Pôvodné články, názory, komentáre a tlačové správy

Na tomto mieste zverejňujeme pôvodné autorské texty tímu z iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie.

Informačné povinnosti úradov sa od 1. 1. 2004 sprísnili

Výrazné zmeny v povinnostiach úradov priniesla od začiatku roka novela zákona o tzv. správnom konaní.

Zákon upravuje práva a povinnosti úradov voči občanom a právnickým osobám. Týka sa všetkých konaní, pri ktorých úrady vydávajú...

07. 01. 2004 | čítať ďalej...

Úradníci budú platiť z vlastného vrecka za svoje nesprávne rozhodnutia a nečinnosť

V zbierke zákonov vyšiel včera zákon č. 514/2003 Z. z. „o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci“. Orgány štátu, ale aj obce, mestá a vyššie územné celky budú povinné zaplatiť poškodeným občanom a firmám škody...

12. 12. 2003 | čítať ďalej...

Nová šanca dostať sa späť k nespravodlivo vyvlastnenému majetku

V zbierke zákonov vyšiel zákon č. 503/2003 Z. z. z 24. októbra 2003 o "navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie...

03. 12. 2003 | čítať ďalej...

Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novelizácie vyhlášky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Novela vyhlášky umožní, aby sa podľa nej mohli od 1. januára 2004...

02. 12. 2003 | čítať ďalej...

Schválená novela stavebného zákona: Skomplikuje sa budovanie diaľnic a verejnoprospešných stavieb

Napriek tomu, že parlament schválil bez zásadných zmien vládnu novelu stavebného zákona, štát aj naďalej nebude môcť pri výstavbe verejnoprospešných stavieb vykupovať nehnuteľnosti za trhové ceny.

21. 09. 2003 | čítať ďalej...

Poslanci zrušili vyvlastňovanie za vyhláškové ceny

Národná rada dnes schválila zmenu vyvlastňovania. Prijatá novela stavebného zákona odstraňuje doterajšiu prax vyvlastňovania za takzvané vyhláškové ceny podľa oceňovacej vyhlášky ministerstva financií z roku...

17. 09. 2003 | čítať ďalej...

Odvážia sa poslanci zásadne zmeniť vyvlastňovanie za vyhláškové ceny?

Výbory národnej rady SR v týchto dňoch rokujú o vládnom návrhu novely stavebného zákona. Návrh chce okrem iných zmien zmierniť zaužívanú prax vyvlastňovania nehnuteľností za tzv. vyhláškové ceny. Vyhláška nebola zmenená od roku...

01. 09. 2003 | čítať ďalej...

Lipšicovo kladivo na úradníkov?

Čo hrozí slovenskému úradníkovi, ak si vyloží zákony po svojom? V podstate nič. Na nesprávne konanie úradníka, ale aj starostu, sudcu či prokurátora, tak jednostranne dopláca iba občan alebo podnikateľ.

Neraz pri tom stratí čas...

18. 08. 2003 | čítať ďalej...

Úradníci budú platiť za svoje nesprávne rozhodnutia, ale aj za nečinnosť

Orgány štátu, ale aj orgány samosprávy, budú povinné zaplatiť poškodeným občanom a firmám škody spôsobené vydaním protiprávnych rozhodnutím, nesprávnym úradným postupom a nečinnosťou. Vyplatenú škodu bude môcť úradný orgán ...

20. 07. 2003 | čítať ďalej...

Železnice násilne vnikli na pozemky občanov pred právoplatnosťou rozhodnutia o vyvlastnení

Ani právoplatný verdikt Krajského súdu v Bratislave nezabránil, aby boli pozemky obyvateľov Šenkvíc opakovane vyvlastnené za necelých sedem percent trhovej ceny. Dôvodom je modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava....

22. 06. 2003 | čítať ďalej...

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny

Vláda na rokovaní 11. 6. 2003 schválila návrh novely stavebného zákona, ktorou by sa mala zaviesť zásada poskytovania trhových cien za vyvlastnenie majetku občanov a právnických osôb vo verejnom záujme.

16. 06. 2003 | čítať ďalej...

Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády?

Legislatívna rada vlády (LRV) má na programe zasadnutia v utorok 3. 6. 2003 aj návrh novely stavebného zákona. Súčasný zákon z roku 1976 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých sa dodnes vyvlastňujú občanom...

