Cesty vedúce k mediátorovi a mediácii

Dostatok informácií o mediácii je prvým predpokladom pre to, aby sa osoba rozhodla, akým spôsobom, metódou bude svoj spor riešiť.

Súčasnosť slovenskej mediácie nesie so sebou všetky sprievodné javy verejnosti málo známeho alebo neznámeho fenoménu. Mediácia ako alternatíva riešenia sporu je nová, nemá v našich podmienkach tradíciu.

Naši občania ako osoby v spore či konflikte, nemajú (vo všeobecnosti) žiadne, osobné skúsenosti ani referenčné poznatky o mediácii a činnosti mediátora zo skorších období (pri porovnaní s osobou v krajine, kde má mediácia dllhodobejšie pôsobenie).

Dostatok informácií o mediácii pritom je prvým predpokladom pre úvahu a rozhodnutie osoby, či svoj spor, v ktorom sa ocitla, bude riešiť cestou mediácie alebo súdu.

Pre podporu praktického využívania mediácie v takom rozsahu, ako ho zákonodarca predpokladá, je toho času namieste aktívne, ale aj dlhodobé pôsobenie informáciami na právne povedomie verejnosti o novej metóde riešenia sporov, aby sa čo najskôr docielilo zákonodarcom predpokladané a očakávané využívanie mediácie v praxi.

V podmienkach prudkej dynamiky zmien a rýchleho životného tempa v našej spoločnosti, je nová alternatívna metóda riešenia sporov mediačnou dohodou rovnako dynamická, operatívna, pružne fungujúca, diskrétna, vykonateľná. A môže byť vnesená i priamo do prostredia, kde konflikt vznikol.

Neuzatvára komunikáciu osôb v spore pre ďalšiu koexistenciu či spoluprácu, naopak podporuje ju do kvalitatívne lepších podmienok.

Na Slovensku sa v súčasnosti môžeme stretnúť s mediátorom a mediáciou na základe:

  • doporučenia priateľov, známych, príbuzných, ktorí o mediácii počuli, vedia alebo majú s ňou vlastnú skúsenosť,
  • doporučenia zo súdu – mediáciu môžu využiť aj účastníci súdneho konania a to pred zahájením súdneho konania alebo aj počas, keď sudca uzná za vhodné riešiť spor mediáciou,
  • doporučenia iných odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií vlastnej iniciatívy, skúsenosti a poznania.

Referencie osôb s ich vlastnou dobrou skúsenosťou z mediácie ich sú veľmi účinnou cestou šírenia informácii o novej metóde riešenia sporu.

Mediácia ako metóda riešenia sporov može prispieť k zmene kultúry riešenia konfliktov a skvalitneniu medziľudských vzťahov.Rozšírenie využívania mediácie v praxi v nasledujúcich rokoch túto zmenu a skvalitnenie isto prinesie.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...