Kde a kedy sa stretneme s mediátorom?

Zvyčajne jeden účastník sporu kontaktuje mediátora alebo mediačnú spoločnosť. Mediátor sa dozvedá o existencii sporu a po krátkom vypočutí posúdi, či je spor vhodný na mediáciu. Vyžiada si kontakt na druhú stranu, ktorú v čo najkratšom čase kontaktuje. Táto predmediačná fáza býva kritická, pretože od jej výsledku závisí to ako sa spor bude riešiť – či oslovená strana súhlasila s mediáciou alebo nie. Ak súhlasila, mediátor dohodne dátum, hodinu a miesto stretnutia. Ak sa mu podarí skontaktovať sa s druhou stranou veľmi rýchle, mediácia môže prebehnúť ešte v ten deň.

Miestom stretnutia zvyčajne býva mediačná kancelária, ktorá je patrične upravená na výkon mediácie. Niekedy môže byť pre účastníkov sporu náročné prísť do mediačnej kancelárie (je príliš vzdialená od miesta ich bydliska, je to veľmi frekventované miesto, poznajú tam ľudí a i.) a tak sa mediátor s nimi stretáva na inom pre nich neutrálnom mieste, ktoré neposkytuje výhodu pre jedného a nevýhodu pre druhého.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...