Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie - Environmentálny spor

Spor zástupcov štátnej prírodnej rezervácie na východnom Slovensku s hniezdami  vzácnych sťahovavých vtákov a s firmou, ktorá v tesnom susedstve prírodnej rezervácie získala právo na ťažbu štrku. 

Stanovisko ochranárov po monitorovaní činnosti ťažby štrku je veľmi kategorické – prašnosť, hlučnosť a pohyb mechanizmov prekračujú dohodnuté hodnoty, čo má za následok postupné znižovanie stavu vtáctva, navyše sa ťažbou údajne porušil vodný ekosystém, začalo sa vysychanie neďalekých  lužných lesov, čo spôsobuje úbytok prirodzených hniezdisk.

Medzi ochranármi a ťažobnou firmou prebehlo niekoľko rokovaní, ktoré však skončili neúspešne. Ochranári argumentovali následkami, ťažobná firma zmluvou a výsledkami meraní, ktoré nedokazovali porušovanie stanovených hodnôt hlučnosti a prašnosti, resp. prekračovaním ťažobných kvót či porušovaním podmienok. Súčasťou ich tlaku na ťažobnú firmu bola aj blokácia ciest, ťažobná firma vzápätí podáva trestné oznámenie a súbežne žalobu s návrhom na predbežné opatrenie nerušenia výkonu podnikateľskej činnosti.

Ochranári zasa na základe pozitívnych skúsenosti s mediáciou, ktorú im tlmočili francúzski kolegovia obrátili na mediačné centrum, tuto formou
mimosúdneho riešenia napokon súhlasili aj zástupcovia ťažobnej firmy.
Treba povedať, že toto mediačné konanie je pomerne zaujímavé a to v tom smere, že hoci sa začalo pred vyše rokom, doteraz sa neskončilo a to podčiarknime v pozitívnom slova zmysle. Prečo? Osobnosť košického mediátora bola zrejme natoľko výrazná, že obe strany sa v jeho kancelárií stretávajú raz za mesiac  resp. podľa potreby a hodnotia plnenie mediačnej dohody. Jej niektoré body sú nasledovné – ťažobná firma utlmí práce počas obdobia, ktoré je podľa ochranárov kľúčové pre biorytmus vtáctva, použije menej hlučné nákladné automobily a pravidelne budú polievať prašné poľné cesty.

A ešte jeden moment, ktorý je pre mediáciu príznačný. Obe strany, v tomto prípade najmä ochranári neskončili pri kompromise, ale išli ďalej. Ochranári sa zaviazali, že v spolupráci s príslušným odborom VÚC skúsia vytipovať lokality v blízkosti tej súčasnej, ktoré však nesusedia s prírodnou rezerváciou a ktoré by sa dali poskytnúť ako výmena za utlmenie súčasnej ťažby.

Samozrejme, problém sa na súde neriešil, súdne poplatky boli vrátené a z účastníkov súdneho konania sa stali spolupracujúci partneri.

Život je príliš krátky na to, aby sme si mohli dovoliť byť malí.

Jan Masaryk

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...