Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie - Stavebníci

Spor stavebníka Andreja B. s manželkou proti stavebnej firme Ing. F. XXX s.r.o. na základe zmluvy o dielo na výstavbu rodinného domu v Rusovciach. V predmete tejto zmluvy bola jasne definovaná technológia spevneného krytu základov vzhľadom na skutočnosť, že dom sa stavia v zóne s vysokou hladinou spodných vôd.

Po bežnej kontrole stavebného denníka zistil pán B., že do základov neboli vložené špeciálne izolačné materiály tak ako boli uvedené v predmete zmluvy. Okamžite žiadal stavbu zastaviť a tento technologický postup doplniť. Ing. F. to odmietol, že to už nie je možné, že na to jeho stavbyvedúci jednoducho zabudol, ale že  túto ochranu proti vlhnutiu základov urobia vo vonkajšom obale základov, čo je vraj ešte účinnejšie. Túto vec konzultoval pán B. s odborníkom, ktorý to odmietol a poradil mu, aby trval na pôvodnom riešení, alebo odstúpil od zmluvy.

Podľa názoru Ing. F. to bola chyba stavbyvedúceho, ktorého na hodinu prepustil, ale trvá na tom, že poradca pána B. sa neoboznámil s touto novou technológiou a preto nemal právo ju odmietnuť. Podľa jeho názoru k podstatnému porušeniu zmluvy nedošlo a keď chce pán B odstúpiť od zmluvy, žiada uhradiť okrem doterajších nákladov aj materiál špeciálne zakúpený pre túto stavbu a ušlý zisk.

V tejto fáze sa ich vzájomná komunikácia zastavila a pán B. po konzultácií s advokátom uznal ako jediné riešenie podanie žaloby na Okresnom súde, čo oznámil aj Ing.F.

Obaja, po podaní žaloby už účastníci konania však mali záujem na tom, aby sa tieto veci pohli, aby nečakali na termín pojednávania, na rozhodnutie autority, ale aby zobrali veci do vlastných rúk. Ako? Napríklad mediáciou.

O týždeň neskôr sa obaja stretli pred mediátorom, na prvom stretnutí a o 12 dní na treťom sedení podpísali mediačnú dohodu. A aký je jej výsledok?
Obidve strany pokračujú v spolupráci s tým, že zástupca stavebnej firmy zaplatí znalecký posudok. Jeho výsledok budú obe strany rešpektovať a to tak, že v prípade neodporúčania novej metódy vonkajšej ochrany základov, ich stavebná firma na vlastné náklady odstráni a vybuduje nové s priamo zapustenou izoláciou. V prípade odporúčania tejto metódy ju stavebná firma bez navýšenia ceny aplikuje.

Navyše, okamžite po podpise mediačnej dohody, stavebník Andrej B. oznámil túto skutočnosť Okresnému súdu, ktorý mu na základe skutočnosti, že účastníci skončili konanie schválením súdneho zmieru, vrátil 90 % zo zaplateného poplatku.

Keď striehneme z ktorej strany priletí zaucho, nie sme zvedaví z ktorej strany priletí motýľ.

Tomáš Janovic

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...