keď je šéf šéfa stavebného úradu zároveň hlavným inžinierom projektu, tak to smrdí až príliš.

Začína to byť totiž nudné. Tak, ako každá...

17. 09. 2008 | čítať ďalej...
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...