Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie - Pracovnoprávny spor

Istá bratislavská vysoká škola technického zamerania a nasledovný  mediačný prípad iniciovala odborová organizácia. Problém nastal s príchodom odborného asistenta z vysokej školy podobného zamerania z východu Slovenska, nazvime ho MILOŠ. Išlo o veľmi šikovného človeka, ktorý popri škole podnikal ako konzultant v oblasti slaboprúdu a mal aj niekoľko patentov v oblasti duševného vlastníctva.

Bol však veľmi neobratný v oblasti medziľudských vzťahov a za pomerne krátky čas si dokázal urobiť množstvo nepriateľov – počínajúc šéfom katedry, ktorému na porade otvorene vyčítal nedostatky v riadení, cez kolegov, ktorých mal zasa tendenciu mentorovať. A tak sa začali problémy... Objektívne povedané, bol v tom aj kus závisti,  pretože išlo skutočne o veľmi šikovného človeka, vďaka podnikaniu na rozdiel od kolegov aj ekonomicky maximálne saturovaného. Zo strany kolegov sa začali diať  nasledovné veci: z nástenky, kde sa zverejňoval plán týždenných úloh katedry niekto zamenil Milošovo meno, takže nastali problémy napr. pri suplovaní, na dekanát školy začali chodiť anonymné listy o neoprávnenom podnikaní, pri oslavách na pracovisku Miloša jednoducho ignorovali, k tomu sa pridal aj šéf katedry, ktorý Milošovi bez racionálneho zdôvodnenia jednoducho škrtol služobnú cestu na zahraničný kongres. Ako už bolo povedané do problému sa vložila odborová organizácia, pretože  tento stav začal byť neudržateľný. Keď Milošovi zmizli z notebooku všetky dáta, dokonca podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a súbežne žalobu v občianskoprávnom konaní. Pokus odborárov o mimosúdne riešenie sporu však bol neúspešný a obrátili sa na mediátora. Mediátor uskutočnil sedem stretnutí, žiaľ po mesiaci musel konštatovať neúspech. Vzťahy boli tak naštrbené, že nebolo možné nájsť kompromis a mediácia prišla neskoro.

Mediačné konanie následne pokračovalo len za účasti Miloša, ktorý mimochodom žalobu stiahol a vedúceho katedry, obe strany sa dohodli na podmienkach Milošovho odchodu zo školy. Dnes Miloš pracuje vo vývojom centre jednej automobilky a pripravuje sa na dlhodobú stáž v materskej firme v Nemecku.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...