Prečo práve mediácia?

Skúsme si v niekoľkých bodoch zhrnúť prednosti mediácie, resp. porovnať s inými formami rozhodovania autorít prečo je práve pre Vás mediácia výhodná:

  • lebo je cenovo výhodná. Keď si zoberieme súdny spor u nás do 100 tisíc korún, budú celkové náklady bez odvolacieho poplatku predstavovať 16-24 % celkových nákladov účastníka. Pri mediácií sporu rovnakého majetkového predmetu sú náklady na mediáciu vo výške 8 %.
  • lebo je rýchla. Konflikty prostredníctvom mediácie možno riešiť takmer okamžite bez čakania na stanovenie termínu, objektívne zavinených prieťahov a pod., bez dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku.
  • lebo je ústretová. Pri mediačnom konaní majú účastníci jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.
  • lebo je dôverná. Informácie získané v priebehu mediácie zostávajú dôverné a nemožno ich, ak sa účastníci nedohodnú inak, zverejniť. Táto skutočnosť je zakotvená aj v § 5 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Je to dôležitý ochranný prvok pri možnom následnom využití získaných informácií v súdnom konaní, pri výpovediach pred súdom v inej kauze, či pri poskytnutí informácií akejkoľvek tretej strane.
  • lebo jej účastníci sú rovnoprávni. Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu s vyvrcholením v mediačnej dohode.
  • lebo je dobrovoľná. Je to jedna z kľúčových podmienok mediácie, ktorá sprevádza celý proces od začatia až po podpísanie mediačnej dohody. Obe strany tým zároveň preberajú spoluzodpovednosť za výsledok konania.
  • je orientovaná do budúcnosti. Minulosť v mediačnom konaní znamená len zorientovanie sa v tom, čo nefungovalo, resp. čo spôsobilo konflikt. Umením mediátora je opustiť problémové schémy z minulosti a zamerať sa len na budúce riešenia.

Len máloktoré riešenie problému majú jeho aktéri tak vo svojej moci ako mediáciu. Počínajúc právom definovať konečný výsledok a tým spojenú zodpovednosť, cez voľbu osoby mediátora, výšku jeho honoráru, rozsah skutočností, ktoré mu oznámia pred i počas mediácie, počet účastníkov, prítomnosť ďaľších osôb, atď. Žiadna osoba mimo hlavných aktérov mediácie totiž nerozumie povahe konfliktu ani jeho kontextom tak, ako klienti samotní.

Vždy existujú ľudia, ktorí úspešne robia presne to, o čom hovoríme, že je nemožné.

Matthias Poehm

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...