Čo všetko možno mediovať?

Klasik mediácie, Nemec G. H. Mähler, by povedal stručne - všetko. Možno s týmto tvrdením polemizovať, isté je však, že záber mediácie je veľmi široký.

Pomôžme si príkladom z kolísok mediácie USA a Kanady, kde dnes využívajú mediáciu v širokom spektre konfliktov: Firmy pri finančných sporoch, pri vyjednávaní zmlúv, vzájomných podmienkach spolupráce medzi organizáciami i vo vnútri organizácie, pri úpravách pracovných vzťahov. Mediáciu využívajú napr. nájomníci vo vzťahoch s majiteľmi nehnuteľností, riešia sa vzťahy medzi spolužiakmi, manželmi v rozvodovom konaní, alebo po ňom. Mediáciou sa riešia vzťahy komunitné, ktoré vznikajú pri rokovaní s úradmi alebo inštitúciami (napr. požiadavky rodičov na vedenie školy, sťažnosť pacientov nemocníc, nesúhlas občanov s pripravovanou zmenou územného plánu), rovnako ako konfliktu reštitučné, dedičské. Mediáciu využíva štátna správa pri vytváraní legislatívy vyjednávaním, poisťovne pri konfliktoch s klientmi, atď.

Mediáciou možno riešiť  rozvody, ekologické konflikty, bývanie, inštitucionálne konflikty, malé pohľadávky, osobné urážky, poistenie, komunitné konflikty, susedské problémy, pracovnoprávne vzťahy a obchodné vzťahy. Podobne aj v podmienkach Slovenska sa mediácia začína rozvíjať vo všetkých  oblastiach  spoločenského života resp, odvetví práva. V podstate, kde je záujem riešiť konflikty mediáciou, tam má táto forma riešenia zelenú. Optimálne je napríklad pre osoby, ktoré napriek súčasnej konfliktnej etape musia naďalej spolupracovať (rozvedení rodičia pri výchove spoločných detí, susedia pri riešení prechodu cez pozemok s vecným bremenom, rozhádaní obchodní partneri z hľadiska dlhodobých obchodných vzťahov a pod.)

Pre mediáciu sú vhodné spory, ktoré treba rýchlo riešiť a ich odkladaním by sa len prehlbovali jestvujúce rozpory. Slovom spory, ktoré jednoducho nemôžu  čakať na vytýčenie pojednávania na súde.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...