Spory nevhodné na mediáciu

Z mediácie by mali byť vyňaté prípady, ktoré sú

  • spojené so závislosťou na návykových a omamných látkach a niektorý z účastníkov je intoxikovaný,
  • niekto z účastníkov mediácie nie je spôsobilý na právne úkony,
  • jedna zo strán nechce poskytnúť všetky nevyhnutné informácie,
  • v rozpore so svetonázorom klientov, alebo mediátora,
  • výsledkom dlhodobých hlbokých emocionálnych vzťahových kríz, ktoré sú skôr parketou psychoterapeuta,
  • spojené so zjavnou nerovnosťou oboch strán (finančná, pozičná),
  • pri rodinnej mediácií, kde evidentne jeden z partnerov zažíva pred druhým strach,
  • ak sa spor spája s násilím, alebo došlo k inému závažnému trestnému činu.

Hrozí napríklad riziko, že ochota na mediáciu v rozpadávajúcom sa manželstve môže byť zo strany napr. manžela predstieraná. Svoju najmä psychický deptanú partnerku dokáže pod rôznymi hrozbami (týkali sa najmä detí) prinútiť, aby sa na mediácií zúčastňovala.

Táto taktika, ktorú si mediátor nemusí okamžite uvedomiť, môže slúžiť na to, aby mal manžel pri rozvodovom konaní pred súdom lepšiu východiskovú pozíciu. Mohol tak disponovať argumentom – ja som urobil všetko pre to, aby sa manželstvo zachránilo a pritom jednoznačne on, kto sa pričinil o jeho rozvrat.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...