Dostali ste nevyžiadaný mail (spam) a chcete požiadať odosielateľa, aby s tým prestal?

Dostali ste nevyžiadaný mail od renomovanej spoločnosti? Aj Vy sa môžete sťažovať a efektívne brániť proti obťažovaniu.

Chcete právne účinným spôsobom protestovať proti nevyžiadaným správam? Prinášame text, ktorý môžete skopírovať do mailu a odoslať obťažovateľovi.

Ak totiž dostanete nevyžiadaný mail od spoločnosti, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, máte právo žiadať, aby s tým prestala.

Podľa zákonov je takáto činnosť protizákonná a spoločnosť musí Vašu požiadavku rešpektovať, inak jej hrozia vysoké sankcie.

Ak si myslíte, že sa vašim protestom bude spoločnosť zaoberať, rozumnou reakciou môže byť odoslanie žiadosti o neposielanie nevyžiadanej komunikácie s citáciou právnych predpisov, ktoré také konanie zakazujú.

Dôležité je rozlíšiť medzi týmito situáciami:

  • ste si istý, že spoločnosť určite od vás v minulosti nezískala súhlas na zasielanie nevyžiadanej komunikácie,
  • pripúšťate, že ste súhlas dali resp. neviete to s istotou vylúčiť – aj v tom prípade však máte právo bezplatne odvolať váš súhlas.

Ak máte istotu, že spoločnosť nemá Váš súhlas s nevyžiadanou komunikáciou

V tomto prípade môžete použiť nasledujúci text. Ak však nemáte istotu, použite radšej text z ďalšej časti nižšie. Nezabudnite do textu doplniť Vašu e-mailovú adresu a meno:

Žiadam, aby ste mi viac neposielali nevyžiadanú komunikáciu, a to najmä reklamu, informácie komerčnej komunikácie, správy prostredníctvom elektronickej pošty na účely priameho marketingu a pod. na adresu elektronickej pošty:

adresa@domena.sk

Mám za to, že posielaním nevyžiadanej komunikácie na uvedenú adresu môže dochádzať k porušovaniu nasledujúcich ustanovení:

- Ustanovenie § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-reklame/), podľa ktorého je zakázané šíriť reklamu elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.

- Ustanovenie § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-elektronickych-komunikaciach/), podľa ktorého je zakázané zasielanie správ elektronickej pošty na účely priameho marketingu užívateľovi bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

- Ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-elektronickom-obchode/), podľa ktorého je zakázané doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

Žiadam Vás, aby ste ma bezodkladne informovali o vybavení tejto žiadosti.

S pozdravom

Etela Obťažovaná

Ak pripúšťate, že odosielateľ disponuje vašim súhlasom s nevyžiadanou komunikáciou

Ak si myslíte, že odosielateľ môže mať Váš súhlas s posielaním správ za účelom priameho marketingu alebo pripúšťate, že disponuje Vašou mailovou adresou z iného legitímneho dôvodu (napr. to bola súčasť kontaktných údajov, ktoré ste poskytli), môžete aj v tom prípade úspešne žiadať, aby Vám odosielateľ marketingové správy neposielal.

Môžete použiť nasledujúci text, pričom nezabudnite do textu doplniť Vašu e-mailovú adresu a meno:

Žiadam, aby ste mi viac neposielali nevyžiadanú komunikáciu, a to najmä reklamu, informácie komerčnej komunikácie, správy prostredníctvom elektronickej pošty na účely priameho marketingu a pod. na adresu elektronickej pošty:

adresa@domena.sk

V prípade, ak disponujete mojim súhlasom alebo iným právnym dôvodom na takéto používanie mojich údajov, považujte túto správu súčasne za moje odmietnutie takéhoto používania údajov v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-elektronickych-komunikaciach/), podľa ktorého možno kedykoľvek odvolať udelený súhlas so zasielaním správ elektronickej pošty na účely priameho marketingu, pričom sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť používanie kontaktných informácií na doručenie elektronickej pošty.

Žiadam Vás, aby ste ma bezodkladne informovali o vybavení tejto žiadosti.

S pozdravom

Etela Obťažovaná

Poznámka na záver: Uvedené citácie právnych predpisov sú revidované k 18. 3. 2010.

Nabudúce si povieme:

K zákonu o prokuratúre
Susedský spor. Ako pomôže obec alebo mesto?

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Bývame v rodinnom dome kde máme spoločnú stenu so susedmi. Asi...

O lacno vykúpených pozemkoch pre Jaguar sa rozhodne nanovo

O prevodoch pozemkov, na ktorých má stavať svoj závod automobilka Jaguar Land Rover, sa bude znova...

V kauze pozemkov pre Jaguar je už 71 protestov prokurátora

Pozemky kúpila od ľudí spoločnosť Poľnohospodárska pôda ešte skôr, ako sa verejnosť dozvedela o...

Práva vlastníkov pozemkov možno obmedziť len vo verejnom záujme, ale....

Ak človek vlastní niekde pozemok a nesúhlasí s územným plánom obce (mesta), v ktorom sa určujú...

Ako možno zrušiť všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti?

Cestou na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta, obce alebo vyššieho územného celku je tzv....

Podnet proti stavbe cesty pre Kia podala fyzická osoba

Bratislava - Trestné oznámenie v súvislosti s výstavbou cesty pre automobilku Kia na súkromných...

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...