02. 06. 2003 | čítať ďalej...

Ako sa sami pripravíme o miliardy z fondov EÚ

Na nedostatky v prístupe občanov k verejnému rozhodovaniu doplatíme aj ekonomicky

01. 06. 2003 | čítať ďalej...

Legislatívna rada vlády opäť odmietla novelu stavebného zákona. Zmení sa konečne protiústavné vyvlastňovanie?

Legislatívna rada vlády na svojom zasadnutí 29. apríla 2003 opäť nesúhlasila s predloženými novelami stavebného zákona.

30. 04. 2003 | čítať ďalej...

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely

Občianska iniciatíva (OI) "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" začala mobilizačnú kampaň vyzývajúcu na verejné pripomienkovanie vládneho návrhu novely stavebného zákona. Kampaň odštartovalo...

10. 03. 2003 | čítať ďalej...

Súd zrušil hromadné vyvlastnenie pozemkov pre železnicu

Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pre účely modernizácie železničnej trate v okolí Šenkvíc. Rozsudok bol vydaný 17. 10. 2002 a v uplynulých týždňoch nadobudol právoplatnosť.

02. 03. 2003 | čítať ďalej...

Ministerstvo dopravy si predĺžilo lehotu na rozhodnutie o Nábrežnej komunikácii

Ministerstvo dopravy oznámilo verejnou vyhláškou zo 17. 2. 2003, že o odvolaniach občanov proti vydanému stavebnému povoleniu Nábrežnej komunikácie v Prešove nerozhodne v priebehu zákonnej 30-dňovej lehoty, ktorá začala plynúť...

01. 03. 2003 | čítať ďalej...

O právnej úprave vyvlastňovania bude rokovať Legislatívna rada vlády

Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" upozorňuje, že na programe Legislatívnej rady vlády v utorok 4. 2. 2003 budú aj návrhy stavebného zákona a zákona o územnom...

02. 02. 2003 | čítať ďalej...

Kedy sa oplatí nechať sa vyvlastniť?

V januári 2003 som dostala rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov, lebo som nepodpísala kúpnu zmluvu. Nakoľko išlo o líniovú verejnoprospešnú stavbu, v prípade neuzavretia zmluvy Slovenská správa ciest (v zastúpení: SSC - Investorský...

29. 01. 2003 | čítať ďalej...

Ministerstvá sa nezhodli, kto bude mať právomoc vyvlastňovať

Návrh novelizácie stavebného zákona z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) je v rozpore s návrhom nového stavebného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ministerstvá majú rozdielny...

12. 01. 2003 | čítať ďalej...

Vyvlastňovanie sa v novom stavebnom zákone meniť nebude

Občianska iniciatíva „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“ dostala oznam od ministerstva životného prostredia, v ktorom ministerstvo odmietlo akceptovať pripomienky verejnosti ku návrhu nového...

11. 01. 2003 | čítať ďalej...

Vyzvať vládu na zmenu systému vyvlastňovania môžete aj vy

 Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" začala mobilizačnú kampaň vyzyvajúcu na verejné pripomienkovanie vládneho návrhu nového stavebného zákona. Kampaň naštartovalo...

07. 01. 2003 | čítať ďalej...

Občania vyzývajú vládu na zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme

Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" začala mobilizačnú kampaň vyzyvajúcu na verejné pripomienkovanie vládneho návrhu nového stavebného zákona. Kampaň naštartovalo jeho...

06. 01. 2003 | čítať ďalej...

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku?

Je chybou sa domnievať, že vyvlastňovanie patrí do minulosti. Vyvlastňuje sa aj v súčasnosti a každoročne takto príde o majetok nejeden občan. Článok mapuje súčasnú situáciu v oblasti vyvlastňovania na Slovensku.

05. 01. 2003 | čítať ďalej...

379-metrový úsek Nábrežnej komunikácie bol povolený

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom malo byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, vyústili do vydania stavebných povolení pre 379-metrový úsek komunikácie. Je to druhý pokus Slovenskej správy ciest...

02. 01. 2003 | čítať ďalej...

