Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie - Pracovnoprávny spor

Istá bratislavská vysoká škola technického zamerania a nasledovný  mediačný prípad iniciovala odborová organizácia. Problém nastal s príchodom odborného asistenta z vysokej školy podobného zamerania z východu Slovenska, nazvime ho MILOŠ. Išlo o veľmi šikovného človeka, ktorý popri škole podnikal ako konzultant v oblasti slaboprúdu a mal aj niekoľko patentov v oblasti duševného vlastníctva.

Bol však veľmi neobratný v oblasti medziľudských vzťahov a za pomerne krátky čas si dokázal urobiť množstvo nepriateľov – počínajúc šéfom katedry, ktorému na porade otvorene vyčítal nedostatky v riadení, cez kolegov, ktorých mal zasa tendenciu mentorovať. A tak sa začali problémy... Objektívne povedané, bol v tom aj kus závisti,  pretože išlo skutočne o veľmi šikovného človeka, vďaka podnikaniu na rozdiel od kolegov aj ekonomicky maximálne saturovaného. Zo strany kolegov sa začali diať  nasledovné veci: z nástenky, kde sa zverejňoval plán týždenných úloh katedry niekto zamenil Milošovo meno, takže nastali problémy napr. pri suplovaní, na dekanát školy začali chodiť anonymné listy o neoprávnenom podnikaní, pri oslavách na pracovisku Miloša jednoducho ignorovali, k tomu sa pridal aj šéf katedry, ktorý Milošovi bez racionálneho zdôvodnenia jednoducho škrtol služobnú cestu na zahraničný kongres. Ako už bolo povedané do problému sa vložila odborová organizácia, pretože  tento stav začal byť neudržateľný. Keď Milošovi zmizli z notebooku všetky dáta, dokonca podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a súbežne žalobu v občianskoprávnom konaní. Pokus odborárov o mimosúdne riešenie sporu však bol neúspešný a obrátili sa na mediátora. Mediátor uskutočnil sedem stretnutí, žiaľ po mesiaci musel konštatovať neúspech. Vzťahy boli tak naštrbené, že nebolo možné nájsť kompromis a mediácia prišla neskoro.

Mediačné konanie následne pokračovalo len za účasti Miloša, ktorý mimochodom žalobu stiahol a vedúceho katedry, obe strany sa dohodli na podmienkach Milošovho odchodu zo školy. Dnes Miloš pracuje vo vývojom centre jednej automobilky a pripravuje sa na dlhodobú stáž v materskej firme v Nemecku.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...