Cesty vedúce k mediátorovi a mediácii

Dostatok informácií o mediácii je prvým predpokladom pre to, aby sa osoba rozhodla, akým spôsobom, metódou bude svoj spor riešiť.

Súčasnosť slovenskej mediácie nesie so sebou všetky sprievodné javy verejnosti málo známeho alebo neznámeho fenoménu. Mediácia ako alternatíva riešenia sporu je nová, nemá v našich podmienkach tradíciu.

Naši občania ako osoby v spore či konflikte, nemajú (vo všeobecnosti) žiadne, osobné skúsenosti ani referenčné poznatky o mediácii a činnosti mediátora zo skorších období (pri porovnaní s osobou v krajine, kde má mediácia dllhodobejšie pôsobenie).

Dostatok informácií o mediácii pritom je prvým predpokladom pre úvahu a rozhodnutie osoby, či svoj spor, v ktorom sa ocitla, bude riešiť cestou mediácie alebo súdu.

Pre podporu praktického využívania mediácie v takom rozsahu, ako ho zákonodarca predpokladá, je toho času namieste aktívne, ale aj dlhodobé pôsobenie informáciami na právne povedomie verejnosti o novej metóde riešenia sporov, aby sa čo najskôr docielilo zákonodarcom predpokladané a očakávané využívanie mediácie v praxi.

V podmienkach prudkej dynamiky zmien a rýchleho životného tempa v našej spoločnosti, je nová alternatívna metóda riešenia sporov mediačnou dohodou rovnako dynamická, operatívna, pružne fungujúca, diskrétna, vykonateľná. A môže byť vnesená i priamo do prostredia, kde konflikt vznikol.

Neuzatvára komunikáciu osôb v spore pre ďalšiu koexistenciu či spoluprácu, naopak podporuje ju do kvalitatívne lepších podmienok.

Na Slovensku sa v súčasnosti môžeme stretnúť s mediátorom a mediáciou na základe:

  • doporučenia priateľov, známych, príbuzných, ktorí o mediácii počuli, vedia alebo majú s ňou vlastnú skúsenosť,
  • doporučenia zo súdu – mediáciu môžu využiť aj účastníci súdneho konania a to pred zahájením súdneho konania alebo aj počas, keď sudca uzná za vhodné riešiť spor mediáciou,
  • doporučenia iných odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií vlastnej iniciatívy, skúsenosti a poznania.

Referencie osôb s ich vlastnou dobrou skúsenosťou z mediácie ich sú veľmi účinnou cestou šírenia informácii o novej metóde riešenia sporu.

Mediácia ako metóda riešenia sporov može prispieť k zmene kultúry riešenia konfliktov a skvalitneniu medziľudských vzťahov.Rozšírenie využívania mediácie v praxi v nasledujúcich rokoch túto zmenu a skvalitnenie isto prinesie.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...