NKÚ: Odhalené nedostatky za 2 500 000 000 Sk, to je bilancia SSC za roky 2000 a 2001

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonali v októbri 2002 kontrolu na ústredí Slovenskej správy ciest (SSC). Z mnohých jej organizačných jednotiek skontrolovali aj štyri organizačné jednotky správy a údržby v Prešove,...

30. 12. 2002 | čítať ďalej...

Obidve stavebné konania sú stále prerušené. Na čo čakajú úradníci?

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom má byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, sú naďalej prerušené.

13. 10. 2002 | čítať ďalej...

Druhé stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu bolo prerušené na 30 dní

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako stavebný úrad, oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 12. júla 2002 rozhodnutie o prerušení stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu v úseku 0,000 - 0,379 km....

04. 08. 2002 | čítať ďalej...

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu

Vedúca kancelárie ústavného súdu, Mária Ochodnická, informovala, že na návrh Krajského súdu v Prešove bolo na Ústavnom súde Slovenskej republiky začaté konanie v súvislosti s konaním, v ktorom sa krajský súd zaoberá zákonnosťou...

11. 06. 2002 | čítať ďalej...

Začalo sa druhé stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako príslušný stavebný úrad, vydal 27. mája 2002 oznámenie o začatí stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu.

07. 06. 2002 | čítať ďalej...

Sused nechá vyvlastniť susedku s pomocou poslancov. Je to možné? Je!

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Sused si urobí zálusk na pozemok svojej susedy. Vidí sa mu totiž, že po susedkynom pozemku by sa dala urobiť pekná skratka k jeho domu. Svoje želanie prednesie mestskému úradu. Mestská rada...

25. 03. 2002 | čítať ďalej...

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike?

Právny systém v Českej republike vychádza z rovnakých základov ako u nás. Za desať rokov od rozpadu federácie pravdaže došlo k viacerým podstatným odchýlkam. Hoci vyvlastnenie stavieb upravuje v oboch štátoch stavebný zákon č....

25. 02. 2002 | čítať ďalej...

Rekapitulácia hlavných udalostí v roku 2001

Uplynul ďalší rok nerovného boja manželov D. so štátnou Slovenskou správou ciest (SSC) o ich rodinný dom, ktorý stojí v mieste budúcej štátnej cesty, tzv. Nábrežnej komunikácie. Koniec roka býva príležitosťou na...

17. 12. 2001 | čítať ďalej...

Súd zamietol odvolanie Krajského úradu v Prešove

Krajský súd v Prešove uznesením z 13. 10. 2001 zastavil konanie o odvolaní Krajského úradu v Prešove. Krajský úrad sa totiž 3. 10. 2001 odvolal proti tomu, že súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia o vyvlastnení nehnuteľností...

10. 12. 2001 | čítať ďalej...

854 občanov žiada odvolanie úradníka Krajského úradu v Prešove kvôli nezákonnému rozhodnutiu

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov. Aj preto 854 občanov podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove Jaroslava Greguša.

14. 11. 2001 | čítať ďalej...

Genéza zrušenia stavebného povolenia Nábrežnej komunikácie v Prešove

Pre nezainteresovaného človeka je situácia zahalená rúškom mlčanlivosti úradníkov resp. zahmlená ich neúplnými vyjadreniami. Každý vidí výsledok, ale málokto pozná príčiny. V tomto článku nazrieme do dokumentov, ktoré sa...

05. 11. 2001 | čítať ďalej...

Stavebné povolenie pre kontroverznú Nábrežnú komunikáciu v Prešove bolo zrušené

Kontroverzné stavebné povolenie, ktorým Krajský úrad v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu diaľničného privádzača v obytnej zóne Prešova bolo zrušené. Rozhodol tak Odbor štátnej cestnej správy Ministerstva dopravy,...

22. 10. 2001 | čítať ďalej...

KÚ v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu Nábrežnej komunikácie na nevysporiadaných pozemkoch

Niekoľko protestov kvôli nezákonnosti podala aj Krajská prokuratúra v Prešove. Zdá sa, že márne. Zámer vydať stavebné povolenie a vyhovieť tak záujmom investora za každú cenu, bez splnenia zákonných podmienok bol silnejší....

03. 09. 2001 | čítať ďalej...

Čo povedal primátor Prešova o kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu?

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove 23. 7. 2001 odkázal prešovský primátor Juraj Kopčák pána D. na súd s tým, že Mesto Prešov nemá so vzťahom k pánovi D. žiadny problém. Keďže prešovský primátor sa už veľakrát...

31. 08. 2001 | čítať ďalej...

Výstavba Nábrežnej komunikácie v Prešove je povolená, napriek nevysporiadaným pozemkom

Výstavba budúcej Nábrežnej komunikácie v Prešove je povolená za okolností, nad ktorými ostane každému súdnemu človeku so štipkou právneho vedomia rozum stáť. Investor, Slovenská správa ciest, dostal stavebné povolenie napriek...

13. 08. 2001 | čítať ďalej...

Povoľovanie Nábrežnej komunikácie v Prešove od počiatku sprevádza snaha vylúčiť občanov zo stavebného konania

Výstavba tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove na uliciach Pod Kamennou baňou a Pod Kalváriou postúpila do ďalšej fázy. Investor stavby, Slovenská správa ciest (SSC) požiadala o vydanie stavebného povolenia. Stavebné konanie je od...

09. 07. 2001 | čítať ďalej...

Krajský úrad v Prešove uznal nezákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov pre Nábrežnú komunikáciu a zrušil ho

Výstavba tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove si vyžaduje záber pozemkov vlastníkov a obyvateľov ulice Pod Kalváriou. Investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC). Táto štátna organizácia sa ani neunúvala vstúpiť do priamych...

02. 07. 2001 | čítať ďalej...

Krajský prokurátor protestuje: Krajský úrad v Prešove vyvlastnil pozemky nezákonne!

Na internetových stránkach www.vyvlastnenie.sk sme neraz informovali o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove. Kvôli jej výstavbe Okresný úrad v Prešove vydal rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov viacerých občanov. Napriek ich...

21. 05. 2001 | čítať ďalej...

Prešovský okresný úrad protizákonne šikanuje občanov

Je verejným tajomstvom, že politickí nominanti na pozíciách vedúcich odborov okresných úradov realizujú cez svoje posty politiku svojich materských strán. Ak je politickou úlohou "vo vyššom záujme" znepríjemniť život konkrétnemu...

23. 04. 2001 | čítať ďalej...

Prešovský krajský úrad prerušil vyvlastňovacie konanie a čaká na rozhodnutie súdu

Kvôli výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove podal investor, t.j. Slovenská správa ciest na Okresný úrad v Prešove návrhy na vyvlastnenie nehnuteľností v mieste výstavby tejto štátnej cesty. Návrhy zahŕňajú pozemky a...

08. 02. 2001 | čítať ďalej...

Na prešovskej radnici sú informácie o nakladaní s majetkom mesta tajné

Infozákon má za sebou prvý mesiac v praxi. Ako sa s ním vyrovnala prešovská radnica? O tom, že konanie prešovského mestského úradu vo veci infozákona už skúma aj prokuratúra, azda až na záver. Musia jeho úradníci naozaj skrývať...

05. 02. 2001 | čítať ďalej...

Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne

Obraciam sa na Vás v situácii, keď štátne inštitúcie pripravujú mňa a moju rodinu o majetok a strechu nad hlavou. Keďže inštitúcie, ktoré by mali rozhodovať nestranne a podľa zákona, tak nerobia, nemáme inú možnosť, ako obrátiť...

06. 11. 2000 | čítať ďalej...

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok?

Napriek tomu, že žijeme v roku 2000, je v právnom poriadku Slovenskej republiky zahrnutá aj možnosť vyvlastnenia majetku občana, ak si to vyžaduje verejný záujem. Štát má možnosť prostredníctvom úradov štátnej správy (okresné...

28. 10. 2000 | čítať ďalej...

Primeranú náhradu určuje súd a nie znalec

Aplikácia ustanovenia o primeranej náhrade v praxi súdov nebola jednotná a rozdielny výklad k nemu mali aj senáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

25. 10. 2000 | čítať ďalej...

Podľa vlády je stavebný zákon v rozpore s Ústavou

Z prednovembrového obdobia pochádza nemálo zákonov, ktoré sú účinné dodnes. Jedným z nich je Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1976. Zákon so...

07. 07. 2000 | čítať ďalej...

<

1

2

Úradné dokumenty
I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...